LIST FILE

Een lijst met de resources die zijn toegevoegd door ADD FILE.

Syntaxis

LIST [ FILE | FILES ] [ resource_name [...]]

Parameters

  • resource_name

    Optioneel een naam van een bestand of map die moet worden weergegeven.

Voorbeelden

> ADD FILE /tmp/test /tmp/test_2;

> LIST FILE;
  file:/private/tmp/test
  file:/private/tmp/test_2

> LIST FILE /tmp/test /some/random/file /another/random/file
  file:/private/tmp/test