Azure Enter prise-steigers is nu het Microsoft Cloud-acceptatie raamwerk voor AzureAzure enterprise scaffold is now the Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

De Azure Enter prise-steigers is geïntegreerd in het Microsoft Cloud-acceptatie raamwerk voor Azure.The Azure enterprise scaffold has been integrated into the Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure. De doel stellingen van de Enter prise-steigers zijn nu gericht op de kant-en- klare methodologie van het Cloud acceptatie raamwerk.The goals of the enterprise scaffold are now addressed in the Ready methodology of the Cloud Adoption Framework. De inhoud van de Enter prise-steiger is afgeschaft.The enterprise scaffold content has been deprecated.

Ga als volgt te werk om te beginnen met het gebruik van het Cloud-acceptatie raamwerk:To begin using the Cloud Adoption Framework, see:

Als u de afgeschafte inhoud wilt controleren, raadpleegt u de Azure Enter prise-steigers.If you need to review the deprecated content, see the Azure enterprise scaffold.