az reservations

Azure-reserveringen beheren.

Opdracht

az reservations catalog

Zie de catalogus met beschikbare reserveringen.

az reservations catalog show

Catalogus met beschikbare reserveringen op te halen.

az reservations reservation

Reserveringsentiteiten beheren.

az reservations reservation list

Haal alle reserveringen op.

az reservations reservation list-history

De geschiedenis van een reservering op te halen.

az reservations reservation merge

Voeg twee reserveringen samen.

az reservations reservation show

Details van een reservering op te halen.

az reservations reservation split

Splits een reservering.

az reservations reservation update

Werkt de toegepaste scopes van de reservering bij.

az reservations reservation-order

Reserveringsorder beheren. Dit is een container voor reserveringen.

az reservations reservation-order calculate

Bereken de prijs voor een reserveringsorder.

az reservations reservation-order list

Haal alle reserveringsorders op.

az reservations reservation-order purchase

Reserveringsorder aanschaffen.

az reservations reservation-order show

Haal een specifieke reserveringsorder op.

az reservations reservation-order-id

Zie reserveringsorder-id's die worden toegepast op het abonnement.

az reservations reservation-order-id list

Haal de lijst met toepasselijke reserveringsorder-id's op.