Android Store-apps aan Microsoft Intune toevoegen

Voordat u een app toewijst aan een apparaat of een groep gebruikers, moet u de app toevoegen aan Microsoft Intune.

Een app toevoegen

U kunt als volgt een Android Store-app toevoegen aan Intune vanuit de portal:

 1. Meld u aan bij het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum.
 2. Selecteer Apps > Alle apps > Toevoegen.
 3. Selecteer in het deelvenster App-type selecteren onder de beschikbare Typen Store-apps de optie Android Store-app.
 4. Klik op Selecteren.
  De stappen App toevoegen worden weergegeven.
 5. Als u de app-gegevens voor de Android-app wilt configureren, gaat u naar Google Play Store en zoekt u de app die u wilt implementeren. Geef de app-pagina weer en noteer de details van de app.
 6. Voeg in het deelvenster App-gegevens de app-gegevens toe:
  • Naam: Voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal moet worden weergegeven. Zorg ervoor dat u alleen unieke app-namen gebruikt. Als u twee dezelfde app-namen gebruikt, wordt voor gebruikers slechts één naam in de bedrijfsportal weergegeven.
  • Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt voor gebruikers weergegeven in de bedrijfsportal.
  • Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
  • Appstore-URL: voer voor de app die u wilt maken de URL naar de App Store in. Gebruik de URL van de app-pagina wanneer de details van de app worden weergegeven in de Store.
  • Minimumversie van het besturingssysteem: selecteer in de lijst de minimumversie van het besturingssysteem waarin de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met een lager besturingssysteem, wordt de app niet geïnstalleerd.
  • Categorie: Selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt (optioneel). Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal bladeren.
  • Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-pakket prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps bladeren. Is van toepassing op apps die zijn geïmplementeerd met de intentie Beschikbaar.
  • Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
  • Eigenaar: Voer een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld Hr-afdeling (optioneel).
  • Opmerkingen: Voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen (optioneel).
  • Logo: Upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen (optioneel). Dit pictogram wordt samen met de app weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.
 7. Klik op Volgende om de pagina Bereiktags weer te geven.
 8. Klik op Bereiktags selecteren om desgewenst bereiktags toe te voegen voor de app. Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer informatie.
 9. Klik op Volgende om de pagina Toewijzingen weer te geven.
 10. Selecteer de groepstoewijzingen voor de app. Zie Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te organiseren voor meer informatie.
 11. Klik op Volgende om naar de pagina Controleren en maken weer te geven. Controleer de waarden en instellingen die u hebt ingevoerd voor de app.
 12. Klik als u klaar bent op Maken om de app toe te voegen aan Intune.

De blade Overzicht van de app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven.

Volgende stappen