Uw Microsoft Bookings planningsbeleid instellen

Notitie

Dit artikel helpt u om te communiceren met de nieuwste versie van Microsoft Bookings. Eerdere versies worden de komende maanden buiten gebruik gesteld.

Niet alle afspraken zijn hetzelfde. Sommige afspraken duren slechts enkele minuten, terwijl andere afspraken enkele uren of zelfs langer kunnen duren. In Microsoft Bookings kunt u op de boekingspagina het planningsbeleid voor uw bedrijf instellen. Planningsbeleidsregels hebben betrekking op de lengte van afspraken, acceptabele doorloop- en annuleringstijden en automatische meldingen van reserveringswijzigingen. Er kunnen extra aanpassingen worden toegevoegd voor elke service op de pagina Services, met aanvullende duurinstellingen en beleidsregels die alleen van toepassing zijn op die service.

De beleidsregels die u hier instelt, zijn de beleidsregels op het hoogste niveau. Ze worden automatisch toegepast op alle services die u biedt, tenzij u aangeeft dat u ze per service wilt bewerken. Stel dat voor de meeste services, zoals eerste raadplegingen, een opzegtermijn van één dag voor annuleringen acceptabel is. Maar voor services waarvoor u een faciliteit of kosten moet reserveren (zoals voor golflessen), wilt u mogelijk drie dagen van tevoren een melding ontvangen. U kunt dit beleid op serviceniveau instellen op de pagina Services. Zie Serviceaanbiedingen definiëren voor instructies.

Typen planningsbeleidsregels

In deze tabel worden de verschillende planningsbeleidsregels uitgelegd die beschikbaar zijn op de boekingspagina.

Beleid Uitleg
Time increments (Tijdsintervallen) Hiermee worden de intervallen tussen afspraken bepaald. U kunt uw tijdsverhogingen instellen van 5 minuten tot 4 uur. U kunt ook uw eigen aangepaste tijdsstappen instellen. Een interval van 15 minuten betekent bijvoorbeeld dat een klant een afspraak van 60 minuten kan plannen om 8:00, 8:15, 8:30, enzovoort. Omgekeerd betekent een interval van 60 minuten dat afspraken alleen beschikbaar zijn op het hele uur. Zie Serviceaanbiedingen definiëren als u de duur van services wilt instellen.
Lead time in hours (Doorlooptijd in uren) U maakt uw personeelsplanning op basis van de afspraken die zijn ingepland, dus is het belangrijk van tevoren te weten hoeveel klanten op een bepaalde dag gebruikmaken van een service. Met het beleid voor de doorlooptijd kunt u het aantal uren van tevoren opgeven dat klanten een afspraak moeten boeken of annuleren.
Maximum days in advance (Maximum aantal dagen van tevoren) Als u wilt beperken hoe ver klanten van tevoren afspraken kunnen maken, gebruikt u deze instelling. U kunt het maximum aantal dagen instellen voor 365 dagen of meer.
Notify when a booking is created or changed (Melding wanneer een reservering is gemaakt of gewijzigd) Selecteer deze optie wanneer u een e-mail wilt ontvangen wanneer een klant een afspraak boekt of een bestaande afspraak wijzigt. De e-mail wordt verzonden naar het postvak dat op de pagina met bedrijfsgegevens is opgegeven. Zie Uw bedrijfsgegevens invoeren voor meer informatie.

Uw beleidsregels instellen

  1. Selecteer in Microsoft 365 het startprogramma voor apps en selecteer vervolgens Bookings.

  2. Selecteer Reserveringspagina in het navigatiedeelvenster.

  3. Selecteer uw beleid in de sectie Planningsbeleid .

  4. Selecteer Opslaan en publiceren.

De reserveringspagina publiceren

Wanneer u klaar bent om uw reserveringspagina te publiceren, selecteert u Opslaan en publiceren. Zie Uw reserveringspagina aanpassen en publiceren voor meer informatie.