Besturingselement Screen in Power Apps

Een UI-element dat een of meer andere besturingselementen in een app bevat.

Beschrijving

De meeste apps hebben meerdere besturingselementen van het type Screen, met daarin de besturingselementen Label en Button en andere besturingselementen voor weergave van gegevens en ondersteuning van de navigatie. Bekijk voor informatie over het toevoegen van een scherm, het opnieuw ordenen van schermen en het configureren van navigatie Een scherm toevoegen.

Belangrijkste eigenschappen

BackgroundImage: de naam van een afbeeldingsbestand dat op de achtergrond van een scherm wordt weergegeven.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Aanvullende eigenschappen

Height: de hoogte van het scherm. Als de app responsief is (Passend maken is Uit) en het apparaat waarop de app wordt uitgevoerd, korter is dan deze eigenschap, kan het scherm verticaal scrollen.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als deze niet even groot is als de afbeelding.

LoadingSpinner (None, Controls of Data): als None is ingesteld, wordt de spinner niet weergegeven. Wanneer Controls | Data is ingesteld, wordt een spinner weergegeven tonen totdat alle onderliggende besturingselementen op schermniveau zichtbaar zijn. Opmerking: geneste besturingselementen worden niet meegenomen.

LoadingSpinnerColor: de vulkleur van de laadspinner.

Name: de naam van het scherm.

OnHidden: hoe een app reageert wanneer de gebruiker uit het scherm navigeert.

OnVisible: hoe een app reageert wanneer de gebruiker naar een scherm navigeert. Gebruik deze eigenschap om variabelen in te stellen en gegevens vooraf te laden die door het scherm worden gebruikt. Gebruik de eigenschap App.OnStart om in te stellen wanneer de app wordt gestart.

Orientation: de stand van het scherm. Als de breedte groter is dan de hoogte, is de stand Layout.Horizontal. Anders is de stand Layout.Vertical.

Size: een positief geheel getal waarmee de grootte van het scherm wordt geclassificeerd. De classificatie wordt bepaald door de eigenschap Width van het scherm te vergelijken met de waarden in de eigenschap App.SizeBreakpoints. Het type ScreenSize bestaat uit vier waarden (Small, Medium, Large en ExtraLarge) die overeenkomen met de gehele getallen 1 tot en met 4.

Width: de breedte van het scherm. Als de app responsief is (Passend maken is Uit) en het apparaat waarop de app wordt uitgevoerd, smaller is dan deze eigenschap, kan het scherm horizontaal scrollen.

Distinct( DataSource, ColumnName )

Voorbeeld

 1. Voeg het besturingselement Radio toe, geef het de naam ScreenFills en stel de bijbehorende eigenschap Items in op deze waarde:

  ["Red", "Green"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Geef het standaardbesturingselement Screen de naam Bron, voeg een ander besturingselement Screen toe en geef het de naam Doel.

 3. Voeg in Bron een besturingselement Shape toe (zoals een pijl) en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:

  Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Wilt u meer informatie over de functie Navigate of andere functies?

 4. Voeg in Doel het besturingselement Shape toe (zoals een pijl) en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:

  Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)

 5. Stel de eigenschap Fill van Doel in op deze formule:

  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))

 6. Selecteer het scherm Bron en selecteer, terwijl u de Alt-toets ingedrukt houdt, een van de opties in het besturingselement Radio en selecteer vervolgens het besturingselement Shape.

  Doel wordt weergegeven in de kleur die u hebt geselecteerd.

 7. Selecteer in Doel het besturingselement Shape om terug te gaan naar Bron.

 8. (Optioneel) Selecteer de andere optie in het besturingselement Radio en selecteer vervolgens het besturingselement Shape om te controleren of Doel in de andere kleur wordt weergegeven.

 9. (Optioneel) Herschik de schermen door Doel aan te wijzen in de linkernavigatiebalk, selecteer de knop met de drie puntjes die verschijnt, en selecteer vervolgens Move up.

  Doel wordt voor het eerst weergegeven wanneer de gebruiker de app opent.

Richtlijnen voor toegankelijkheid

Kleurcontrast

Wanneer het Screen de daadwerkelijke achtergrond is voor tekst, moet er voldoende kleurcontrast zijn tussen:

Als een Screen bijvoorbeeld een Label bevat en het label een transparante vulling heeft, wordt Fill van het scherm daadwerkelijk de achtergrondkleur voor het label.

Naast tekst kunt u ook kleurcontrast controleren met essentiƫle grafische objecten, zoals de sterafbeeldingen in het besturingselement Rating.

Ondersteuning voor schermlezer

 • Er moet een beschrijvende naam zijn voor elk Screen. De schermnaam kan op dezelfde manier worden weergegeven en bewerkt als andere besturingselementen: in de structuurweergave van het deelvenster voor besturingselementen of in de kop van het eigenschappendeelvenster.

  Notitie

  Wanneer een nieuw Screen wordt geladen, melden schermlezers de naam ervan.