Redencodes voor de gebruiksfase

Belangrijk

Dynamics 365 for Finance and Operations omvat diverse speciaal gebouwde toepassingen die u helpen bij het beheren van specifieke bedrijfsfuncties. Zie Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie over deze licentiewijzigingen.

U gebruikt een redencode om aan te geven waarom een SLA (Service Level Agreement) is geannuleerd of waarom een serviceorder de tijdslimiet die u in de SLA hebt gedefinieerd, heeft overschreden.

U kunt ook opgeven dat een redencode vereist is wanneer een SLA wordt geannuleerd, of wanneer de tijdslimiet de tijd overschrijdt die is opgegeven in de SLA voor de serviceorder.

Als u hebt opgegeven dat een redencode vereist is, moet u een redencode invoeren in de volgende situaties:

 • Wanneer de serviceorder wordt verplaatst naar een fase waarin de tijdregistratie van de SLA wordt gestopt voor de serviceorder.

 • Wanneer de serviceorder wordt afgemeld.

 • Wanneer de tijdregistratie handmatig wordt gestopt.

Redencodes instellen

 1. Klik op Servicebeheer > Instellen > Serviceorders > Redencodes voor fase.

 2. Klik in het formulier Redencode voor de fase op Nieuw om een nieuwe redencode te maken.

 3. Voer in het veld Redencode voor de fase een unieke redencode voor de fase in.

 4. Voer in het veld Beschrijving een omschrijving van de redencode voor de fase in.

 5. Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.

Redencodes vereisen wanneer een SLA wordt geannuleerd

 1. Klik op Servicebeheer > Instellen > Parameters voor servicebeheer.

 2. Klik in het formulier Parameters voor servicebeheer op de koppeling Algemeen en schakel vervolgens het selectievakje Redencode bij annuleren in.

Redencodes vereisen wanneer een serviceorder de ingestelde tijdslimiet voor de SLA overschrijdt

 1. Klik op Servicebeheer > Instellen > Parameters voor servicebeheer.

 2. Klik in het formulier Parameters voor servicebeheer op de koppeling Algemeen en schakel vervolgens het selectievakje Redencode bij overschrijden van tijd in.

Zie ook

Tijdregistratie voor een serviceorder starten en stoppen