Een Azure Monitor Application Insights Agent implementeren voor on-premises servers

Belangrijk

Deze richtlijnen worden aanbevolen voor on-premises en niet-Azure-cloudimplementaties van Application Insights Agent. Hier is de aanbevolen benadering voor implementaties van virtuele Azure-machines en virtuele-machineschaalsets.

Application Insights Agent (voorheen Status Monitor V2) is een PowerShell-module die is gepubliceerd naar PowerShell Gallery. Deze vervangt Status Monitor. Telemetrie wordt verzonden naar Azure Portal, waar u uw app kunt bewaken.

Notitie

De module ondersteunt momenteel codeloze instrumentatie van .NET- en .NET Core-web-apps die worden gehost met IIS. Gebruik een SDK om Java- en Node.js instrumenteren.

Application Insights Agent bevindt zich hier: https://www.powershellgallery.com/packages/Az.ApplicationMonitor .

PowerShell Gallery

Instructies

Naslaginformatie over de PowerShell-API

Problemen oplossen

Veelgestelde vragen

  • Ondersteunt Application Insights Agent proxy-installaties?

    Ja. Er zijn meerdere manieren om Application Insights Downloaden. Als uw computer toegang tot internet heeft, kunt u onboarding naar de PowerShell Gallery parameters -Proxy gebruiken. U kunt de module ook handmatig downloaden en op uw computer installeren of rechtstreeks gebruiken. Elk van deze opties wordt beschreven in de gedetailleerde instructies.

  • Ondersteunt Status Monitor v2 ASP.NET Core toepassingen?

    Ja. Vanaf Application Insights Agent 2.0.0-beta1worden ASP.NET Core toepassingen ondersteund die worden gehost in IIS.

  • Hoe kan ik controleren of de inschakelen is geslaagd?

Volgende stappen

Uw telemetrie weergeven:

Meer telemetrie toevoegen: