div Operator

Retourneert het integrale deel van de deling van divisor door dividend .

Syntaxis

divisor div dividend

Argumenten

  • divisor: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.
  • dividend: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.

Retouren

EEN BIGINT

Als dividend 0 is, wordt door de operator een foutmelding voor deling per nul weergegeven.

Notitie

Als spark.sql.ansi.enabled is, retourneert de functie in plaats van een NULL foutdeling door 0.

Voorbeelden

> SELECT 3 div 2;
 1
> SELECT -5.9 div 1;
 -5