PowerApps voor bedrijfsontwikkelaars, partners en ISV'sPowerApps for enterprise developers, partners, and ISVs

Als ontwikkelaar kunt u PowerApps uitbreiden voor nog krachtigere oplossingen voor organisaties en klanten.As a developer, you can extend PowerApps, enabling even more powerful solutions for organizations and customers.

PowerApps voor bedrijfsontwikkelaarsPowerApps for enterprise developers

Als bedrijfsontwikkelaar kunt u uw organisatie robuuste oplossingen op maat laten bouwen met PowerApps:As an enterprise developer, empower your organization to build robust tailored solutions on PowerApps:

  • Ontwikkel aangepaste connectors: ontwikkel aangepaste connectors die verbinding maken met de gegevens en webservices van uw organisatie via Microsoft Flow.Build custom connectors: Develop custom connectors to connect to your organization's data and web services through Microsoft Flow. Meer informatieLearn more

  • Ontwikkel Azure Functions: ontwikkel Azure Functions om apps uit te breiden met aangepaste logica op de server.Build Azure Functions: Craft Azure Functions to extend apps with custom server-side logic. Meer informatieLearn more

  • Apps insluiten: sluit apps rechtstreeks in uw website in om geïntegreerde oplossingen te maken, zodat de apps aanwezig zijn op de plek waar uw werknemers hun werk doen.Embed apps: Embed apps directly into your website experiences to create integrated solutions, surfacing apps where people in your organization already do their work. Meer informatieLearn more

  • Bouw apps die geschikt zijn voor offlinegebruik: bouw apps die geschikt zijn voor offlinegebruik, zodat uw gebruikers altijd productief kunnen zijn, online en offline.Build offline-capable apps: Develop offline-capable apps so your users are productive whether they are online or offline. Meer informatieLearn more

  • Werk met gegevens via de SDK Common Data Service: gebruik de SDK Common Data Service met Azure Functions om uw mogelijkheden voor het omgaan met query's en gegevens uit te breiden in PowerApps.Work with data using the Common Data Service SDK: Use the Common Data Service SDK with Azure Functions to extend your query and data manipulation capabilities in PowerApps. Meer informatieLearn more

PowerApps voor ISV’s en Microsoft-partnersPowerApps for ISVs and Microsoft partners

Als Microsoft-partner of Independent Software Vendor (ISV) kunt u de ingebruikname door klanten versnellen door uw producten uit te breiden met integratie in de gegevens en bedrijfsprocessen van uw klanten:As a Microsoft partner or Independent Software Vendor (ISV), accelerate customer adoption by extending your products to integrate with your customers' data and business processes:

  • Bouw apps op basis van het Common Data Model met behulp van de SDK Common Data Service: bouw aangepaste apps, of breid uw product uit met diepere gegevensintegratie door verbinding te maken met de gegevens van uw klanten in Common Data Service.Build apps on the Common Data Model using the Common Data Service SDK: Build custom apps, or enhance your product with deeper data integration by connecting to your customers' data in the Common Data Service. Meer informatieLearn more

  • Bouw en certificeer aangepaste connectors: breng uw product in de Microsoft-cloud door een connector te bouwen waarmee PowerApps met uw service kan praten.Build and certify custom connectors: Bring your product into the Microsoft cloud by building a connector that enables PowerApps to talk to your service. Meer informatieLearn more

  • Vermeld uw oplossing in AppSource: genereer nieuwe leads voor uw bedrijf door een app te bouwen met PowerApps en deze te publiceren op AppSource zodat nieuwe klanten ze kunnen uitproberen.List your solution on AppSource: Generate new leads for your business by building an app with PowerApps and publishing it to AppSource for new customers to test-drive. Meer informatieLearn more

  • Ga vandaag nog gratis aan de slag: meld u gratis aan voor het PowerApps Community-abonnement en begin apps te bouwen in een toegewezen individuele omgeving.Get started today for free: Sign-up for the PowerApps Community Plan for free and start building apps in a dedicated individual environment. Meer informatieLearn more