Documentatie over Data Lake Analytics

Meer informatie over hoe u Data Lake Analytics gebruikt voor het uitvoeren van analysetaken voor big data die schaalbaar zijn naar grote gegevenssets. Zelfstudies en andere documentatie laten zien hoe u batch-, realtime en interactieve analysetaken maakt en beheert, en query’s maakt in U-SQL.

Snelstartgidsen

Portal Visual Studio Visual Studio Code PowerShell Azure CLI 2.0

Data Lake Analytics beheren

Portal Python Azure-CLI .NET-SDK Python SDK Java-SDK

Naslaginformatie