Toepassingen voor Azure Rights Management configurerenConfiguring applications for Azure Rights Management

Van toepassing op: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Notitie

Deze informatie is bedoeld voor IT-beheerders en consultants die Azure Information Protection hebben geïmplementeerd.This information is for IT administrators and consultants who have deployed Azure Information Protection. Als u op zoek bent naar gebruikersondersteuning en informatie over het gebruik van de Rights Management-functionaliteit voor een bepaalde toepassing of over het openen van een met rechten beveiligd bestand, raadpleegt u de Help-onderwerpen en instructies bij de toepassing.If you are looking for user help and information about how to use the Rights Management functionality for a specific application or how to open a file that is rights-protected, use the help and guidance that accompanies your application.

Voor Office-toepassingen klikt u bijvoorbeeld op het Help-pictogram en typt u een zoekterm als Rights Management of IRM.For example, for Office applications, click the Help icon and enter search terms such as Rights Management or IRM. Zie de Gebruikershandleiding voor de Azure Information Protection-client voor meer informatie over de Azure Information Protection-client voor Windows.For the Azure Information Protection client for Windows, see the Azure Information Protection client user guide.

Nadat u Azure Information Protection voor uw organisatie hebt geïmplementeerd, raadpleegt u de volgende informatie voor het configureren van toepassingen, de Azure Information Protection-client en de services.After you have deployed Azure Information Protection for your organization, use the following information to configure applications, the Azure Information Protection client, and services. Bijvoorbeeld Office-toepassingen zoals Word 2016, Word 2013 en Word 2010.For example, Office applications such as Word 2016, Word 2013, and Word 2010. Ook services als Exchange Online (transportregels, preventie van gegevensverlies, tegengaan van het doorsturen van berichten en berichtversleuteling) en SharePoint Online (beveiligde bibliotheken).Also services such as Exchange Online (transport rules, data loss prevention, do not forward, and message encryption) and SharePoint Online (protected libraries). Zie Hoe toepassingen ondersteuning bieden voor Azure Rights Management als u wilt weten hoe deze toepassingen en services ondersteuning bieden voor gegevensbeveiligingsservice van Azure Information Protection.For information about how these applications and services support the data protection service from Azure Information Protection, see How applications support the Azure Rights Management service.

Belangrijk

Zie Vereisten voor Azure Rights Management voor informatie over de versies die worden ondersteund en andere vereisten.For information about supported versions and other requirements, see Requirements for Azure Rights Management.

Zie De Azure Rights Management-connector implementeren voor informatie over het configureren van on-premises servers zoals Exchange-Server en SharePoint Server.To configure on-premises servers such as Exchange Server and SharePoint Server, see Deploying the Azure Rights Management connector.

Naast deze toepassingen en services zijn er ook andere toepassingen die ondersteuning bieden voor de API's van Rights Management.In addition to these applications and services, there are other applications that support the Rights Management APIs. Hiertoe behoren line-of-business-toepassingen die intern zijn geschreven met behulp van de Rights Management SDK en toepassingen van softwareleveranciers die zijn geschreven met behulp van de Rights Management SDK.This category includes line-of-business applications that are written in-house by using the Rights Management SDK, and applications from software vendors that are written by using the Rights Management SDK. Volg voor deze toepassingen de instructies die met de toepassing zijn meegeleverd.For these applications, follow the instructions that are provided with the application.

Volgende stappenNext steps

Nadat u uw toepassingen hebt geconfigureerd voor de Azure Rights Management-service, controleert u met het Azure Information Protection-implementatieschema of er andere configuratiestappen zijn die u zou willen uitvoeren voordat u Azure Information Protection implementeert voor gebruikers en beheerders.After you’ve configured your applications to support the Azure Rights Management service, use the Azure Information Protection deployment roadmap to check whether there are other configuration steps that you might want to do before you roll out Azure Information Protection to users and administrators. Als dat niet het geval is, vindt u mogelijk de volgende operationele informatie handig:If not, you might find the following operational information useful:

OpmerkingenComments

Voordat u opmerking invoert, vragen we u onze regels door te lezen.Before commenting, we ask that you review our House rules.