min_by statistische functie

Retourneert de waarde van expr1 een die is gekoppeld aan de minimumwaarde van in een expr2 groep.

Syntaxis

min_by(expr1, expr2) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr1: Een expressie van elk type.
  • expr2: Een expressie van een type dat kan worden geordend.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

Het resultaattype komt overeen met het type expr1 .

Deze functie is niet-deterministisch als expr2 niet uniek is binnen de groep.

Voorbeelden

> SELECT min_by(x, y) FROM VALUES (('a', 10)), (('b', 50)), (('c', 20)) AS tab(x, y);
 a