Wat is documentvertaling?

Documentvertaling is een cloudfunctie van de Azure Translator-service en maakt deel uit van de Azure Cognitive Service-familie van REST API's. De documentvertalings-API vertaalt documenten in alle ondersteunde talen en dialecten, met behoud van de documentstructuur en gegevensindeling.

Deze documentatie bevat de volgende artikeltypen:

  • Quickstarts zijn aan de slag-instructies om u te begeleiden bij het indienen van aanvragen bij de service.
  • Instructiegidsen bevatten instructies voor het gebruik van de functie op specifiekere of aangepaste manieren.
  • Naslag voor REST API instellingen, waarden, trefwoorden en configuratie.

Belangrijke functies voor documentvertaling

Functie Beschrijving
Grote bestanden vertalen Zet hele documenten asynchroon om.
Talloze bestanden vertalen Vertaal meerdere bestanden in alle ondersteunde talen en dialecten met behoud van de documentstructuur en gegevensindeling.
Presentatie van bronbestand behouden Bestanden vertalen met behoud van de oorspronkelijke indeling en indeling.
Aangepaste vertaling toepassen Documenten vertalen met behulp van algemene en aangepaste vertaalmodellen.
Aangepaste woordenlijsten toepassen Documenten vertalen met behulp van aangepaste woordenlijsten.
Documenttaal automatisch detecteren Laat de service Documentvertaling de taal van het document bepalen.
Documenten met inhoud in meerdere talen vertalen Gebruik de functie voor automatisch detecteren om documenten met inhoud in meerdere talen te vertalen naar uw doeltaal.

Notitie

Bij het vertalen van documenten met inhoud in meerdere talen is de functie bedoeld voor volledige zinnen in één taal. Als zinnen uit meer dan één taal bestaan, wordt de inhoud mogelijk niet allemaal vertaald in de doeltaal.

Aan de slag

In onze handleiding leert u hoe u snel aan de slag kunt met Document Translator. Om te beginnen hebt u een actief Azure-account nodig. Als u nog geen account hebt, kunt u een gratis account maken.

Ondersteunde documentindelingen

De volgende documentbestandstypen worden ondersteund door Documentvertaling:

Bestandstype Bestandsextensie Beschrijving
Adobe PDF .pdf Overdraagbare documentindeling voor Adobe Acrobat
Comma-Separated waarden .csv Een bestand met door komma's scheidingstekens voor onbewerkte gegevens dat wordt gebruikt door spreadsheetprogramma's.
HTML .html, .htm Hyper Text Markup Language.
Bestandsindeling voor lokalisatie-interchange .xlf. , xliff Een parallelle documentindeling, export van vertaalgeheugensystemen. De gebruikte talen worden in het bestand gedefinieerd.
Markdown .markdown, .mdown, .mkdn, .md, .mkd, .mdwn, .mdtxt, .mdtext, .rmd Een lichtgewicht opmaaktaal voor het maken van opgemaakte tekst.
MHTML .mthml, .mht Een archiefindeling voor webpagina's die wordt gebruikt om HTML-code en de begeleidende resources te combineren.
Microsoft Excel .xls, .xlsx Een spreadsheetbestand voor gegevensanalyse en documentatie.
Microsoft Outlook .msg Een e-mailbericht dat is gemaakt of opgeslagen in Microsoft Outlook.
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx Een presentatiebestand dat wordt gebruikt om inhoud weer te geven in een diavoorstellingsindeling.
Microsoft Word .doc, .docx Een tekstdocumentbestand.
OpenDocument Text .odt Een opensource-tekstdocumentbestand.
OpenDocument-presentatie .odp Een opensource-presentatiebestand.
OpenDocument Spreadsheet Ods Een opensource-spreadsheetbestand.
Opmaak van tekst met opmaak .rtf Een tekstdocument met opmaak.
Door tabs gescheiden waarden/TAB .tsv/.tab Een bestand met onbewerkte gegevens met tabs dat wordt gebruikt door spreadsheetprogramma's.
Tekst .txt Een niet-opgemaakt tekstdocument.

Ondersteunde woordenlijstindelingen

De volgende woordenlijstbestandstypen worden ondersteund door Documentvertaling:

Bestandstype Bestandsextensie Beschrijving
Comma-Separated waarden .csv Een bestand met door komma's scheidingstekens voor onbewerkte gegevens dat wordt gebruikt door spreadsheetprogramma's.
Bestandsindeling voor lokalisatie-interchange .xlf. , xliff Een parallelle documentindeling, export van vertaalgeheugensystemen. De gebruikte talen worden gedefinieerd in het bestand.
Tab-Separated waarden/TABBLAD .tsv, .tab Een door tabs scheidingstekens bestand met onbewerkte gegevens dat wordt gebruikt door spreadsheetprogramma's.

Volgende stappen