az functionapp app

Notitie

Deze verwijzing maakt deel uit van de Deploy-to-Azure- extensie voor Azure CLI en vereist versie 2.0.60 of hoger. De uitbrei ding wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de eerste keer een AZ functionapp app -opdracht uitvoert. Meer informatie over uitbrei dingen.

Opdrachten voor het beheren van Azure Functions-app.

Opdracht

az functionapp app up

Implementeren naar Azure Functions via GitHub-acties.

az functionapp app up

Implementeren naar Azure Functions via GitHub-acties.

az functionapp app up [--app-name]
           [--branch-name]
           [--do-not-wait]
           [--repository]

Voorbeelden

GitHub-actie implementeren/instellen voor een GitHub-opslag plaats naar Azure-functie-interactieve modus uitvoeren

az functionapp app up

GitHub-actie implementeren/instellen voor lokaal uitgecheckte GitHub-opslag plaats naar Azure-functie

Repository name/url (--repository) will be detected from the local git repository
az functionapp app up --app-name AzFunctionPythonPreProd

GitHub-actie implementeren/instellen voor een GitHub-opslag plaats naar Azure-functie

az functionapp app up --app-name AzFunctionPythonPreProd --repository https://github.com/azure/deploy-functions

Optionele parameters

--app-name

De naam van de FunctionApp in het abonnement.

--branch-name

De naam van de nieuwe vertakking die moet worden gemaakt om bestanden te controleren en een PR-waarde te genereren.

--do-not-wait

Wacht niet op voltooiing van de werk stroom.

--repository -r

URL van de GitHub-opslag plaats, bijvoorbeeld https://github.com/azure/azure-cli .