Wat gebeurt er als u uw Android-apparaat opnieuw instelt met behulp van de bedrijfsportal?What happens if you reset your Android device using the Company Portal?

Wanneer u de bedrijfsportal gebruiken om uw Android-apparaat opnieuw in te stellen, worden alle apps, instellingen en persoonlijke gegevens van uw apparaat verwijderd.When you use the Company Portal to reset your Android device, all apps, settings, and personal data on your device are deleted. Hiermee worden de fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld.This reset sets your device back to its factory default settings.

Als u een Samsung Knox-apparaat hebt, kunt u 'selectief wissen' door in de bedrijfsportal de optie apparaat verwijderen te kiezen.If you have a Samsung Knox device, you can do a "selective wipe" by choosing the device remove option from the Company Portal. Met selectief wissen worden alleen de volgende zaken verwijderd:Selective wipe removes only:

  • Zakelijke apps die het ondersteuningsteam van het bedrijf voor u beschikbaar maakt.Business apps that your company support makes available to you.
  • E-mail, VPN en Wi-Fi.Email, VPN, and Wi-Fi.
  • De mogelijkheid van het ondersteuningsteam van het bedrijf om bepaalde instellingen af te dwingen.The ability of your company support to enforce certain settings.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.