Uw Android-apparaat beveiligen met versleutelingHow to protect your Android device using encryption

Wanneer u een apparaat versleutelt, kunt u de daarin opgeslagen informatie opnemen in een laag beschermende code die voorkomt dat onbevoegden toegang tot die informatie kunnen krijgen.When you encrypt a device, you are wrapping the information on it in a layer of protective code that prevents unauthorized people from accessing it. Als eerste stap om uw informatie te beveiligen, vereist uw organisatie dat u uw Android-apparaat versleutelt voordat u toegang krijgt tot bedrijfsbestanden, e-mail of gegevens.As a step towards making sure your information is secured, your organization is requiring you to encrypt your Android device before you can access company files, email, or data.

Notitie

Bepaalde Android-apparaten, waaronder enkele van Huawei en de apparaten van Vivo en OPPO, kunnen niet worden versleuteld.Certain Android devices, including some made by Huawei and those made by Vivo and OPPO, cannot be encrypted. Zie hier voor meer informatie.Find out more here.

Als u de registratie van uw telefoon ongedaan maakt, blijft deze versleuteld.If you unenroll your phone, it will remain encrypted.

 1. Zorg ervoor dat er een pincode of wachtwoord voor schermvergrendeling is ingesteld voor het apparaat.Ensure that a screen lock PIN or password has been set for your device.

 2. Kies onder Instellingen de optie Beveiliging > Apparaat versleutelen.In Settings, choose Security > Encrypt Device. (Op bepaalde telefoons moet u Opslag > Versleuteling van opslag of op Opslag > Schermvergrendeling en beveiliging > Overige beveiligingsinstellingen kiezen om de optie 'Versleutelen' weer te geven).(On some phones, you’ll need to choose Storage > Storage encryption or Storage > Lock screen and security > Other security settings to find the "Encrypt" option).

 3. Volg de instructies op het scherm.Follow the onscreen instructions. Tijdens het versleutelen kan het apparaat meerdere keren opnieuw opstarten.During encryption, your device might restart several times.

Wat te doen bij problemenWhat to do if you have issues

Probleem: u hebt uw apparaat al versleuteld en wordt geconfronteerd met het volgende:Issue: You have already encrypted your device, and you see one of the following:

 • De versleutelingsknop is uitgeschakeld.The encryption button is disabled.
 • Er wordt een bericht weergegeven dat u nog moet versleutelen.You see a message saying that you still need to encrypt.
 • Er treden fouten op bij het gebruik van de bedrijfsportal-app.You get errors when trying to use the Company Portal app.

Wat u kunt doenThings to try

 • Zorg dat het apparaat is geladen en aangesloten.Make sure that your device is charged and plugged in.

 • Zorg ervoor dat u een pincode of wachtwoord hebt ingesteld op het apparaat.Make sure that you've set a PIN or password on your device.

 • Als u al een pincode of wachtwoord op het apparaat hebt ingesteld, voert u de volgende stappen uit (die het ondersteuningsteam van het bedrijf kan vereisen om uw apparaat beter te beveiligen).If you've already set a PIN or password on your device, try the following steps, which your company support might require to make your device more secure. De menunamen die u ziet, kunnen enigszins afwijken van de namen in deze stappen, afhankelijk van het type Android-apparaat dat u hebt.The menu names that you see might be slightly different from the ones in the steps, depending on the type of Android device you have.

  1. Ga naar instellingen > Vergrendelscherm en beveiliging > Schermvergrendeling.Go to Settings > Lock Screen and Security > Screen lock. Verifieer uw huidige pincode of wachtwoord.Confirm your current PIN or password.

  2. Kies op het scherm Schermvergrendeling kiezen het type schermvergrendeling dat u wilt gebruiken.On the Choose screen lock screen, choose the type of screen lock you want to use.

  3. Ga na het kiezen van uw schermvergrendeling terug naar het scherm Vergrendelscherm en beveiliging en selecteer Beveiligd opstarten.After you've chosen your screen lock, go back to the Lock Screen and Security screen and select Secure Startup.

  4. Tik op het scherm Beveiligd opstarten op Pincode vereist voor het starten van apparaat en tik op Doorgaan.On the Secure startup screen, tap Require PIN to start device, and tap Continue.

  5. Kies een pincode (u kunt dezelfde invoeren als die u eerder hebt opgegeven) en tik op Uw pincode bevestigen.Choose a PIN (you can enter the same one that you entered previously), and tap Confirm your PIN.

  6. Open de bedrijfsportal-app, selecteer uw apparaat en tik op Naleving controleren.Open the Company Portal app, select your device, and tap Check Compliance.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van het bedrijf (zie de bedrijfsportalwebsite voor contactgegevens) of stuur een e-mail naar het Microsoft Android-team.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.