Uw apparaat registeren bij IntuneEnroll your device in Intune

Als uw bedrijf of school gebruikmaakt van Microsoft Intune, kunt u uw apparaat registreren voor toegang tot zakelijke e-mail, bestanden en andere resources.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your device to get access to company email, files, and other resources. Door uw apparaten te registreren, kan uw organisatie bedrijfsgegevens veilig houden.Enrolling your devices enables your organization to keep corporate data secure. Volg de koppelingen onder aan dit onderwerp voor meer informatie over de registratie en wat het ondersteuningsteam van het bedrijf wel en niet op uw apparaat kan zien.To learn more about enrollment and about what your company support can and can't see on your device, check out the links at the bottom of this topic.

Als u de registratie-instructies wilt weergeven, gebruikt u de koppeling die overeenkomt met het type apparaat dat u gebruikt:To see enrollment instructions, use the link that matches the type of device you're using: