Microsoft 365 beheren met PowerShellManage Microsoft 365 with PowerShell

Dit artikel is van toepassing op Microsoft 365 Enterprise en Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

PowerShell voor Microsoft 365 is een krachtig beheerprogramma dat een aanvulling vormt op Microsoft 365 beheercentrum.PowerShell for Microsoft 365 is a powerful management tool that complements the Microsoft 365 admin center. U kunt bijvoorbeeld PowerShell-automatisering gebruiken om eenvoudig meerdere gebruikersaccounts en -licenties te beheren en rapporten te maken.For example, you can use PowerShell automation to easily manage multiple user accounts and licenses and to create reports.

Selecteer een van de volgende onderwerpen om te leren hoe u PowerShell gebruikt om uw Microsoft 365:Select from the following topics to learn how to use PowerShell to manage Microsoft 365: