Logboeken naar het ondersteuningsteam van het bedrijf verzenden met een USB-kabelSend logs to your company support using a USB cable

Als er een fout optreedt terwijl u de bedrijfsportal-app op uw Android-apparaat gebruikt, kunt u het ondersteuningsteam van het bedrijf helpen het probleem op te lossen door informatie naar hen te e-mailen.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your Android device, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information through email. Deze informatie wordt bewaard op uw apparaat en opgeslagen in een speciaal document dat een diagnostisch logboek wordt genoemd.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Notitie

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u over het e-mailadres van het ondersteuningsteam van het bedrijf beschikt.Before you start, make sure that you have your company support's email address handy. U kunt dit adres vinden in de bedrijfsportalwebsite of in uw bedrijfsportal-app.You can find this on the Company Portal website or in your Company Portal app.

  1. Tik op het foutscherm op Info verzenden.On the error screen, tap Send Info. Wanneer er een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd welke methode u wilt gebruiken voor het verzenden van de logboeken, kiest u de optie waarbij de bestanden op uw apparaat worden opgeslagen.When you see a message asking which method you want to use to send the logs, choose the option that will save the files to your device.

  2. Sluit uw apparaat met de USB-kabel aan op de computer.Connect your device to your computer with the USB cable. Dit is doorgaans de kabel die u ook gebruikt om uw apparaat op te laden via een stopcontact.This is generally the same cable used to charge your device in a wall outlet.

  3. Zoek op de computer naar een map met de naam van uw apparaat.On the computer, look for a directory that has the name of your device. Zoek in die map naar Android Device\Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files</strong>.In that directory, find Android Device\Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files</strong>.

  4. Selecteer de bestanden en voeg ze als bijlage toe een e-mail.Select the files, and attach them to an email. Verzend dit e-mailbericht naar het ondersteuningsteam van het bedrijf.Send this email to your company support.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.