Wat gebeurt er als u de registratie van uw Windows-apparaat bij Intune ongedaan maakt?What happens if you unenroll your Windows device from Intune?

Met de koppelingen aan de rechterkant van de pagina, onder In dit artikel, kunt u zoeken naar informatie over het type apparaat dat u gebruikt.Use the links at the right side of this page, under In this article, to find information about the type of device you're using.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows VistaWindows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

 • Uw apparaat wordt niet meer weergegeven in de bedrijfsportal en u kunt geen apps meer installeren via de bedrijfsportal.Your device doesn't appear in the Company Portal anymore, and you can’t install apps from the Company Portal anymore.

 • Als u de Intune-clientsoftware hebt geïnstalleerd, wordt deze van uw computer verwijderd.If you installed the Intune client software, it’s removed from your computer.

 • De Intune Endpoint Protection-software wordt van de computer verwijderd.The Intune Endpoint Protection software is removed from your computer. Als op de computer andere anti-virussoftware is geïnstalleerd en deze software is uitgeschakeld, kan de software weer worden ingeschakeld nadat Intune Endpoint Protection is verwijderd.If your computer has other virus protection software installed and it is disabled, that software can be re-enabled after Intune Endpoint Protection is removed. Controleer uw computer nadat u deze van de bedrijfsportal hebt verwijderd.Check your computer after removing it from the Company Portal.

  Belangrijk

  Als de andere anti-virussoftware niet opnieuw is ingeschakeld of als er geen andere anti-virussoftware is geïnstalleerd, is uw computer mogelijk blootgesteld aan virussen en kwaadaardige software.If the other virus protection software is not re-enabled or no other virus protection software is installed, your computer may be vulnerable to viruses and malware.

 • Alle instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit toevoegde (zoals het uitschakelen van de camera) zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera) no longer apply.

 • De computer ontvangt geen automatische software-updates of antivirussoftware-updates van de Intune-service meer.Your computer no longer receives automatic software updates or antivirus software updates from the Intune service. Afhankelijk van hoe de computer is geconfigureerd, ontvangt deze mogelijk wel nog updates van de Windows Server Update Services, Windows Update of Microsoft Update.But, depending on how it is set up, your computer might still receive updates from the Windows Server Update Services, Windows Update, or Microsoft Update.

Bovendien geldt voor Windows 8.1 het volgende:In addition, for Windows 8.1:

 • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Enkele mail-apps, zoals Windows Mail, hebben geen toegang meer tot bedrijfse-mail die op het apparaat is opgeslagen.Some email apps, like Windows Mail, can’t access company email that is stored on your device anymore.

 • Mogelijk kunt u geen verbinding met uw bedrijfsnetwerk maken met behulp van Wi-Fi of een VPN.You might not be able to connect to your company network by using Wi-Fi or a virtual private network.

 • Mogelijk hebt u vanaf het apparaat geen toegang meer tot een aantal bedrijfsresources, zoals bestandsshares of interne websites.You might not have access to some company resources, like file shares or internal websites, on your device anymore.

Windows 10 Mobile en Windows Phone 8.1Windows 10 mobile and Windows Phone 8.1

 • De bedrijfsportal-app wordt van uw apparaat verwijderd.The Company Portal app is uninstalled from your device. Dit betekent dat uw apparaat niet meer wordt weergegeven in de bedrijfsportal en u geen apps meer kunt installeren via de bedrijfsportal-app of de bedrijfsportal-website.This means that your device doesn’t appear in the Company Portal anymore, and you can't install apps from the Company Portal app or the Company Portal website.

 • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte), zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

  Belangrijk

  De enige uitzondering hierop vormen de coderingsbeleidsregels, die gewoon van toepassing blijven.The only exception to this is encryption policies, which still apply. Als uw bedrijfsbeleid vereist dat u uw Windows Phone codeert, kunt u uw telefoon alleen decoderen door de telefoon opnieuw in te stellen met het menu Instellingen.If your company policy required you to encrypt your Windows Phone, the only way to unencrypt your phone is to reset it by using the Settings menu.

Windows RT met Windows 8.1Windows RT running Windows 8.1

 • De bedrijfsportal-app wordt van uw apparaat verwijderd.The Company Portal app is uninstalled from your device. Dit betekent dat uw apparaat niet meer wordt weergegeven in de bedrijfsportal en dat u geen apps kunt installeren via de bedrijfsportal.This means that your device doesn’t appear in the Company Portal anymore, and you can’t install apps from the Company Portal.

 • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte), zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

 • Mogelijk kunt u geen verbinding meer met uw bedrijfsnetwerk maken met behulp van Wi-Fi of een VPN.You might not be able to connect to your company network by using Wi-Fi or a virtual private network anymore.

 • Mogelijk hebt u vanaf het apparaat geen toegang meer tot een aantal bedrijfsresources, zoals bestandsshares of interne websites.You might not have access to some company resources, like file shares or internal websites, on your device anymore.

 • Enkele mail-apps, zoals Windows Mail, hebben geen toegang meer tot bedrijfse-mail die op het apparaat is opgeslagen.Some email apps, like Windows Mail, can’t access company email that is stored on your device anymore.

Wanneer u een Windows RT-apparaat verwijdert, gebeurt het volgende:When you remove your Windows RT device, the following happens:

 • De bedrijfsportal-app wordt van uw apparaat verwijderd.The Company Portal app is uninstalled from your device. Dit betekent dat uw apparaat niet meer wordt weergegeven in de bedrijfsportal en dat u geen apps kunt installeren via de bedrijfsportal.This means that your device doesn’t appear in the Company Portal anymore, and you can't install apps from the Company Portal.

 • U kunt geen bedrijfs-apps en bedrijfsgegevens meer op het apparaat gebruiken.You can’t use company apps and company data on your device anymore.

 • Instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd toen u dit hebt toegevoegd (bijvoorbeeld het uitschakelen van de camera of een vereiste wachtwoordlengte), zijn niet meer van toepassing.Any settings that were changed on your device when you added it (for example, disabling the camera or requiring a certain password length) no longer apply.

Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf als u vragen hebt.If you have questions, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.