Veelgestelde vragen over licenties voor Power Apps en Power Automate

Er zijn enkele vragen over licenties en abonnementsopties die vaker worden gesteld. Hier volgen er enkele daarvan met de antwoorden daarop. Meer informatie over licenties voor Microsoft Power Apps en Microsoft Power Automate vindt u in de Licentiehandleiding.

Algemene vragen over licenties

Hoe worden Microsoft Power Apps en Power Automate in licentie gegeven?

Power Apps-abonnementen:

 • Power Apps-abonnement per app waarmee individuele gebruikers apps kunnen uitvoeren (2 apps en één portal) voor een specifiek bedrijfsscenario gebaseerd op de volledige mogelijkheden van Power Apps voor $ 10/gebruiker/app/maand. Dit abonnement biedt klanten een eenvoudige manier om aan de slag te gaan met het platform, voordat ze het op grotere schaal invoeren.

 • Power Apps-abonnement per gebruiker waarmee een gebruiker een onbeperkt aantal apps (binnen servicelimieten) kan uitvoeren op basis van de volledige mogelijkheden van Power Apps voor $ 40/gebruiker/maand.

Power Automate-abonnementen:

 • Power Automate-abonnement per gebruiker waarmee een gebruiker een onbeperkt aantal stromen (binnen servicelimieten) kan uitvoeren met de volledige mogelijkheden van Power Automate, op basis van de eigen unieke behoeften, voor $ 15/gebruiker/maand.

 • Power Automate-abonnement per stroom waarmee organisaties stromen met gereserveerde capaciteit kunnen implementeren die teams, afdelingen of de hele organisatie bedienen, zonder een licentie voor elke eindgebruiker. Dit abonnement is verkrijgbaar vanaf $500/maand voor 5 stromen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de Licentiehandleiding voor Microsoft Power Apps en Power Automate.

Hoe gebruik ik Power Apps per app-plannen?

Zie Power Apps-abonnement per app.

Het Power Apps-abonnement per app geeft gebruikers de mogelijkheid om specifieke apps uit te voeren. Kunnen jullie uitleggen wat dit betekent voor het aantal en de soorten apps die ik kan gebruiken?

Het Power Apps-abonnement per app is opgezet om organisaties te helpen te werken met één bedrijfsscenario tegelijk, waarbij een combinatie van afzonderlijke apps mogelijk is. Elke "per app"-licentie geeft een individuele gebruiker rechten op twee apps (canvas en/of modelgestuurd) en één Power Apps-portal, alles binnen een enkele omgeving. Een enkele gebruiker kan meerdere "per app"-licenties gebruiken, zodat hij of zij in staat is meerdere oplossingen te gebruiken die gericht zijn op verschillende bedrijfsscenario's, zonder dat een licentie per gebruiker nodig is. Met andere woorden, u kunt de "per app"-licentie stapelen.

Tellen embedded canvas-apps in modelgestuurde apps mee voor de limiet van twee apps?

Nee. Ingesloten canvascomponenten in de modelgestuurde app tellen niet mee voor de limiet van twee apps in het per app-licentiemodel.

Wat zijn de zelfbedieningsaankoopopties voor de Power Platform-producten?

Zie de veelgestelde vragen: Veelgestelde vragen over zelfbediening bij aankoop.

Welke licentie moet aan een gast worden toegewezen, zodat deze een canvas-app kan uitvoeren die met hem of haar wordt gedeeld?

Aan de gastgebruiker moet een Power Apps-licentie zijn toegewezen via een van de volgende tenants:

 • De tenant die de app host die wordt gedeeld
 • De thuistenant van de gastgebruiker

Bovendien moet de gast dezelfde licentie hebben die vereist is voor niet-gasten om een app te kunnen gebruiken. Een verzameling voorbeelden is hier beschikbaar.

Zijn er ook prijzen voor non-profits, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen?

Ja, prijzen voor non-profits, overheden en onderwijsinstellingen vindt u in de betreffende programmakanalen.

Wat gebeurt er met de Power Apps P1/P2-abonnementen en Power Automate Plan 1/Plan 2-abonnementen op 1 oktober 2019?

De bestaande P1- en P2-abonnementen voor Power Apps en Power Automate gaan over naar de nieuwe Power Apps-abonnementen per app en per gebruiker, net zoals de Power Automate-abonnementen per gebruiker en per Power Automate. Bestaande klanten kunnen de P1- en P2-abonnementen voor Power Apps en Power Automate behouden voor de duur van hun lopende abonnementsperiode. Ze kunnen ook in aanmerking komen om abonnementen te verlengen onder de huidige voorwaarden, afhankelijk van wanneer hun abonnementsperiode afloopt. Nieuwe klanten kunnen ook mogelijk de bestaande P1- en P2-abonnementen kopen vóór 1 april 2020. Neem contact op met uw accountmanager bij Microsoft voor meer informatie.

Maken de volledige Power Automate-mogelijkheden deel uit van Power Apps-licenties?

Power Apps-licenties blijven Power Automate-mogelijkheden bieden. Stromen moeten echter worden uitgevoerd binnen de context van de Power Apps-toepassing, wat betekent dat ze gebruik moeten maken van dezelfde gegevensbronnen voor triggers of acties als de Power Apps-toepassing. Als u zelfstandige Power Automate-stromen wilt gebruiken die geen verband houden met de Power Apps-toepassingen, moet u een zelfstandige Power Automate-licentie aanschaffen.

Is er een abonnement voor ontwikkelaars?

Ja, we hebben een gratis Community-abonnement waarmee ontwikkelaars Power Apps, Power Automate en Common Data Service kunnen leren en er vaardigheden in opbouwen. Meer informatie.

Wat gebeurt er als ik alle gegevensopslag, bestandsopslag en stroomuitvoeringen gebruik die deel uitmaken van mijn licenties per gebruiker?

U kunt extra gegevensopslag, bestandsopslag en stroomuitvoeringen kopen. Meer informatie hierover vindt u op de overzichtspagina voor Power Apps-licenties.

Wie kan abonnementen voor Microsoft Power Apps en Power Automate kopen?

Iedere klant kan zich aanmelden voor een gratis proefperiode. Microsoft 365-beheerders kunnen Power Apps-abonnementen voor hun teams of organisatie kopen. Neem contact op met uw Microsoft 365-beheerder wanneer u klaar bent om te kopen.

Moeten al mijn gebruikers een licentie hebben uit hetzelfde Power Apps-abonnement of kan ik abonnementen combineren?

U kunt verschillende Power Apps-licenties en licenties die Power Apps-mogelijkheden bevatten tegelijk gebruiken, voor alle gebruikers in uw organisatie.

Zijn er grenzen aan het aantal API-aanvragen die gebruikers van Power Apps en Power Automate kunnen doen?

Ja. Om het serviceniveau, de beschikbaarheid en de kwaliteit te waarborgen, zijn er limieten voor het aantal API-aanvragen dat gebruikers kunnen indienen bij Power Apps en Power Automate. Servicelimieten worden ingesteld voor normale gebruikspatronen in intervallen van 5 minuten en 24 uur. De meeste klanten komen niet aan deze limieten.

De API-capaciteit wordt gevolgde op basis van verbruik op niveau van individuele gebruikers en de dagelijkse limieten kunnen niet op een ander niveau worden samengevoegd.

API-limieten zijn ook van toepassing op toepassingsgebruikers, niet-interactieve gebruikers en beheerders in het Common Data Service-platform.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Proeflicenties

Hoe lang duurt de gratis proefperiode?

Een gratis proefperiode voor Microsoft Power Apps duurt 30 dagen. Voor Power Automate is een periode van 90 dagen beschikbaar.

Is er een manier om mijn vaardigheden in Microsoft Power Apps en Power Automate gedurende meer dan 90 dagen te ontwikkelen?

Jawel, met het Power Apps Community-abonnement krijgt u een gratis omgeving voor individueel gebruik met functionaliteit, inclusief de Common Data Service. In deze omgeving kunt u gratis alles ontdekken en leren over Power Automate en Power Apps, maar het Power Apps Community-abonnement is niet bedoeld voor productiegebruik.

Meer informatie.

Hoe converteer ik de omgeving van mijn proefversie naar een productieomgeving?

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Waar vindt ik meer informatie over proefomgevingen?

Voor meer informatie over proefomgevingen in Power Apps leest u dit onderwerp.

Microsoft 365

Wat zijn Microsoft Power Apps- en Power Automate-gebruiksrechten voor Microsoft 365-toepassingen?

Zie Licentiegids voor Microsoft Power Apps- en Power Automate-gebruiksrechten voor Microsoft 365-toepassingen.

Met ingang van 1 oktober 2019 worden de onderstaande SQL-, Azure- en Dynamics 365 Connectors geherclassificeerd van Standard naar Premium. Niet-Microsoft-connectors die eerder als standaardconnectors zijn geclassificeerd, zijn nog steeds beschikbaar voor Microsoft 365-gebruikers. Een zelfstandige licentie in een Power Apps- of Power Automate-abonnement is vereist voor toegang tot alle Premium-, on-premises en aangepaste connectors.

Azure Application Insights
Azure Automation
Azure-blobopslag
Azure Container
Azure Cosmos
Azure Data Factory
Azure Data Lake
Azure DevOps
Azure Event Grid
Azure Event Grid Publish
Azure File Storage
Azure IoT Central
Azure Kusto
Azure Log Analytics
Azure Log Analytics-gegevensvergaarder
Azure-wachtrijen
Azure-resourcebeheer
Azure SQL
Azure SQL Data Warehouse
Azure-tabelopslag
Dynamics 365
Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Finance & Operations
Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Business Central
Dynamics 365 Business Central (on-premises)
Dynamics NAV
Event Hubs
Service Bus
SQL Server

Op abonnement gebaseerde limieten in Power Automate voor de triggerfrequentie en het aantal uitvoeringen toegewezen aan een tenant per maand worden verwijderd.

Gebruik van Power Apps en Power Automate is onderworpen aan de servicelimieten die hier worden beschreven. Servicelimieten per gebruiker bieden capaciteitsgaranties voor gebruikers en verkleinen het risico dat één gebruiker het quotum voor de tenant opgebruikt.

Wat betekent de wijziging in Power Apps- en Power Automate-gebruiksrechten voor Microsoft 365-applicaties voor mij, als ik de abonnementen vóór 1 oktober 2019 heb gekocht? Blijven mijn bestaande Power Apps-toepassingen en Power Automate-werkstromen functioneren?

Ja, bestaande apps en stromen blijven functioneren. Klanten die Power Apps of Power Automate met Microsoft 365 hebben gebruikt met een of meer van de hierboven genoemde connectors, krijgt een overgangsperiode voordat de herindeling van de connector van kracht wordt. Deze overgangsperiode loopt tot 1 oktober 2020 of tot het verstrijken van hun huidige Microsoft 365-abonnementsperiode, als dit langer is. Tijdens de overgangsperiode kunnen klanten extra apps en stromen blijven maken met behulp van deze connectors.

Apps en flows die zijn gemaakt vóór 1 oktober 2019 en die deze connectors gebruiken, krijgen bovendien een verlengde overgangsperiode tot 1 oktober 2024. Gedurende deze tijd zijn deze in aanmerking komende apps en stromen vrijgesteld van de licentievoorwaarden voor Premium-connectors voor de geherclassificeerde connectors.

Door de verlengde overgangsperiode kunnen de hierboven genoemde connectors worden gebruikt, maar deze connectors kunnen geen gateways gebruiken. Gateways waren vóór de overgang een premium-capaciteit en blijven dit nadien ook.

Hoewel apps mogelijk toestemming hebben de Dynamics 365 Connector voor een langere overgangsperiode te gebruiken, biedt de mogelijkheid om de connector te gebruiken niet Common Data Service-capaciteit. Common Data Service-capaciteit is een voorwaarde voor Power Apps- en Power Automate-werkstromen om Common Data Service te gebruiken.

Hoeveel Power Apps-toepassingen mag ik uitvoeren met Microsoft 365-abonnementen?

Er is geen limiet op het aantal toepassingen. Klanten kunnen zelfstandige Power Apps-toepassingen blijven gebruiken om Microsoft 365 uit te breiden en aan te passen met behulp van standaardconnectors.

Dynamics 365

Wat zijn de gebruiksrechten van Microsoft Power Apps en Power Automate voor Dynamics 365-toepassingen?

Zie Licentiegids voor Microsoft Power Apps- en Power Automate-gebruiksrechten voor Microsoft 365-toepassingen.

Met ingang van 1 oktober 2019 zijn bepaalde wijzigingen aangebracht in gebruiksrechten, die hieronder worden vermeld:

Power Apps-gebruiksrechten met Dynamics 365-licenties: licenties voor Dynamics 365 Enterprise omvatten niet langer algemene Power Apps-mogelijkheden. Gebruikers van Dynamics 365 Enterprise kunnen apps en portals blijven uitvoeren die de gelicentieerde Dynamics 365-toepassing uitbreiden en aanpassen, zolang die apps en portals zich in dezelfde omgeving bevinden als de bijbehorende gelicentieerde Dynamics 365-toepassing. Voor aangepaste apps of portals buiten de Dynamics 365-omgeving is een zelfstandige Power Apps-licentie vereist.

Power Automate-gebruiksrechten met Dynamics 365-licenties: licenties voor Dynamics 365 omvatten niet langer algemene Power Automate-mogelijkheden. Power Automate-stromen moeten worden toegewezen aan gelicentieerde Dynamics 365-toepassingscontext - Power Automate-stromen moeten worden geactiveerd vanuit OF verbinding maken met gegevensbronnen binnen gebruiksrechten van gelicentieerde Dynamics 365-toepassingen. Gebruik van zelfstandige stromen vereist een Power Automate-licentie.

Kan ik verbinding maken met Microsoft Dynamics voor Finance and Operations?

Ja, u kunt de Dynamics 365 Finance and Operations-connector gebruiken om canvas-apps te bouwen met deze gegevens.

Power Automate

Wanneer zou ik het Power Automate-abonnement per gebruiker gebruiken en wanneer het Power Automate-abonnement per stroom?

Het per gebruiker-abonnement is bedoeld om de brede invoering van een automatiseringscultuur in een organisatie te ondersteunen. Elke gebruiker met dit abonnement heeft het recht om een onbeperkt aantal stromen te gebruiken, binnen de servicelimieten. Het per stroom-abonnement biedt een organisatie de flexibiliteit om een licentie te geven op basis van het aantal stromen, in plaats van elke gebruiker afzonderlijk een licentie te verlenen voor toegang tot de stromen met het per gebruiker-abonnement.

Welke stromen tellen mee in het Power Automate-abonnement per stroom?**

Alle soorten ingeschakelde stromen tellen mee: geplande stromen, geautomatiseerde stromen en directe stromen. Stromen die worden geactiveerd door andere stromen (onderliggende stromen) tellen niet mee voor het abonnement.

Moeten stromen altijd in eenheden van vijf worden gekocht als onderdeel van de Power Automate-abonnement per stroom?

Nee. Na de minimale aankoop van 5 stromen kunnen meer stromen afzonderlijk worden gelicentieerd voor $100/maand per stroom.

Moeten gebruikers die stromen uitvoeren een licentie hebben of moeten alleen gebruikers die stromen maken een licentie hebben?

Elke eindgebruiker die een stroom uitvoert, moet een licentie hebben volgens de Power Automate-abonnementen per gebruiker of per stroom.

Er zijn functies in Power Automate die niet rechtstreeks een stroom uitvoeren, zoals reageren op een goedkeuringsverzoek of een fase vooruitspringen in een bedrijfsproces. Deze functies zijn gebaseerd op de Common Data Service. Normaal gesproken vereist elk gebruik van deze functies een standalone Power Automate-abonnement per gebruiker, of dat de stroom die deze bedrijfsprocesomgevingen of goedkeuringsverzoeken maakt volgens het per stroom-abonnement is gelicentieerd.

Common Data Service

Welke Common Data Service-capaciteit is inbegrepen bij de Power Apps- en Power Automate-abonnementen?

Iedere tenant met een Power Apps-licentie krijgt standaardcapaciteit. Daarnaast wordt voor elke licentie extra capaciteit (gegroepeerd) toegevoegd aan de tenant.

Limieten voor Power Apps-capaciteit Per licentierecht (Power Apps per app-abonnement) Per licentierecht (Power Apps per gebruiker-abonnement)
Common Data Service-databasecapaciteit +50 MB +250 MB
Common Data Service-logboekcapaciteit + 0 + 0
Common Data Service-bestandscapaciteit +400 MB + 2 GB

Omdat stromen, evenals bepaalde Power Automate-functies zoals goedkeuringen, worden uitgevoerd in de Common Data Service, krijgt elke tenant met een Power Automate-licentie standaardcapaciteit. Daarnaast wordt voor elke licentie per gebruiker of per stroom extra capaciteit toegevoegd aan de tenant.

Limieten voor Power Automate-capaciteit + Per gebruiker + Per stroom
Common Data Service-databasecapaciteit +50 MB +50 MB
Common Data Service-logboekcapaciteit + 0 + 0
Common Data Service-bestandscapaciteit +200 MB +200 MB

Uitbreiding

Welke uitbreidingen zijn beschikbaar voor de Power Apps- en Power Automate-abonnementen?

Een lijst met uitbreidingen die van toepassing zijn op alle zelfstandige Power Apps- en Power Automate-abonnementen wordt hieronder opgesomd:

 • Nieuwe extra capaciteit voor aanmeldingen in Power Apps-portals en paginaweergaven in portals voor externe gebruikers van Power Apps-portals. Externe gebruikers zijn gebruikers buiten uw organisatie die inloggen met een verscheidenheid aan identiteiten zoals LinkedIn, Microsoft Account, andere commerciële inlogproviders of anoniem.

  • Capaciteitsuitbreidingen voor aanmeldingen in Power Apps-portals (verschillende volumes, te beginnen vanaf $ 200 per 100 logins per maand)

  • Capaciteitsuitbreidingen voor paginaweergaven in Power Apps-portals (100.000 anonieme paginaweergaven voor $100 per maand)

 • Nieuwe capaciteitsuitbreiding voor Power Apps en Power Automate verhoogt de dagelijkse API-aanvraaglimieten voor werklasten voor Power Apps, Power Automate en Dynamics 365 voor gebruikers die hun gebruiksrechten overschrijden (10.000 API-aanvragen per dag voor $50 per maand).

 • Common Data Service-databasecapaciteit (1 GB) $40 per maand

 • Common Data Service-bestandscapaciteit (1 GB) $2 per maand

 • Common Data Service-logboekcapaciteit (1 GB) $10 per maand

Portals

Kunnen jullie meer informatie over de nieuwe licenties voor Power Apps-portals geven?

Power Apps-portals kunnen worden ingericht zonder dat een specifieke licentie vereist is. Licenties voor gebruikerstoegang zijn gebaseerd op persona-type. De details zijn als volgt:

Gebruikerstype Model SKU-namen Capaciteit per eenheid Prijs/maand Medium Opmerkingen
Externe gebruiker (geverifieerd) Per aanmelding Capaciteitsuitbreiding aanmeldingen in Power Apps-portals 100 aanmeldingen € 200 Alle Een aanmelding geeft de geverifieerde gebruiker toegang toegang tot één portal voor een duur van 24 uur
Capaciteitsuitbreiding aanmeldingen in Power Apps-portals op laag 2 1000 aanmeldingen € 1000 Alle
Capaciteitsuitbreiding aanmeldingen in Power Apps-portals op laag 2 5000 aanmeldingen € 3500 Alleen CSP
Externe gebruiker (anoniem) Per paginaweergave Capaciteitsuitbreiding paginaweergaven in Power Apps-portals 100.000 paginaweergaven € 100 Alle
Interne gebruiker Via licentie Dynamics 365 (verschillende) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aangepaste gebruiksrechten voor portals worden afgestemd op aangepaste gebruiksrechten voor apps
Power Apps-abonnement per app
Power Apps-abonnement per gebruiker
 • Meerdere aanmeldingen gedurende de periode van 24 uur tellen als één factureerbare aanmelding

Wat wordt precies beschouwd als een "aanmelding" als onderdeel van de uitbreiding voor Power Apps-portals?

Zie een login als een 'dagpas' voor een portal. Als u zich hebt aangemeld bij een portal, worden latere aanmeldingen (ook van verschillende apparaten) gedurende de periode van 24 uur niet gefactureerd.

Biedt één enkele aanmelding toegang tot meerdere Power Apps-portals gedurende de periode van 24 uur?**

Een aanmelding is specifiek voor één portal. Dus als u zich aanmeldt bij meerdere portals van dezelfde tenant, wordt dit geteld als één aanmelding per portal.

Wat is het verschil tussen Power Apps-portals en Dynamics 365-portals voor wat betreft licenties?**

Parameter Dynamics 365-portals Nieuwe Power Apps-portals
Een portal-omgeving inrichten Koop SKU voor extra Dynamics 365-portal voor $ 500 per maand Richt een portal in - u hoeft geen portal-uitbreiding te kopen om een portal in te richten
In aanmerking komende basisaanbiedingen Alleen Dynamics 365-licenties Klanten kunnen capaciteit voor externe aanmeldingen of paginaweergaven voor portals toevoegen aan Dynamics 365-, Power Apps- en Power Automate-licenties
Rechten voor intern gebruik Dynamics 365 Enterprise-licenties, Dynamics 365 Team Member-licentie. Interne gebruikers hebben nu toegang tot portals met een Power Apps per app-/per gebruiker-licentie . Voor een Dynamics-licentie is dit hetzelfde als aangepaste Power Apps-gebruiksrechten.
Geld verdienen Per portalomgeving per paginaweergave Per aanmelding Per paginaweergave
Recht voor Dynamics 365-klanten 1 portalomgeving voor de eerste 10 volledige Dynamics 365-GAL's Niet van toepassing: Power Apps-portalsomgevingen kunnen worden ingericht

Kan ik extra Power Apps-portalslicenties kopen met mijn bestaande Power Apps P1- of P2-abonnementen of moet ik upgraden naar de nieuwe abonnementen om te profiteren van de nieuwe portalfunctie?**

Ja. U kunt extra capaciteit voor Power Apps-portals kopen als u een bestaande Power Apps Plan 1- of Plan 2-klant bent. U kunt deze capaciteit ook kopen als u een Dynamics 365-klant bent.

Kunnen jullie uitleggen wat de gebruiksrechten op portals voor interne gebruikers inhouden?

Aangepaste Power Apps-portals gebruiken rechten: voor interne gebruikers zijn gebruiksrechten voor een "aangepaste" portal afgestemd op hun "aangepaste" Power Apps-gebruiksrechten. Bijvoorbeeld:

 • Een Dynamics 365 ondernemingstoepassingslicentie krijgt gebruiksrechten voor aangepaste Power Apps-toepassingen binnen dezelfde omgeving als de Dynamics 365-toepassing. Als zodanig krijgt een Dynamics 365 ondernemingstoepassingslicentie gebruiksrechten voor aangepaste Power Apps-portals binnen dezelfde omgeving als de gelicentieerde Dynamics 365-ondernemingstoepassing.

 • De Team Member-licentie krijgt geen toegang tot een aangepaste portal, omdat Team Member-licenties geen toegang tot een aangepaste app toestaan.

Wat is het minimum aantal aanmeldingen en paginaweergaven dat ik moet toewijzen aan een specifieke portal?**

Het minimumaantal aanmeldingen dat u moet toewijzen aan een portal is 100 aanmeldingen per maand. Nadat u 100 aanmeldingen hebt toegewezen, kunt u verdere aanmeldingen in eenheden van 1 toewijzen.

Als u bijvoorbeeld 3 portals hebt en 4 aanmeldingspakketten (400 aanmeldingen) hebt gekocht, kunt u deze op de volgende manieren toewijzen:

 • Portaal 1: 120 (min. 100)
 • Portaal 2: 151 (min. 100)
 • Portaal 3: 129 (min. 100)

Paginaweergaven: minimaal 50.000 per portal. Daarna kunt u telkens minimaal 1 verdere aanmelding toewijzen.

Kan ik ongebruikte aanmeldingen voor Power Apps-portals meenemen naar de volgende maand?

Portals krijgen een licentie tegen een maandtarief, dat is gebaseerd op het aantal aanmeldingen dat een klant verwacht. Aanmeldingen worden niet verzameld als individuele activa, die telkens naar de volgende maand worden meegenomen.

AI Builder

Hoe wordt AI Builder gelicentieerd?

AI Builder is een capaciteitsuitbreiding voor betaalde, zelfstandige licenties voor Power Apps, Power Automate en Dynamics 365. Elk abonnement voor $ 500 bevat 1 miljoen AI Builder-servicecredits die worden toegepast op het niveau van de tenant. Als u uw AI Builder-capaciteit wilt gebruiken, moet een beheerder AI Builder-capaciteit toewijzen aan de omgeving waarin u AI Builder wilt gebruiken.

 • Meer informatie over licenties vindt u in de Licentiehandleiding voor Microsoft Power Apps en Power Automate.
 • Informatie over het toewijzen van capaciteit in het Power Platform-beheercentrum vindt u hier.

Hoe wordt AI Builder-capaciteit gehandhaafd?

De uitbreiding voor AI Builder-capaciteit is een jaarabonnement en de capaciteit wordt per maand gehandhaafd. Het is aan te raden om capaciteit te kopen voor de maand waarin de piekperiode valt.

Informatie over het toewijzen van AI Builder-capaciteit aan uw omgeving vindt u hier.

Kan ik AI Builder-capaciteit toevoegen aan de P1- en P2-abonnementen voor Power Apps en Power Automate die worden uitgefaseerd?

Ja. AI Builder-capaciteit kan worden toegevoegd aan de P1- en P2-abonnementen voor Power Apps en Power Automate voor klanten die nog niet zijn overgestapt op de nieuwe Power Apps- en Power Automate-abonnementen.

Wat is een "servicecredit" en hoe werkt het?

AI Builder bevat verschillende modeltypen, waaronder aangepaste en vooraf gebouwde. Een volledige lijst vindt u hier.

AI-modellen verbruiken servicecredits wanneer ze worden getraind, gebruikt in een app of stroom of worden ingepland om periodiek te worden uitgevoerd. De hoeveelheid verbruikte capaciteit wisselt, afhankelijk van het AI-model, evenals de grootte en complexiteit van de gegevensset.

Welke AI-modellen zijn gratis beschikbaar in openbare preview en welke hebben een status van algemene beschikbaarheid tegen betaling?

De releasestatus voor AI Builder-functies vindt u hier.

AI-modellen die beschikbaar zijn in openbare preview vereisen geen betaalde AI Builder-capaciteit. Een volledige lijst van alle modellen vindt u hier.

Is een proefversie beschikbaar voor AI Builder?

Gebruikers die geen bestaande Power Apps- of Power Automate-licentie hebben, kunnen 30 dagen toegang krijgen tot proefcapaciteit van AI Builder door te registreren voor een proefversie van Power Apps of Power Automate. Bestaande gebruikers van Power Apps en Power Automate kunnen 30 dagen toegang krijgen tot de proefcapaciteit van AI Builder door zich aan te melden bij de betreffende service en in het linkernavigatievenster naar AI Builder te gaan.