Windows-apparaat verwijderen uit Intune-beheerRemove your Windows device from Intune management

U kunt een geregistreerd Windows-apparaat in de volgende gevallen verwijderen uit Intune:Remove a registered, Windows device from Intune when you no longer want or need to:

 • U gebruikt dit apparaat niet meer voor werk of school.Use your device for work or school.
 • U gebruikt dit apparaat niet meer voor toegang tot werk- of school-e-mails, -apps of andere bronnen.Access work or school email, apps, or other resources.

Wanneer het apparaat is verwijderd, kunt u het niet meer gebruiken om school- of werkbronnen te openen.After it's removed, you'll be unable to access school or work resources from the device. Windows-apparaten die kunnen worden verwijderd uit Intune zijn onder andere:Windows devices that can be removed from Intune include:

 • Windows 10-apparatenWindows 10 devices
 • Windows 8.1-computerWindows 8.1 computer
 • Mobiele apparaten met Windows 8.1WIndows 8.1 mobile device

Voor meer informatie over wat er gebeurt nadat u een apparaat hebt verwijderd uit Intune-beheer raadpleegt u Wat gebeurt er wanneer u de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan maakt?.For more information about what happens after you remove your device from Intune management, see What happens if you remove your device from Intune.

Uw Windows 10-apparaat verwijderenRemove your Windows 10 device

Voer de volgende stappen uit om een Windows 10-apparaat te verwijderen uit Intune.Complete the following steps to remove a Windows 10 device from Intune.

Via de bedrijfsportal-appVia the Company Portal app

 1. Open de app Bedrijfsportal.Open the Company Portal app.
 2. Meld u aan met de referenties van uw werk- of schoolaccount.Sign in using your work or school credentials.
 3. Selecteer in Mijn apparaten het apparaat dat u wilt verwijderen.In My Devices, select the device you want to remove.
 4. Selecteer in de rechterbovenhoek van de pagina het pictogram Meer info.In the top, right-corner of the app, select the See more icon.
 5. Selecteer Verwijderen.Select Remove.
 6. Selecteer Apparaat verwijderen om te bevestigen dat u het apparaat wilt verwijderen.To confirm device removal, select Remove device.

Via de app InstellingenVia device Settings app

 1. Open de app Instellingen.Open the Settings app.
 2. Ga naar Accounts > Toegang tot werk of school.Go to Accounts > Access work or school.
 3. Selecteer het verbonden account dat u wilt verwijderen > Loskoppelen.Select the connected account that you want to remove > Disconnect.
 4. Selecteer Ja om te bevestigen dat u het apparaat wilt verwijderen.To confirm device removal, select Yes.

Uw Windows 8.1-computer verwijderenRemove your Windows 8.1 computer

Voer de volgende stappen uit om een Windows 8.1-apparaat te verwijderen uit Intune.Complete the following steps to remove a Windows 8.1 computer from Intune.

 1. Ga naar Pc-instellingen > Netwerk > Werkplek.Go to PC Settings > Network > Workplace.
 2. Selecteer onder Workplace Join de optie Verlaten.Under Workplace Join, select Leave.
 3. Selecteer onder Apparaatbeheer inschakelen de optie Uitschakelen.Under Turn on device management, select Turn off.
 4. Selecteer Uitschakelen in het pop-upvenster dat wordt geopend.On the popup window that opens, select Turn off.

Een mobiel apparaat met Windows 8.1 verwijderenRemove your Windows 8.1 mobile device

Voer de volgende stappen uit als u een mobiel apparaat met Windows 8.1 wilt verwijderen uit Intune.Complete the following steps to remove a Windows 8.1 mobile device from Intune.

 1. Ga naar Instellingen > Werkplek.Go to Settings > Workplace.
 2. Tik op het werkplekaccount dat u wilt registreren.Tap the workplace account that you want to unenroll.
 3. Tik onder in het scherm op Verwijderen.Tap Delete at the bottom of the screen.
 4. Tik in het dialoogvenster Account verwijderen op Verwijderen.On the Delete account dialog box, tap Delete.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen na het verwijderen van de bedrijfsportalRemoving your personal information after removing the Company Portal

Er zijn twee soorten gegevens die door de bedrijfsportal op uw Windows-apparaat worden opgeslagen:There are two kinds of data that the Company Portal stores on your Windows device:

 • Diagnostische logboeken: standaardgegevens over app-activiteit die door Microsoft worden verzameld.Diagnostic logs: Standard app activity data that Microsoft collects. Deze wordenautomatisch gewist zodra u de Bedrijfsportal-app verwijdert.This is automatically erased when you uninstall the Company Portal app. Activiteitgegevens van een app omvatten bijvoorbeeld gegevens over hoelang de app geopend was en of de app is vastgelopen.App activity data is, for example, data about how long the app was open or if the app crashed.
 • Toepassingscache: ondersteuningsbestanden die de app nodig heeft om te kunnen werken, zoals pictogrammen en instellingen.Application cache: Support files that are required for the app to work, such as icons and settings.

Als u de opgeslagen logboeken en de cache wilt verwijderen, voert u een van de volgende stappen uit:To delete the stored logs and cache, complete one of the following steps:

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.