OLAP-kubussen begrijpen

 

Gepubliceerd: juli 2016

Is van toepassing op: System Center 2012 SP1 - Service Manager, System Center 2012 R2 Service Manager, System Center 2012 - Service Manager

OLAP-kubussen zijn een functie in System Center 2012 – Service Manager die met behulp van de infrastructure van het datawarehouse eindgebruikers selfservice mogelijkheden voor bedrijfsinformatie biedt.

Een OLAP-kubus is een gegevensstructuur die de beperkingen van relationele databases ondervangt door een snelle gegevensanalyse te bieden. Kubussen kunnen grote hoeveelheden gegevens weergeven en totaliseren terwijl gebruikers een doorzoekbare toegang geboden wordt tot gegevenspunten. Op deze manier kunnen desgewenst gegevens worden samengevouwen, gesegmenteerd en in stukken worden opgedeeld om het breedste scala aan vragen af te handelen dat te maken heeft met het interessegebied van een gebruiker.

Softwareleveranciers of IT-ontwikkelaars met een praktische kennis van OLAP-kubussen kunnen beheerpakketten maken om hun eigen uitbreidbare en aanpasbare OLAP-kubussen te definiëren die zijn gebouwd op de infrastructuur van het datawarehouse waarin Service Manager 2010 heeft voorzien. Deze kubussen worden opgeslagen in SSAS (SQL Server Analysis Services). Selfservice hulpprogramma's voor bedrijfsinformatie, zoals Excel en SSRS (SQL Server Reporting Services) kunnen deze kubussen als doel uitkiezen in SSAS en u kunt met behulp ervan de gegevens vanuit meerdere perspectieven analyseren.

De databases waarop een bedrijf alle transacties en records opslaat, worden OLTP-databases genoemd (OLTP: Online Transaction Processing). Doorgaans bevatten deze databases records die één voor één zijn ingevoerd en een schat aan informatie bevatten die door beleidsmedewerkers kan worden gebruikt om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun bedrijven. De voor gegevensopslag gebruikte databases zijn niet ontworpen voor analysedoeleinden. Daarom kost het veel tijd en moeite om antwoorden te krijgen van deze databases. OLAP-databases zijn speciale databases die zijn ontworpen om deze bedrijfsinformatie uit de gegevens te halen.

In Service Manager 2010 heeft het datawarehouse voorzien in OLAP-databases die gegevens bevatten in vereenvoudigde schema's met optimale leesbaarheid die gereed zijn voor gebruik. De topologie van het systeem wordt in de volgende illustratie weergegeven.

Diagram van de Service Manager 2010 DW

Een nadeel van dit systeem is echter dat OLAP-databases in principe over exact hetzelfde type informatie beschikten als OLTP-databases. Er waren geen vooraf berekende aggregaties van gegevens voor de beantwoording van steeds complexere en meer uiteenlopende query's

OLAP-kubussen kunnen als het laatste puzzelstukje worden beschouwd van een datawarehouse-oplossing. Een OLAP-kubus, tevens bekend als multidimensionale kubus of hyperkubus, is een gegevensstructuur in SSAS (SQL Server Analysis Services) die is ontworpen om met behulp van OLAP-databases een vrijwel directe analyse van gegevens mogelijk te maken. De topologie van dit systeem wordt in de volgende illustratie weergegeven.

Diagram van de Service Manager 2012 DW

Een handige functie van een OLAP-kubus is dat de gegevens in de kubus in een geaggregeerde vorm kunnen worden bewaard. De gebruiker heeft de indruk dat de kubus de antwoorden al van tevoren klaar heeft, omdat hele verzamelingen van gegevens al vooraf zijn berekend. De kubus kan vrijwel direct antwoord geven op een grote verscheidenheid van vragen zonder een query uit te hoeven voeren in de OLAP-brondatabase.

He belangrijkste doel van OLAP-kubussen van System Center 2012 – Service Manager is dat softwareleveranciers of IT-ontwikkelaars de mogelijkheid wordt gegeven om een vrijwel directe analyse uit te voeren van gegevens over zowel historiek als trends. In System Center 2012 – Service Manager wordt dit gedaan door:

  • u de mogelijkheid te bieden om OLAP-kubussen in beheerpakketten te definiëren die automatisch in SSAS worden gemaakt wanneer het beheerpakket wordt geïmplementeerd;

  • de kubus automatisch te laten onderhouden zonder tussenkomst van de gebruiker, taken uitvoeren als verwerken, partitioneren, vertalingen en lokalisatie, en schemawijzigingen;

  • gebruikers toestaan om selfservice hulpprogramma's voor bedrijfsinformatie als Excel te gebruiken om de gegevens vanuit meerdere perspectieven te analyseren;

  • gegenereerde Excel-rapporten opslaan voor later gebruik.

Als u wilt zien hoe datawarehouse-kubussen worden weergegeven in Service Manager-console, navigeert u naar de werkruimte Datawarehouse en klikt u op Kubussen.

Onderwerpen met betrekking tot inzicht in OLAP-kubussen

Andere bronnen voor dit onderdeel