Wat is federatie met Azure AD?

Federatie is een verzameling van domeinen waarmee een vertrouwensrelatie is ingesteld. Het niveau van de vertrouwensrelatie kan verschillen, maar omvat gewoonlijk verificatie en bijna altijd autorisatie. Een typische federatie kan een aantal organisaties omvatten waarmee een vertrouwensrelatie is ingesteld voor gedeelde toegang tot een reeks resources.

U kunt uw on-premises-omgeving met Azure AD federeren en deze federatie gebruiken voor verificatie en autorisatie. Deze aanmeldingsmethode zorgt ervoor dat alle gebruikersverificatie on-premises wordt uitgevoerd. Via deze methode kunnen beheerders strengere niveaus van toegangsbeheer implementeren. Federatie met AD FS en PingFederate is beschikbaar.

Federatieve identiteit

Tip

Als u besluit federatie met Active Directory Federation Services (AD FS) te gebruiken, kunt u optioneel als back-up wachtwoordhashsynchronisatie instellen in geval de AD FS-infrastructuur mislukt.

Volgende stappen