Logboeken verzenden naar het ondersteuningsteam van het bedrijf via de Instellingen-app voor Windows 10Send logs to your company support from the Settings app for Windows 10

Als er een fout optreedt terwijl u uw Windows 10-apparaat gebruikt dat door uw bedrijf wordt beheerd, kunt u het ondersteuningsteam van het bedrijf helpen het probleem op te lossen door informatie naar hen te e-mailen.If you get an error while you’re using your Windows 10 device that is managed by your company, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information through email. Deze informatie wordt bewaard op uw apparaat en opgeslagen in een speciaal document dat een diagnostisch logboek wordt genoemd.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

  1. Open de Windows-app Instellingen door naar het Startmenu te gaan en selecteer de knop Instellingen.Open the Windows Settings app by going to the Start menu and selecting the Settings button. U kunt ook zoeken naar 'instellingen' in de zoekbalk.You can also search for "settings" in the search bar.

  2. Ga naar Accounts > Toegang tot werk of school.Go to Accounts > Access work or school.

  3. Selecteer De beheerlogboekbestanden exporteren.Select "Export your management log files."

    Het scherm Toegang tot werk of school met de exportoptie onder de kop Gerelateerde instellingen.

  4. De logboeken worden opgeslagen in C:\Users\Public\Public Documents\MDMDiagnostics.The logs will be saved in C:\Users\Public\Public Documents\MDMDiagnostics. Er worden twee bestanden gemaakt: het logboek zelf en daarnaast een speciaal document waarin de beheerder de logboeken kan controleren in andere programma's, zoals Microsoft Excel.Two files will be created: one is the log itself, and the other is a special document that allows your admin to review the logs in different programs, like Microsoft Excel. Voeg beide bestanden toe aan een e-mailbericht en stuur het e-mailbericht naar uw beheerder. Als u dit meerdere malen doet, kiest u gewoon de bestanden van de dag waarop u de logboeken hebt gemaakt.Attach both of these files to an email and send that email to your admin. If you do this more than once, simply choose the files from the day you created the logs.

U moet mogelijk ook logboeken van de bedrijfsportal-app verzenden om het ondersteuningsteam van het bedrijf te ondersteunen bij het oplossen van problemen die worden aangetroffen.You may also need to send logs from the Company Portal app to give your company support more help in trying to troubleshoot any issues they may find.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.