Er treedt een fout op tijdens het gebruik van de bedrijfsportal-appYou get an error while using the Company Portal app

Als er een fout optreedt terwijl u de bedrijfsportal-app op uw iOS-apparaat gebruikt, kunt u het ondersteuningsteam van het bedrijf helpen het probleem op te lossen door informatie naar hen op te sturen.If you get an error while you’re using the Company Portal app on your iOS device, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information. U kunt de foutgegevens op verschillende manieren verzenden:You can send error information in different ways:

  • Tik op Rapporteren in waarschuwingsberichten over fouten.Tap Report on error alert messages.

  • Tik in het scherm Over van de bedrijfsportal-app op Diagnostisch rapport verzenden.Tap Send Diagnostic Report on the About screen of the Company Portal app.

  • Schud het apparaat heen en weer wanneer u in de bedrijfsportal-app bent en tik op E-mail wanneer het waarschuwingsbericht over diagnostische gegevens wordt weergegeven.Shake your device while you’re in the Company Portal app, then tap Email when the diagnostics alert appears. Als de waarschuwing niet wordt weergegeven wanneer u het apparaat heen en weer schudt, open dan Instellingen > Bedrijfsportal en controleer of de optie Schudden is ingeschakeld.If the alert doesn’t appear when you shake the device, open Settings > Company Portal, and make sure that the Shake Gesture option is on.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.