Problemen met de ORC-indelingconnector oplossen in Azure Data Factory en Azure Synapse

VAN TOEPASSING OP: Azure Data Factory Azure Synapse Analytics

Dit artikel bevat suggesties voor het oplossen van veelvoorkomende problemen met de ORC-indelingsconnector in Azure Data Factory en Azure Synapse.

Foutcode: OrcJavaInvocationException

 • Bericht:An error occurred when invoking Java, message: %javaException;.

 • Oorzaken en aanbevelingen: Verschillende oorzaken kunnen leiden tot deze fout. Controleer de onderstaande lijst op mogelijke oorzaakanalyses en gerelateerde aanbevelingen.

  Oorzaakanalyse Aanbeveling
  Wanneer het foutbericht de tekenreeksen 'java.lang.OutOfMemory', 'Java heap space' en 'doubleCapacity' bevat, is het meestal een probleem met geheugenbeheer in een oude versie van Integration Runtime. Als u zelf-hostende Integration Runtime, raden we u aan om een upgrade uit te voeren naar de nieuwste versie.
  Wanneer het foutbericht de tekenreeks java.lang.OutOfMemory bevat, heeft de integration runtime onvoldoende resources om de bestanden te verwerken. Beperk de gelijktijdige runs op de integratieruntime. Voor zelf-hostende IR kunt u omhoog schalen naar een krachtige machine met geheugen dat gelijk is aan of groter is dan 8 GB.
  Wanneer het foutbericht de tekenreeks NullPointerReference bevat, kan de oorzaak een tijdelijke fout zijn. Voer de bewerking opnieuw uit. Neem contact op met de ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.
  Wanneer het foutbericht de tekenreeks BufferOverflowException bevat, kan de oorzaak een tijdelijke fout zijn. Voer de bewerking opnieuw uit. Neem contact op met de ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.
  Wanneer het foutbericht de tekenreeks 'java.lang.ClassCastException:org.apache.hadoop.hive.serde2.io.HiveCharWritable can't be cast to org.apache.hadoop.io.Text' bevat, kan de oorzaak een probleem met typeconversie in Java Runtime zijn. Meestal betekent dit dat de brongegevens niet goed kunnen worden verwerkt in Java Runtime. Dit is een gegevensprobleem. Probeer een tekenreeks te gebruiken in plaats van teken of varchar in ORC-indeling.

Foutcode: OrcDateTimeExceedLimit

 • Bericht:The Ticks value '%ticks;' for the datetime column must be between valid datetime ticks range -621355968000000000 and 2534022144000000000.

 • Oorzaak: Als de datum/tijd-waarde '0001-01-01 00:00:00' is, kan dit worden veroorzaakt door de verschillen tussen de Agenda Van Nu en de Hebtoaanse kalender.

 • Aanbeveling: Controleer de ticks-waarde en vermijd het gebruik van de datum/tijd-waarde '0001-01-01 00:00:00'.

Volgende stappen

Probeer de volgende resources voor meer hulp bij het oplossen van problemen: