Dv4- en Dsv4-serieDv4 and Dsv4-series

De Dv4-en Dsv4-serie worden uitgevoerd op de Intel ® Xeon ® Platinum 8272CL-processors (Cascade Lake) in een configuratie met Hyper-Threading, met een betere toegevoegde waarde voor de meeste werk belastingen voor algemeen gebruik.The Dv4 and Dsv4-series runs on the Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake) processors in a hyper-threaded configuration, providing a better value proposition for most general-purpose workloads. Het bevat een kern klok snelheid van 3,4 GHz.It features an all core Turbo clock speed of 3.4 GHz.

Notitie

Voor veelgestelde vragen raadpleegt u Azure VM-grootten zonder lokale tijdelijke schijf.For frequently asked questions, refer to Azure VM sizes with no local temp disk.

Dv4-serieDv4-series

Dv4-serie-grootten worden uitgevoerd op Intel ® Xeon ® Platinum 8272CL (Cascade Lake).Dv4-series sizes run on the Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake). De grootte van de Dv4-serie biedt een combi natie van opties voor vCPU, geheugen en externe opslag voor de meeste productiewerk belastingen.The Dv4-series sizes offer a combination of vCPU, memory and remote storage options for most production workloads. Virtuele machines uit de Dv4-serie bieden een Intel ® Hyper-Threading technologie.Dv4-series VMs feature Intel® Hyper-Threading Technology.

Opslag van externe gegevens schijven wordt afzonderlijk van virtuele machines gefactureerd.Remote Data disk storage is billed separately from virtual machines. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruikt u de Dsv4-grootten.To use premium storage disks, use the Dsv4 sizes. De prijs-en facturerings meters voor Dsv4-grootten zijn gelijk aan die van de Dv4-serie.The pricing and billing meters for Dsv4 sizes are the same as Dv4-series.

ACU: 195-210ACU: 195-210
Premium Storage: niet ondersteundPremium Storage: Not Supported
Premium Storage caching: niet ondersteundPremium Storage caching: Not Supported
Livemigratie: ondersteundLive Migration: Supported
Updates voor geheugen behoud: ondersteundMemory Preserving Updates: Supported
Ondersteuningvoor het genereren van vm's: generatie 1VM Generation Support: Generation 1
Versneld netwerken: ondersteund (Mini maal 4 vCPU vereist)Accelerated Networking: Supported (Requires a minimum of 4 vCPU)
Tijdelijke besturingssysteem schijven: niet ondersteundEphemeral OS Disks: Not Supported

GrootteSize vCPUvCPU Geheugen: GiBMemory: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijvenMax data disks Max. aantal NIC'sMax NICs Verwachte netwerk bandbreedte (Mbps)Expected Network bandwidth (Mbps)
Standard_D2_v4Standard_D2_v4 22 88 Alleen externe opslagRemote Storage Only 44 22 10001000
Standard_D4_v4Standard_D4_v4 44 1616 Alleen externe opslagRemote Storage Only 88 22 20002000
Standard_D8_v4Standard_D8_v4 88 3232 Alleen externe opslagRemote Storage Only 1616 44 40004000
Standard_D16_v4Standard_D16_v4 1616 6464 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 88 80008000
Standard_D32_v4Standard_D32_v4 3232 128128 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 88 1600016000
Standard_D48_v4Standard_D48_v4 4848 192192 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 88 2400024000
Standard_D64_v4Standard_D64_v4 6464 256256 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 88 30.00030000

Dsv4-serieDsv4-series

Dsv4-serie-grootten worden uitgevoerd op Intel ® Xeon ® Platinum 8272CL (Cascade Lake).Dsv4-series sizes run on the Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake). De grootte van de Dv4-serie biedt een combi natie van opties voor vCPU, geheugen en externe opslag voor de meeste productiewerk belastingen.The Dv4-series sizes offer a combination of vCPU, memory and remote storage options for most production workloads. Virtuele machines uit de Dsv4-serie bieden een Intel ® Hyper-Threading technologie.Dsv4-series VMs feature Intel® Hyper-Threading Technology. Opslag van externe gegevens schijven wordt afzonderlijk van virtuele machines gefactureerd.Remote Data disk storage is billed separately from virtual machines.

ACU: 195-210ACU: 195-210
Premium Storage: ondersteundPremium Storage: Supported
Premium Storage caching: ondersteundPremium Storage caching: Supported
Livemigratie: ondersteundLive Migration: Supported
Updates voor geheugen behoud: ondersteundMemory Preserving Updates: Supported
Ondersteuningvoor het genereren van vm's: generatie 1 en 2VM Generation Support: Generation 1 and 2
Versneld netwerken: ondersteund (Mini maal 4 vCPU vereist)Accelerated Networking: Supported (Requires a minimum of 4 vCPU)
Tijdelijke besturingssysteem schijven: niet ondersteundEphemeral OS Disks: Not Supported

GrootteSize vCPUvCPU Geheugen: GiBMemory: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijvenMax data disks Maxi maal aantal niet-opgeslagen schijf doorvoer: IOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps Max. aantal NIC'sMax NICs Verwachte netwerk bandbreedte (Mbps)Expected Network bandwidth (Mbps)
Standard_D2s_v4Standard_D2s_v4 22 88 Alleen externe opslagRemote Storage Only 44 3200/483200/48 22 10001000
Standard_D4s_v4Standard_D4s_v4 44 1616 Alleen externe opslagRemote Storage Only 88 6400/966400/96 22 20002000
Standard_D8s_v4Standard_D8s_v4 88 3232 Alleen externe opslagRemote Storage Only 1616 12800/19212800/192 44 40004000
Standard_D16s_v4Standard_D16s_v4 1616 6464 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 25600/38425600/384 88 80008000
Standard_D32s_v4Standard_D32s_v4 3232 128128 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 51200/76851200/768 88 1600016000
Standard_D48s_v4Standard_D48s_v4 4848 192192 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 76800/115276800/1152 88 2400024000
Standard_D64s_v4Standard_D64s_v4 6464 256256 Alleen externe opslagRemote Storage Only 3232 80000/120080000/1200 88 30.00030000