Herstel na noodgeval en back-up

Beginner
Beheerder
Azure

Wat moet u doen als er iets mis gaat met uw resources in de cloud? Hoe bereidt u zich voor op een dergelijk probleem? In deze module leert u meer over back-ups en herstel na noodgevallen.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

 • De betekenis van 'fouttolerantie'
 • Reactieve technieken die worden gebruikt om fouttolerantie te bereiken in cloudplatforms
 • Proactieve technieken die worden gebruikt om fouttolerantie te bereiken in cloudplatforms
 • Meer informatie over de back-upservices die worden aangeboden door toonaangevende cloudserviceproviders
 • Meer informatie over de rol die back-upservices spelen bij respons op een noodgeval en herstel
 • Het verschil uitleggen tussen back-upservices en noodherstelservices
 • De doelstellingen op serviceniveau noemen die de planning bij herstel na noodgeval aansturen
 • De noodherstelservices noemen die worden aangeboden door toonaangevende providers van cloudservices
 • Uitleggen wat tolerantie is en hoe tolerantie wordt gemeten
 • Uitleggen hoe tolerantie bijdraagt aan bedrijfscontinuïteit

In samenwerking met Dr. Majd Sakr en de Carnegie Mellon University.

Vereisten

 • Begrip van cloud-computing, inclusief cloudservicemodellen en informatie over cloudserviceproviders
 • Kennis van de verschillende typen clouds (openbaar, privé, hybride)
 • Kennis van cloudservicemodellen, zoals IaaS, PaaS en SaaS, en het vermogen deze van elkaar te onderscheiden
 • Begrijpen hoe de inrichting van cloudresources werkt
 • Weten hoe datacentra werken en hoe gegevens worden opgeslagen in de cloud
 • De basisbeginselen van cloudbeveiliging