date_sub-functie

Retourneert de datum numDays vóór startDate .

Syntaxis

date_sub(startDate, numDays)

Argumenten

  • startDate: Een DATE-expressie.
  • numDays: Een INTEGER-expressie.

Retouren

Een DATUM.

Als numDays negatief is, worden num_days toegevoegd aan startDate .

Als de resultaatdatum het datumbereik overloopt, geeft de functie een foutmelding.

Voorbeelden

> SELECT date_sub('2016-07-30', 1);
 2016-07-29