arrays_overlap-functie

Retourneert true als het snijpunt array1 van en niet leeg array2 is.

Syntaxis

arrays_overlap (array1, array2)

Argumenten

  • array1: een MATRIX.
  • array2: een MATRIX die een minst gangbaar type deelt met array1 .

Retouren

Het resultaat is het minst voorkomende type array1 en array2 .

Als de matrices geen gemeenschappelijk niet-null-element hebben, zijn ze beide niet-leeg en bevat een van beide een null-element, NULL false , anders .

Voorbeelden

> SELECT arrays_overlap(array(1, 2, 3), array(3, 4, 5));
 true
> SELECT arrays_overlap(array(1, 2, NULL, 3), array(NULL, 4, 5));
 NULL