Logboeken naar uw IT-beheerder verzenden via e-mailSend logs to your IT admin using email

Als er een fout optreedt terwijl u de bedrijfsportal-app op uw Android-apparaat gebruikt, kunt u uw IT-beheerder helpen het probleem op te lossen door de beheerder informatie via e-mail te sturen.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Android device, you can help your IT admin troubleshoot the problem by sending them information through email. Deze informatie wordt bewaard op uw apparaat en opgeslagen in een speciaal document dat een diagnostisch logboek wordt genoemd.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Notitie

Om het voor uw IT-beheerder eenvoudiger te maken de oorzaak van het probleem te achterhalen, schakelt u uitgebreide logboekregistratie in.To make it easier for your IT admin to figure out the issue, you should turn on verbose logging. Met uitgebreide logboekregistratie worden alle relevante gegevens in het rapport opgenomen.Verbose logging includes all relevant details in the report. Hier vindt u informatie over het inschakelen van uitgebreide logboekregistratie.Find out how to turn on verbose logging here.

Ga als volgt te werk om logboeken naar uw IT-beheerder te verzenden via e-mail:To send logs to your IT admin using email:

  1. Open de app Bedrijfsportal.Open the Company Portal app.

  2. Tik op Menu > Help en feedback.Tap Menu > Help and Feedback.

    Notitie

    De knop Menu kan een softwareknop of een hardwareknop zijn, afhankelijk van het Android-apparaat dat u gebruikt.Menu could be a software button or a hardware button, depending on which Android device you have.

  3. Tik onder Help op Help opvragen.Under Help, tap Get Help.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback