Functies Download, Launch en Param in PowerAppsDownload, Launch, and Param functions in PowerApps

Downloadt of start een webpagina of een app met parameters.Downloads or launches a webpage or an app with parameters.

BeschrijvingDescription

De functie Download downloadt een bestand van internet naar het lokale apparaat.The Download function downloads a file from the web to the local device. De gebruiker wordt om een locatie gevraagd waar het bestand moet worden opgeslagen.The user is prompted for a location to save the file. Download retourneert de lokale locatie waar het bestand werd opgeslagen als een tekenreeks.Download returns the location where the file was stored locally as a string.

De functie Launch start een webpagina of een app.The Launch function launches a webpage or an app. Deze functie kan optioneel parameters aan de app doorgeven.Optionally, this function can pass parameters to the app.

De functie Param ontvangt een parameter die aan de app werd doorgegeven toen hij werd gestart.The Param function retrieves a parameter passed to the app when it was launched. Als de genoemde parameter niet werd doorgegeven, retourneert Param blank.If the named parameter wasn't passed, Param returns blank.

SyntaxisSyntax

Download( Address )Download( Address )

  • Address - vereist.Address - Required. Het adres van een te downloaden webresource.The address of a web resource to download.

Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Address - vereist.Address - Required. Het adres van een webpagina of de ID van een app die moet worden geopend.The address of a webpage or the ID of an app to launch.
  • ParameterName(s) - optioneel.ParameterName(s) - Optional. Parameternaam.Parameter name.
  • ParameterValue(s) - optioneel.ParameterValue(s) - Optional. Bijbehorende parameterwaarden die aan de app of de webpagina moeten worden doorgegeven.Corresponding parameter values to pass to the app or the webpage.

Param( ParameterName )Param( ParameterName )

  • ParameterName - vereist.ParameterName - Required. De naam van de parameter die aan de app wordt doorgegeven.The name of the parameter passed to the app.