Mixed Reality scène-inhoud

Wanneer u MRTK toevoegt aan een scène, wordt MixedRealitySceneContent er een gameobject gemaakt. Dit object fungeert als een speciale plaats voor het plaatsen en instantieren van Mixed Reality om ervoor te zorgen dat het op de juiste wijze kan worden geschaald voor veel verschillende ervaringen. Het gameobject heeft een equivalente MixedRealityContent monobehavior, die kan worden geconfigureerd via de uitlijningstype parameter. Deze parameter kan de volgende waarden hebben.

  • AlignWithExperienceScale: lijnt de inhoud uit op basis van de schaal van de doelervaring en de inhouds offsetset in de Experience-Instellingen

  • AlignWithHeadHeight: lijnt de inhoud uit met de y-positie van het hoofd van de gebruiker. Dit is de locatie van de hoofdcamera.

    Mixed Reality Scene Content Object gemaakt in Editor