array_containsfunctie (Databricks SQL)

Retourneert true als arrayvalue bevat.

Syntaxis

array_contains(array, value)

Argumenten

  • array: een MATRIX die moet worden doorzocht.
  • value: Een expressie met een type dat een minst algemeen type deelt met de array elementen.

Retouren

EEN BOOLEAANSE BOOLEAN. Als valueNULL is, is het resultaat NULL . Als een element in arrayNULL is, is het resultaat NULL als niet overeen komt met een ander value element.

Voorbeelden

> SELECT array_contains(array(1, 2, 3), 2);
 true
> SELECT array_contains(array(1, NULL, 3), 2);
 NULL
> SELECT array_conatins(array(1, 2, 3), NULL);
 NULL