De inschrijving van uw Windows-apparaat bij Intune ongedaan makenUnenroll your Windows device from Intune

Als u uw Windows-apparaat hebt geregistreerd bij Intune, maar het apparaat niet meer wilt gebruiken voor werk of school en geen toegang meer nodig hebt tot de e-mail, apps of andere bronnen van uw werk of school, moet u uw registratie ongedaan maken.If you enrolled in Intune, but no longer want to use your Windows device for work or school and don't need to access work or school email, apps, or other resources, you need to unenroll your device. Wanneer de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan is gemaakt, hebt u geen toegang meer tot de bronnen.Once you unenroll your device from Intune, you will no longer be able to access these resources. Zie Wat gebeurt er wanneer u de registratie van uw apparaat bij Intune ongedaan maakt? voor meer informatie over wat er gebeurt als u de registratie van uw apparaat ongedaan maakt.For more about what happens when you unenroll your device, see What happens if you unenroll your device from Intune?.

Als u de registratie van uw apparaat ongedaan wilt maken, gebruikt u de koppeling in de bovenstaande sectie In dit artikel die overeenkomt met het type apparaat dat u gebruikt:To unenroll your device, use the link, shown in the "In this Article" section above, that matches the type of device you're using:

De registratie van Windows 10-apparaat ongedaan makenUnenroll your Windows 10 device

 1. Tik in de app-lijst op de Bedrijfsportal -app.From your apps list, tap the Company Portal app.

 2. Meld u aan met de referenties van uw werk- of schoolaccount.Sign in using your work or school credentials.

 3. Selecteer bij Mijn apparatenhet apparaat waarvoor u de registratie ongedaan wilt maken.In My Devices, select the device you want to unenroll.

 4. Tik op Verwijderen > Verwijderen.Tap Remove > Remove.

De registratie van uw Windows 8.1-computer ongedaan makenUnenroll your Windows 8.1 computer

 1. Ga naar Pc-instellingen > Netwerk > Werkplek.Go to PC Settings > Network > Workplace.

 2. Selecteer onder Workplace Join de optie Verlaten.Under Workplace Join, select Leave.

 3. Selecteer onder Apparaatbeheer inschakelen de optie Uitschakelen.Under Turn on device management, select Turn off.

 4. Selecteer Uitschakelen in het pop-upvenster dat wordt geopend.On the popup window that opens, select Turn off.

De registratie van uw Windows Phone 8.1-apparaat ongedaan makenUnenroll your Windows Phone 8.1 device

 1. Tik op Instellingen > Werkplek.Go to Settings > Workplace.

 2. Tik op het werkplekaccount dat u wilt registreren.Tap the workplace account that you want to unenroll.

 3. Tik onder in het scherm op Verwijderen.Tap Delete at the bottom of the screen.

 4. Tik in het dialoogvenster Account verwijderen op Verwijderen.On the Delete account dialog box, tap Delete.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.