Wat is er nieuw in Intune voor onderwijsWhat's New in Intune for Education

Ontdek wat er nieuw in deze versie van Intune voor onderwijs.Learn what’s new in this release of Intune for Education. U vindt hier ook informatie over toekomstige wijzigingen waar u rekening mee moet houden én informatie over oudere releases.You can also find out about upcoming changes that you should be planning for, as well as information about past releases.

Oktober 2017October 2017

Dynamische groepenDynamic groups

Regels definiëren en maken we weergegeven waarmee automatisch gevuld op basis van deze.Define rules and we'll create groups that automatically populate based on them.

Nieuwe app-statusNew app status

Bij het toevoegen van een app, ziet u een per apparaat en de status per gebruiker van de app wordt geïnstalleerd.When adding an app, you'll now see a per-device and per-user status of app installs.

Bijgewerkte details pagina 'sUpdated details pages

Selecteer een gebruiker of apparaat in een van de groepen.Select a user or device in one of your groups. Een deelvenster wordt nu Schuif vanuit de onderkant van het scherm waarmee u meer informatie over dit object en de status van de apps en instellingen die u hebt toegewezen.A pane will now slide up from the bottom of the screen that lets you get more information on that object, and the status of the apps and settings that you've assigned to it.

Kan 2017 (eerste release)May 2017 (initial release)

Intune voor onderwijs is nu beschikbaar.Intune for Education is now available!

We hebt de Intune voor onderwijs-portal gestart.We have launched the Intune for Education portal. Intune voor onderwijs is een gestroomlijnde ervaring voor scholen en educatieve organisaties om Windows 10-apparaten te beheren.Intune for Education is a streamlined experience for schools and educational organizations to manage Windows 10 devices. Meer informatie over Intune voor onderwijs in deze documenten.Find out more about Intune for Education in these docs.

Meer informatieFind out more