Wat gebeurt er als u uw Android-apparaat opnieuw instelt met behulp van de bedrijfsportal?What happens if you reset your Android device using the Company Portal?

Wanneer u de bedrijfsportal gebruiken om uw Android-apparaat opnieuw in te stellen, worden alle apps, instellingen en persoonlijke gegevens van uw apparaat verwijderd.When you use the Company Portal to reset your Android device, all apps, settings, and personal data on your device are deleted. Hiermee worden de fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld.This reset sets your device back to its factory default settings.

Als u een Samsung KNOX-apparaat hebt, kunt u 'selectief wissen' door in de bedrijfsportal de optie Apparaat verwijderen te kiezen.If you have a Samsung KNOX device, you can do a "selective wipe" by choosing the device remove option from the Company Portal. Met selectief wissen worden alleen de volgende zaken verwijderd:Selective wipe removes only:

  • Zakelijke apps die de IT-beheerder voor u beschikbaar maakt.Business apps that your IT administrator makes available to you.
  • E-mail, VPN en Wi-Fi.Email, VPN, and Wi-Fi.
  • De mogelijkheid van uw IT-beheerder om bepaalde instellingen af te dwingen.The ability of your IT administrator to enforce certain settings.

Neem contact op met de IT-beheerder als u vragen hebt.If you have questions, contact your IT administrator. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback