Een machine learning-model maken

Beginner
Student
Data Scientist
Visual Studio Code

In deze module richt u zich op een lokale analyse van uw gegevens met scikit-learn en gebruikt u een beslissingsstructuurclassificatie om kennis op te doen van onbewerkte weers- en raketlanceringsgegevens.

Leerdoelen

In deze module ontdekt u:

  • Het belang van het kiezen van kolommen.
  • Hoe u gegevens splitst om een machine learning-algoritme effectief te trainen en te testen.
  • Hoe u een machine learning-algoritme traint, test en beoordeelt.
  • Hoe u een structuurclassificatiemodel visualiseert.

Tip

Deze module maakt deel uit van een multimodale leertoepassing. Start de module om aan de slag te gaan.