docs.microsoft.com - Termeni de utilizare

Acceptarea termenilor

Termenii de utilizare („TOU") ce urmează se aplică utilizării dvs. a site-ului web Microsoft Docs (https://docs.microsoft.com), a Profilului de Tehnician (https://techprofile.microsoft.com) și a oricăror servicii asociate. Microsoft îşi rezervă dreptul de a actualiza TOU în orice moment, fără a vă notifica. Puteţi consulta cea mai recentă versiune a TOU făcând clic pe linkul de hipertext „Termeni de utilizare" din partea de jos a paginilor noastre Web.

Descrierea serviciului

Prin intermediul site-ului web Microsoft Docs, a Profilului de Tehnician și a serviciilor asociate, Microsoft vă oferă acces la o varietate de resurse, printre care se numără tutoriale educative interactive, documentaţia, materialele video, instrumentele de dezvoltare, zonele de descărcare, forumurile de comunicare şi informaţiile despre produse (denumite împreună „Servicii”). Serviciile, inclusiv actualizările, îmbunătăţirile, noile caracteristici şi/sau adăugarea de noi proprietăţi Web, se supun Termenilor de utilizare.

Limitarea utilizării în interes personal şi necomercial

Cu excepţia cazurilor în care este specificat altfel, Serviciile sunt destinate utilizării în interes personal şi necomercial. Nu aveţi dreptul să modificaţi, să copiaţi, să distribuiţi, să transmiteţi, să publicați, să afişaţi, să executaţi, să reproduceţi, să publicaţi, să licenţiaţi, să transferaţi, să vindeţi sau să creaţi produse derivate din informaţiile, produsele software, produsele sau serviciile obţinute din Servici (decât pentru propriul uz personal, fără scop comercial) fără acord prealabil scris de la Microsoft.

Viaţa privată şi protecţia informaţiilor personale

Confidenţialitatea dvs. este importantă pentru noi. Citiţi Angajamentul de respectare a confidenţialităţii Microsoft („Angajamentul de respectare a confidenţialităţii), deoarece prezintă tipurile de date pe care le colectăm de la dvs. şi dispozitivele dvs. şi modul în care utilizăm datele, precum și temeiurile juridice pe care le avem pentru a prelucra datele respective. Angajamentul de respectare a confidenţialităţii prezintă, de asemenea, modul în care Microsoft utilizează Remiterile (astfel cum sunt definite aici), comentariile, evaluările sau recenziile Serviciilor, comunicările, fișierele, fotografiile, documentele, fişierele audio, lucrările digitale, redările în flux şi videoclipurile și orice conținuturi pe care le încărcaţi, stocaţi, difuzaţi sau distribuiţi prin intermediul Serviciilor (împreună „Conţinutul dvs.”). Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în limitele permise de lege, fiind de acord cu aceşti Termeni, vă exprimaţi consimţământul faţă de colectarea, utilizarea şi divulgarea de către Microsoft a Conţinutului şi datelor dvs. în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidenţialităţii. În unele cazuri, vă vom transmite o notificare separată şi vă vom solicita consimţământul, în conformitate cu prevederile Angajamentului de respectare a confidenţialităţii.

Informații și conținuturi ale utilizatorului care sunt publice: Informațiile utilizatorului pe care le furnizați (inclusiv numele dvs. de utilizator, numele afișat, imaginea de avatar, datele biografice, denumirea funcției pe care o dețineți și organizația și realizările dvs. în calitate de utilizator) pot fi vizualizate de alte persoane. Vi se solicită să furnizați un nume de utilizator și un nume afișat numai pentru a utiliza Profilul de Tehnician. Toate celelalte câmpuri sunt opționale. Vă puteți actualiza numele de utilizator și numele afișat în orice moment. De asemenea, Microsoft poate colecta și afișa public data la care v-ați înregistrat cu Profilul de Tehnician și afilierea dvs. cu compania Microsoft.

Orice Conținut pe care îl postați public poate fi, de asemenea, vizualizat de alte persoane. Puteți șterge anumite tipuri de Conținut după ce au fost publicate, însă nu toate tipurile de Conținut pot fi șterse după ce au fost postate public.

Notificare specială pentru produsele software disponibile pe acest site web

Orice produs software pus la dispoziţie pentru descărcare în cadrul Serviciilor („Produs software”) este un produs cu drept de autor al Microsoft şi/sau al furnizorilor săi. Utilizarea Produsului software este reglementată prin termenii contractului de licenţă pentru utilizatorul final, dacă există, care însoţeşte Produsul software sau este inclus în acesta („Contract de licenţă"). Un utilizator final nu va putea instala niciun Produs software care este însoţit de sau care include un Contract de licenţă, decât dacă este de acord mai întâi cu termenii Contractului de licenţă. Scripturile furnizate de terţe părţi sau codul asociat cu sau la care se face referire pe acest site vă sunt acordate prin licenţă de către terţele părţi care deţin acest cod, nu de Microsoft.

Produsul software este pus la dispoziţie pentru descărcare numai pentru utilizarea de către utilizatorii finali, conform Contractului de licenţă. Orice reproducere sau redistribuire a Produsului software care nu respectă Contractul de licenţă este strict interzisă prin lege şi poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienţii vor fi pedepsiţi în cea mai mare măsură posibilă.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE DE MAI SUS, ESTE STRICT INTERZISĂ COPIEREA SAU REPRODUCEREA PRODUSULUI SOFTWARE PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALTĂ LOCAŢIE PENTRU REPRODUCEREA SAU REDISTRIBUIREA ULTERIOARĂ, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE ACEASTĂ REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ESTE ÎN MOD EXPLICIT PERMISĂ PRIN CONTRACTUL DE LICENŢĂ CARE ÎNSOŢEŞTE PRODUSUL SOFTWARE.

PRODUSUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT CU GARANŢIE, DACĂ ACEASTA EXISTĂ, NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII CONTRACTULUI DE LICENŢĂ. CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE LICENŢĂ, MICROSOFT CORPORATION EXCLUDE ORICE GARANŢIE SAU CONDIŢIE PENTRU PRODUSUL SOFTWARE, INCLUSIV ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII DE VANDABILITATE, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. ÎN SPRIJINUL DVS., MICROSOFT VĂ POATE PUNE LA DISPOZIŢIE, ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR SOFTWARE, INSTRUMENTE ŞI UTILITARE PENTRU UTILIZARE ŞI/SAU DESCĂRCARE. MICROSOFT NU ASIGURĂ ACURATEŢEA REZULTATELOR OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTOR INSTRUMENTE SAU UTILITARE. RESPECTAŢI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE ALTOR PĂRŢI ATUNCI CÂND UTILIZAŢI INSTRUMENTELE ŞI UTILITARELE DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU PRODUSELOR SOFTWARE MICROSOFT.

LEGENDA DREPTURILOR RESTRICŢIONATE. Orice Produs software descărcat prin intermediul Serviciilor pentru sau în numele Statelor Unite ale Americii, al agenţiilor şi/sau al organelor sale („Guvernul”) este însoţit de Drepturi restricţionate. Utilizarea, multiplicarea sau dezvăluirea de către Guvernul S.U.A. se supune restricţiilor prevăzute la subparagraful (c)(1)(ii) din clauza Rights in Technical Data and Computer Software (Drepturile privind datele tehnice şi software-ul pentru computer) din cadrul DFARS 252.227-7013, sau la subparagrafele (c)(1) şi (2) din clauza Commercial Computer Software - Restricted Rights (Software-ul comercial pentru computer – drepturi restricţionate) din cadrul 48 CFR 52.227-19, după caz. Producătorul este Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Notificare specială pentru documentele disponibile pe acest site web

Anumite documente pot face obiectul termenilor de licenţă expliciţi distincţi de termenii incluşi în acest document. În măsura apariţiei unui conflict între termeni, termenii de licenţă expliciţi vor prevala. Se acordă permisiunea pentru utilizarea Documentelor (cum ar fi cărţi albe, comunicate de presă, foi de date şi întrebări frecvente) aferente Serviciilor, în condiţiile următoare: (1) notificarea privind dreptul de autor de mai jos trebuie să apară în cadrul tuturor copiilor şi trebuie să se includă atât notificarea privind dreptul de autor, cât şi această notificare de permisiune; (2) utilizarea Documentelor aferente Serviciilor trebuie să aibă numai scop informativ, necomercial sau personal, iar aceste Documente nu vor fi copiate sau publicate pe niciun computer de reţea şi nici difuzate prin niciun mijloc; (3) Documentele nu vor fi modificate. Instituţiile de învăţământ acreditate, cum ar fi unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, universităţile, colegiile particulare/publice şi colegiile de stat, au dreptul să descarce şi să reproducă Documentele pentru a fi distribuite în sălile de clasă. Pentru distribuirea în afara sălilor de clasă, este necesară permisiunea expresă acordată în scris. Utilizarea în orice alt scop este strict interzisă prin lege şi poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienţii vor fi pedepsiţi în cea mai mare măsură posibilă.

Documentele menţionate mai sus nu includ designul sau aspectul site-ului Web Microsoft.com sau al oricărui alt site web deţinut, administrat, licenţiat sau controlat de Microsoft. Elementele site-urilor web Microsoft sunt protejate prin legi referitoare la imaginea comercială, marca comercială, competiţia neloială şi alte legi, şi nu aveţi dreptul de a le copia sau imita parţial sau în întregime. Nu aveţi dreptul de a copia sau retransmite sigle, elemente grafice, sunete sau imagini de pe niciun site web Microsoft, cu excepţia cazului în care Microsoft permite acest lucru în mod explicit.

Derogarea și limitarea răspunderii pentru Servicii

MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU FAC NICIO DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA POTRIVIREA PENTRU VREUN SCOP A SERVICIILOR SAU A INFORMAŢIILOR DIN DOCUMENTE ŞI A IMAGINILOR ASOCIATE PUBLICATE CA PARTE A SERVICIILOR, ÎN ORICE SCOP. TOATE SERVICIILE, DOCUMENTELE ŞI IMAGINILE ASOCIATE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. PRIN PREZENTUL DOCUMENT, MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI EXCLUD ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII CU PRIVIRE LA SERVICII, INFORMAŢII ȘI LA IMAGINILE ASOCIATE, INCLUSIV ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII DE VANDABILITATE, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE SAU DE ORICE ALT FEL, CAUZATE DE PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI, FIE ÎN BAZA UNUI CONTRACT, FIE DIN CAUZA UNUI ACT DE NEGLIJENŢĂ SAU A UNEI ALTE ACTIVITĂŢI CARE ADUCE PREJUDICII, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, INCLUSIV UTILIZAREA SAU CALITATEA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR.

DOCUMENTELE ŞI IMAGINILE ASOCIATE PUBLICATE ÎN CADRUL SERVICIILOR POT INCLUDE INADVERTENŢE TEHNICE SAU ERORI TIPOGRAFICE. ACESTE INFORMAŢII SE MODIFICĂ PERIODIC. ÎN ORICE MOMENT, MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI AU DREPTUL SĂ ADUCĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI ŞI/SAU MODIFICĂRI PRODUSELOR ŞI/SAU PROGRAMELOR DESCRISE ÎN ACEST DOCUMENT.

MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE SAU DE ORICE ALT FEL, CAUZATE DE PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI, FIE ÎN BAZA UNUI CONTRACT, FIE DIN CAUZA UNUI ACT DE NEGLIJENŢĂ SAU A UNEI ALTE ACTIVITĂŢI CARE ADUCE PREJUDICII, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CALITATEA SERVICIILOR, PRODUSELOR SOFTWARE, A DOCUMENTELOR, A FURNIZĂRII SAU NEFURNIZĂRII SERVICIILOR SAU INFORMAŢIILOR DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR.

Contul, parola şi securitatea profilului de tehnician

Este posibil să aveți nevoie de un cont Microsoft, un cont Azure Active Directory sau un cont de Profil de Tehnician pentru a accesa anumite Servicii.

Contul Microsoft. Contul Microsoft vă permite să vă conectaţi la produsele, site-urile web şi serviciile furnizate de Microsoft şi de anumiţi parteneri Microsoft. Puteţi să creaţi un cont Microsoft înregistrându-vă online. Conturile Microsoft se supun Contractului de furnizare a serviciilor Microsoft.

Contul Azure Active Directory. Puteți avea un cont Microsoft prin intermediul unei organizații de care aparțineți. Vă rugăm să contactați administratorul organizației dvs. pentru informații despre acest cont.

Contul pentru Profilul de tehnician. Contul dvs. pentru Profilul de tehnician vă permite să vă autentificați în site-ul web Microsoft Docs și să utilizați serviciile asociate, inclusiv acces gratuit la resursele de învățare, deblocarea realizărilor, evaluare, comentarii, postarea de conținut și utilizarea altor servicii interactive. Puteți crea un cont pentru Profilul de tehnician creând un nume de utilizator în Profilul de tehnician după autentificarea cu un Cont Microsoft sau un Cont Azure Active Directory.

Atunci când vă înregistraţi pentru un cont pentru Profilul de tehnician, sunteţi de acord să nu utilizaţi informaţii false, inexacte sau înşelătoare. Sunteţi pe deplin responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei şi contului dvs. În plus, sunteţi pe deplin responsabil pentru toate activităţile desfăşurate în contul dvs. Sunteţi de acord să notificaţi imediat compania Microsoft cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă violare a securităţii. Compania Microsoft nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere pe care o puteţi suferi ca urmare a utilizării parolei sau contului dvs. de către o altă persoană, cu sau fără cunoştinţa dvs. Cu toate acestea, este posibil să fiţi tras la răspundere pentru pierderile suferite de Microsoft sau de o altă parte, din cauza utilizării contului sau parolei dvs. de către o altă persoană. Nu aveţi dreptul să utilizaţi niciodată contul niciunei alte persoane fără permisiunea proprietarului contului.

În cazul în care creaţi un cont pentru Profil de tehnician în numele unei entităţi, precum firma sau angajatorul dvs., declaraţi că deţineţi autoritatea legală de a obliga entitatea respectivă să utilizeze aceşti Termeni. Nu puteţi să transferaţi datele de identificare aferente contului pentru Profilul de tehnician unui alt utilizator sau unei alte entităţi. Pentru a vă proteja contul, păstraţi confidenţialitatea privind datele de cont. Sunteţi responsabil pentru toate activităţile desfăşurate prin contul dvs. pentru Profilul de tehnician.

Vă puteți închide contul pentru Profilul de tehnician, accesând setările contului pentru Profilul de tehnician aici.

Fără utilizare ilegală sau interzisă

Ca a condiţie a utilizării Serviciilor de către dvs., nu veţi utiliza Serviciile în niciun scop ilegal sau interzis prin termenii, condiţiile sau notificările din prezentul document. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile în niciun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server Microsoft sau reţelele conectate la vreun server Microsoft sau care ar putea influenţa utilizarea Serviciilor de către orice altă parte. Nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau reţele de computere conectate la orice server Microsoft sau la oricare dintre Servicii, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace. Nu aveţi dreptul să obţineţi sau să încercaţi să obţineţi materiale sau informaţii prin orice mijloc pus la dispoziţie prin intermediul Serviciilor în mod neintenţionat.

Utilizarea Serviciilor

Este posibil ca Serviciile să conţină servicii de poştă electronică, servicii de avizier electronic, zone de discuţii, grupuri de ştiri, forumuri, comunităţi, pagini Web personale, calendare, albume de fotografii, cartoteci de fişiere şi/sau alte facilităţi de transmitere a mesajelor sau de comunicare, destinate să vă permită să comunicaţi cu alte persoane. Sunteţi de acord să utilizaţi Serviciile numai pentru a publica, a trimite sau a primi mesaje şi materiale adecvate şi, dacă este cazul, corelate cu Serviciul respectiv. Cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, sunteţi de acord ca, atunci când utilizaţi Serviciile, să nu faceţi următoarele:

 • Să nu utilizați Serviciile în legătură cu sondaje, concursuri, scheme piramidale, scrisori în lanţ, mesaje de poştă electronică nedorită, mesaje spam sau orice mesaje duplicate sau nesolicitate (comerciale sau de altă natură).
 • Să nu defăimaţi, să nu abuzaţi, să nu hărţuiţi, să nu urmăriţi, să nu puneţi în pericol sau să nu încălcaţi în niciun alt mod drepturile legale (cum ar fi drepturile la confidenţialitate şi la publicitate) ale altor persoane.
 • Să nu publicaţi, să nu încărcaţi, să nu distribuiţi sau să nu răspândiţi subiecte, nume, materiale sau informaţii inadecvate, profanatoare, defăimătoare, obscene, indecente sau ilegale.
 • Să nu încărcaţi sau să nu puneţi la dispoziţie în niciun alt mod fişiere care conţin imagini, fotografii, software sau alte materiale protejate prin legi privind proprietatea intelectuală, inclusiv, cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, legi privind dreptul de autor sau mărcile comerciale (sau prin drepturi la confidenţialitate sau la publicitate), decât dacă deţineţi sau controlaţi aceste drepturi sau aţi primit acordurile necesare pentru aceasta.
 • Să nu utilizaţi materiale sau informaţii, inclusiv imagini sau fotografii, puse la dispoziţie prin intermediul Serviciilor, în niciun mod care încalcă orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial sau alt drept la proprietate al oricărei părţi.
 • Să nu încărcaţi fişiere care conţin viruşi, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, roboţi de interzicere a serviciilor, fişiere deteriorate sau orice alte produse software sau programe similare, care pot prejudicia funcţionarea computerului sau a proprietăţii altei persoane.
 • Să nu faceţi publicitate sau să nu vă oferiţi să vindeţi sau să cumpăraţi bunuri sau servicii în niciun scop comercial, decât dacă Serviciile permit astfel de mesaje în mod clar.
 • Să nu descărcaţi niciun fişier publicat de un alt utilizator al unui Serviciu despre care ştiţi sau, în mod rezonabil, ar trebui să ştiţi că nu poate fi reprodus, afişat, executat şi/sau distribuit în mod legal în acest fel.
 • Să nu falsificaţi sau să nu ştergeţi nicio informaţie de administrare a dreptului de autor, cum ar fi drepturile autorului, notificările legale sau alte notificări adecvate, titlurile de proprietate, etichetele de origine, sursa produsului software sau alte materiale incluse într-un fişier încărcat.
 • Să nu restricţionaţi sau să nu opriţi alţi utilizatori să utilizeze şi să beneficieze de Servicii.
 • Să nu încălcaţi nicio normă de conduită sau alte norme care se pot aplica unui anumit Serviciu.
 • Să nu adunaţi sau să nu colectaţi în niciun alt mod informaţii despre alte persoane, inclusiv adrese de poştă electronică.
 • Să nu încălcaţi nicio lege sau niciun regulament aplicabil.
 • Să nu vă creaţi o identitate falsă cu scopul de a înşela alte persoane.
 • Să nu utilizaţi, să nu descărcaţi, să nu copiaţi sau să nu furnizaţi (gratuit sau nu), unei persoane sau entităţi, directoare de utilizatori ai Serviciilor sau alte informaţii despre utilizatori sau utilizare sau părţi ale acestora.

Microsoft nu are obligaţia de a monitoriza Serviciile. Cu toate acestea, Microsoft îşi rezervă dreptul de a revizui materialele publicate în cadrul Serviciilor şi de a elimina orice materiale, la alegerea sa. Microsoft îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea accesului dvs. la oricare sau la toate Serviciile în orice moment, fără notificare şi din orice motiv.

Microsoft îşi rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informaţii pe care le consideră necesare pentru a respecta orice lege, reglementare, proces juridic sau solicitare a statului; de asemenea, îşi rezervă dreptul de a edita, de a refuza să publice sau de a elimina orice informaţii sau materiale, în întregime sau parţial, la alegerea sa.

Fiţi întotdeauna atent când furnizaţi informaţii de identificare personală despre dvs. sau despre copiii dvs., în cadrul oricărui Serviciu. Microsoft nu controlează sau nu aprobă conţinutul, mesajele sau informaţiile găsite în orice Serviciu; prin urmare, Microsoft exclude în mod explicit orice responsabilitate cu privire la Servicii şi la orice acţiune rezultată în urma participării dvs. la orice Serviciu. Administratorii şi gazdele nu sunt purtători de cuvânt autorizaţi ai Microsoft, iar părerile lor nu le reflectă în mod necesar pe cele ale companiei Microsoft.

Materialele încărcate în Servicii pot fi supuse limitărilor publicate cu privire la utilizare, reproducere şi/sau răspândire; în cazul în care descărcaţi materialele, sunteţi responsabil pentru aderarea la aceste limitări.

Este posibil ca videoclipurile şi cărţile în format electronic să fie doar în limba engleză. Dacă faceți clic pe link-uri, este posibil să fiţi redirecţionat către un site web din S.U.A. al cărui conţinut este exclusiv în limba engleză.

Materialele furnizate companiei Microsoft sau postate în cadrul Serviciilor

Microsoft nu pretinde drept de proprietate asupra materialelor pe care i le furnizaţi (inclusiv păreri şi sugestii) sau pe care le publicaţi, le încărcaţi, le introduceţi sau le remiteţi către oricare Serviciu sau serviciu asociat, pentru a fi analizate de publicul larg sau de membrii oricărei comunităţi publice sau private (denumite separat „Remitere” şi împreună „Remiteri”). Cu toate acestea, prin publicarea, încărcarea, introducerea, furnizarea sau remiterea („Publicarea”) Remiterii dvs., Microsoft, afiliaţii săi şi companiile sublicenţiate necesare primesc permisiunea dvs. de a utiliza Remiterea pentru funcţionarea activităţilor desfăşurate pe Internet (incluzând, fără limitare, a tuturor Serviciilor Microsoft), incluzând, fără limitare, drepturile de licenţă pentru: a copia, a distribui, a transmite, a fișa public, a executa public, a reproduce, a edita, a traduce și a reformata Retrimiterea dvs.; a publica numele dvs. în legătură cu Remiterea dvs.; de asemenea, dreptul de a sublicenția aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor.

Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Remiterii dvs., conform prevederilor din prezentul document. Microsoft nu are obligaţia de a publica sau de a utiliza Remiterile furnizate de dvs. şi are dreptul de a elimina orice Remitere, în orice moment, la alegerea sa.

Prin publicarea unui Remiteri, garantaţi şi declaraţi că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs., conform descrierii din aceşti Termeni de utilizare, inclusiv, fără limitare, toate drepturile care vă sunt necesare pentru a furniza, a publica, a încărca, a introduce sau a trimite Remiterile.

În plus faţă de garanţia şi declaraţia de mai sus, prin Publicarea unei Remiteri care conţine imagini, fotografii sau care are caracter grafic în întregime sau parţial („Imagini”), garantaţi şi declaraţi următoarele: (a) deţineţi dreptul de autor asupra Imaginilor respective sau proprietarul dreptului de autor asupra acestora v-a acordat permisiunea de a utiliza Imaginile respective sau orice conţinut şi/sau imagini incluse în acestea, în conformitate cu modul şi scopul utilizării de către dvs. şi conform prevederilor din aceşti Termeni de utilizare şi din Servicii, (b) deţineţi drepturile necesare pentru a acorda licenţele şi sublicenţele descrise în aceşti Termeni de utilizare şi (c) fiecare persoană reprezentată în Imaginile respective, dacă există, v-a dat acordul pentru utilizarea Imaginilor conform prevederilor din aceşti Termeni de utilizare, incluzând, cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, distribuirea, afişarea publică şi reproducerea Imaginilor respective. Prin Publicare Imaginilor, le acordaţi (a) tuturor membrilor comunităţii dvs. private (pentru fiecare Imagine disponibilă pentru membrii comunităţii private) şi/sau (b) publicului larg (pentru fiecare Imagine disponibilă oriunde în cadrul Serviciilor, cu excepţia unei comunităţi private) permisiunea de a folosi Imaginile dvs. în legătură cu utilizarea oricărui Serviciu, conform prevederilor din aceşti Termeni de utilizare (incluzând, cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, imprimări şi cadouri care includ Imaginile respective) şi inclusiv, fără limitare, o licenţă neexclusivă, internaţională, scutită de redevenţe pentru: a copia, a distribui, a transmite, a afişa public, a executa public, a reproduce, a edita, a traduce şi a reformata Imaginile dvs., fără ca numele dvs. să fie ataşat la Imaginile respective; de asemenea, dreptul de a sublicenţia aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor. Licenţele acordate unei Imagini la paragrafele anterioare vor înceta în momentul când eliminaţi în întregime Imaginile respective din Servicii, cu condiţia ca încetarea să nu afecteze nicio licenţă acordată în legătură cu Imaginile respective înainte de momentul în care aţi eliminat în întregime Imaginile. Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Imaginilor dvs.

Notificări şi procedurile de reclamare a încălcării drepturilor de autor

În baza Articolului 17 din Codul Statelor Unite, Secţiunea 512(c)(2), notificările de reclamare a încălcării drepturilor de autor trebuie trimise la Agentul desemnat al Furnizorului de servicii. TOATE ÎNTREBĂRILE CARE NU AU RELEVANŢĂ PENTRU PROCEDURA URMĂTOARE NU VOR PRIMI RĂSPUNS. Consultaţi Notificări şi proceduri de reclamare a încălcării dreptului de autor.

Linkuri către site-urile terţelor părţi

LINKURILE DIN CADRUL ACESTUI SERVICIU VĂ VOR PERMITE SĂ PĂRĂSIŢI SITE-UL MICROSOFT. SITE-URILE LEGATE NU SE AFLĂ SUB CONTROLUL COMPANIEI MICROSOFT, IAR MICROSOFT NU RĂSPUNDE PENTRU CONŢINUTUL NICIUNUI SITE LEGAT, AL NICIUNUI LINK INCLUS ÎNTR-UN SITE LEGAT SAU AL NICIUNEI MODIFICĂRI SAU ACTUALIZĂRI ADUSE SITE-URILOR RESPECTIVE. MICROSOFT NU RĂSPUNDE PENTRU DIFUZAREA PE WEB SAU PENTRU NICIO ALTĂ FORMĂ DE TRANSMISIE PRIMITĂ DE LA NICIUN SITE LEGAT. MICROSOFT FURNIZEAZĂ ACESTE LINKURI ÎN SPRIJINUL DVS., IAR INCLUDEREA UNUI LINK NU IMPLICĂ APROBAREA DE CĂTRE MICROSOFT A SITE-ULUI.

Politica privind remiterea ideilor nesolicitate, rezervarea drepturilor și feedback

MICROSOFT SAU ANGAJAŢII SĂI NU ACCEPTĂ ŞI NU IAU ÎN CONSIDERARE IDEILE NESOLICITATE, INCLUSIV IDEILE REFERITOARE LA NOI CAMPANII PUBLICITARE, NOI PROMOŢII, NOI PRODUSE SAU TEHNOLOGII, PROCESE, MATERIALE, PLANURI DE MARKETING SAU NOI NUME DE PRODUSE. NU TRIMITEŢI ILUSTRAŢII, MOSTRE, PREZENTĂRI SAU ALTE LUCRĂRI DE CREAŢIE ORIGINALE. UNICUL SCOP AL ACESTEI POLITICI CONSTĂ ÎN EVITAREA EVENTUALELOR CONFUZII SAU NEÎNŢELEGERI CARE SE POT IVI ATUNCI CÂND PRODUSELE SAU STRATEGIILE DE MARKETING ALE MICROSOFT POT PĂREA SIMILARE CU IDEILE REMISE CĂTRE MICROSOFT. AŞADAR, NU TRIMITEŢI IDEI NESOLICITATE COMPANIEI MICROSOFT SAU ANGAJAŢILOR MICROSOFT. DACĂ, TOTUŞI, NE TRIMITEŢI IDEILE ŞI MATERIALELE DVS., ÎN CIUDA SOLICITĂRII NOASTRE DE A NU FACE ACEST LUCRU, REŢINEŢI CĂ MICROSOFT NU VĂ ASIGURĂ CONFIDENŢIALITATEA SAU DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA IDEILOR ŞI MATERIALELOR DVS.

Cu excepţia unor dispoziţii explicite din aceşti TOU, Microsoft nu vă acordă nicio licenţă sau alte drepturi de niciun fel în baza unor brevete, informaţii de tip know-how, drepturi de autor, secrete comerciale, mărci sau alte proprietăţi intelectuale deţinute sau controlate de Microsoft ori de o entitate conexă, inclusiv, fără limitare la, un nume, imaginea comercială, logo sau echivalente. În cazul în care îi acordaţi companiei Microsoft orice idee, propunere, sugestie sau feedback, inclusiv, fără limitare la, idei pentru Servicii, produse noi, tehnologii, promoţii, nume de produse, feedback despre produs şi îmbunătăţiri despre produs („Feedback”), îi oferiţi companiei Microsoft, gratuit, redevenţe sau alte obligaţii faţă de dvs., dreptul de a crea, de a dispune crearea, de a crea lucrări derivate, de a utiliza, partaja sau comercializa Feedbackul în orice mod şi în orice scop. Nu veți furniza Feedback care se supune unei licențe prin care compania Microsoft este obligată să își licențieze produsele software, tehnologiile sau documentația către terțe părți ca urmare a faptului că Microsoft include Feedbackul dvs. în acestea.