De Power BI-service voor consumentenThe Power BI service for consumers

VAN TOEPASSING OP: jaPower BI-service voor zakelijke gebruikers neePower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars neePower BI Desktop jaEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Alles draait tegenwoordig om gegevens en zakelijke beslissingen worden niet meer op meningen, maar op feiten gebaseerd.You live in a data culture, where business decisions are based on facts, not opinions. Om deze beslissingen te kunnen nemen, hebt u gegevens nodig. Gelukkig wordt u niet door uw collega's in de steek gelaten.You need data to make these decisions, and your colleagues don't let you down.

Ze sturen u allerlei soorten rapporten, spreadsheets, e-mailberichten met grafieken en zelfs afgedrukte hand-outs.They send you all types of reports, spreadsheets, emails with charts, and even printed handouts. Naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt, zal het steeds moeilijker worden om snel de informatie te vinden die u nodig hebt, en u bent bang dat u wellicht niet over de meest recente informatie beschikt.As the data piles up, it becomes harder and harder to find what you need quickly, and you worry that you might not be using the most recent information.

Power BI-dashboard

De Power BI-service voor gebruikersThe Power BI service for consumers

Met Power BI wordt uw werk niet alleen eenvoudiger, maar kunt u ook meteen meer indruk achterlaten.Power BI makes your job easier and more impactful at the same time. Al die gegevens worden omgezet in diagrammen en grafieken, waarmee uw gegevens worden gevisualiseerd.All that data becomes charts and graphs, that visualize your data for you. In plaats van lange lijsten of tabellen met nummers en woorden, zien uw gegevensinzichten er prachtig uit: kleurrijke en aantrekkelijke visuals waarmee verhalen over de inzichten in uw gegevens worden verteld.Instead of long lists or tables of numbers and words, your data insights are beautiful – colorful and compelling visuals that tell stories about the insights in your data.

Power BI-dashboard

Open gewoon de Power BI-service in een browser of op een mobiel apparaat.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. U en uw collega's werken vanaf dezelfde vertrouwde dashboards en rapporten die bovendien automatisch worden bijgewerkt en vernieuwd. U werkt dus altijd met de meest actuele inhoud.You and your colleagues work from the same trusted dashboards and reports, that update and refresh automatically, so you're always working with the freshest content.

Power BI-dashboard

Omdat de inhoud niet statisch is, kunt u hier induiken om trends, inzichten en andere business intelligence te zoeken.Since the content isn't static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Deel de inhoud op in fragmenten en segmenten en stel zelfs vragen in uw eigen bewoording.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Of doe het rustig aan en laat uw gegevens zelf interessante inzichten voor u vinden; ontvang meldingen wanneer gegevens worden gewijzigd en krijg e-mailrapporten volgens een door u ingestelde planning.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Al uw gegevens via de cloud of on-premises binnen handbereik vanaf elk apparaat, wanneer u maar wilt.All your data, anytime, in the cloud or on-premises, from any device. En dat is nog maar het begin van wat er allemaal met Power BI mogelijk is.That's just the beginning of what Power BI can do.

Ben ik een Power BI-gebruiker?Am I a Power BI consumer?

De manier waarop u met Power BI werkt, is afhankelijk van uw functie.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Als eindgebruiker of consument bent u iemand die inhoud (dashboards, rapporten en apps) van collega's ontvangt.As an end user or consumer, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. U werkt in de onlineversie of de mobiele versie van Power BI (de Power BI-service genoemd) om deze inhoud te controleren en te gebruiken en uiteindelijk uw zakelijke beslissingen te nemen.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions.

Als consument hebt u geen toegang tot de volledige functionaliteit van Power BI. En dat is prima, omdat het niet uw taak is om dashboards en rapporten te bouwen.As a consumer, you won't have access to the full capabilities of Power BI, and that's ok, because your job isn't building dashboards and reports. U gebruikt de Power BI-service voor analyses, bewaking, verkennen en besluitvorming.You'll be using the Power BI service for analysis, monitoring, exploration, and decision making.

U hebt ongetwijfeld de term 'Power BI Desktop' of gewoon 'Desktop' gehoord. Dat is een zelfstandig hulpprogramma dat wordt gebruikt door de ontwerpers die dashboards en rapporten maken en met u delen.You'll undoubtedly hear the term "Power BI Desktop" or just "Desktop", and this is a stand-alone tool used by the designers who build and share dashboards and reports with you. Het is belangrijk te weten dat er nog meer Power BI-hulpprogramma's zijn. Als u een consument bent, werkt u echter alleen met Power BI-service.It's important to know that there are other Power BI tools out there, but if you're a consumer, you'll only work with the Power BI service.

En omdat u werkt met gedeelde inhoud, hebt u alleen maar een gratis licentie nodig, omdat u in een organisatie werkt die Premium-capaciteit gebruikt.And because you are working with shared content, a free license is all you'll need because you're working in an organization that is using Premium capacity. Welke licentie heb ik?Which license do I have?

Veilig omgaan met inhoudSafely interact with content

Wees gerust als u filtert, segmenteert, u abonneert en exporteert: uw werk is niet van invloed op de onderliggende gegevensset of de oorspronkelijke gedeelde inhoud (dashboards, rapporten en apps).As you filter, slice, subscribe, and export, don't worry -- your work is not impacting the underlying dataset or the original shared content (dashboards, reports, and apps).

U kunt uw gegevens niet schaden.You cannot hurt your data. Power BI is een fantastische plek om te verkennen en experimenteren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u iets vernielt.Power BI is a great place for you to explore and experiment without worrying that you'll "break" anything.

Dat betekent niet dat u uw wijzigingen niet kunt opslaan: dat kunt u wel.That doesn't mean you can't save your changes - you can. Maar deze wijzigingen zijn alleen van invloed op uw weergave van de inhoud.But those changes only affect your view of the content. En om terug te keren naar de oorspronkelijke standaardweergave is eenvoudig: u hoeft slecht te klikken op een knop.And reverting to the original default view is as easy as clicking a button.

Power BI-dashboard

Volgende stappenNext steps

Volg een rondleiding door de Power BI-service voor gebruikers Take a tour of the Power BI service for consumers
Training voor de Power BI-service voor gebruikers Power BI service training for consumers
Terminologie en concepten voor Power BI -consumentenTerminology and concepts for Power BI consumers