az webapp deployment user

Gebruikersreferenties voor implementatie beheren.

Opdracht

az webapp deployment user set

Hiermee werkt u de implementatiereferenties bij.

az webapp deployment user show

Gebruiker voor publicatie van implementaties.

az webapp deployment user set

Hiermee werkt u de implementatiereferenties bij.

Alle functie- en web-apps in het abonnement worden beïnvloed omdat ze dezelfde implementatiereferenties delen.

az webapp deployment user set --user-name
               [--password]
               [--subscription]

Voorbeelden

FtP- en Git-implementatiereferenties instellen voor alle apps.

az webapp deployment user set --user-name MyUserName

Vereiste parameters

--user-name

Gebruikersnaam.

Optionele parameters

--password

Wachtwoord, wordt gevraagd als dit niet is opgegeven.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .

az webapp deployment user show

Gebruiker voor publicatie van implementaties.

az webapp deployment user show [--query-examples]
                [--subscription]

Voorbeelden

Gebruikersgegevens publiceren.

az webapp deployment user show

Optionele parameters

--query-examples

JMESPath-tekenreeks voor u aanbevelen. U kunt een van de query's kopiëren en plakken na de parameter --query tussen dubbele aanhalingstekens om de resultaten te bekijken. U kunt een of meer positionele trefwoorden toevoegen, zodat we suggesties kunnen geven op basis van deze sleutelwoorden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met az account set -s NAME_OR_ID behulp van .