docs.microsoft.com - Termeni de utilizare

Acceptarea termenilor

Serviciile furnizate de Microsoft se supun următorilor Termeni de utilizare (Terms of Use - „TOU”). Microsoft îşi rezervă dreptul de a actualiza TOU în orice moment, fără a vă notifica. Puteţi consulta cea mai recentă versiune a TOU făcând clic pe linkul de hipertext „Termeni de utilizare” din partea de jos a paginilor noastre Web.

Începutul paginii

Descrierea serviciului

Prin intermediul reţelei sale de proprietăţi Web, Microsoft vă oferă acces la o varietate de resurse, printre care se numără documentaţia, instrumentele de dezvoltare, zonele de descărcare, forumurile de comunicare şi informaţiile despre produse (denumite împreună „Servicii”). Serviciile, inclusiv actualizările, îmbunătăţirile, noile caracteristici şi/sau adăugarea de noi proprietăţi Web, se supun Termenilor de utilizare.

Începutul paginii

Limitarea utilizării în interes personal şi necomercial

Cu excepţia cazurilor în care este specificat altfel, Serviciile sunt destinate utilizării în interes personal şi necomercial. Nu aveţi dreptul să transferaţi sau să vindeţi în scop comercial informaţiile, produsul software, produsele sau serviciile obţinute din Servicii fără consimţământul scris dat de Microsoft în prealabil.

Începutul paginii

Viaţa privată şi protecţia informaţiilor personale

Consultaţi [Angajamentul de respectare a confidenţialităţii] (https://privacy.microsoft.com/ro-ro/privacystatement) privind colectarea şi utilizarea informaţiilor despre dvs.

Începutul paginii

Notificare specială pentru produsele software disponibile pe acest site web

Orice produs software pus la dispoziţie pentru descărcare în cadrul Serviciilor („Produs software”) este un produs cu drept de autor al Microsoft şi/sau al furnizorilor săi. Utilizarea Produsului software este reglementată prin termenii contractului de licenţă pentru utilizatorul final, dacă există, care însoţeşte Produsul software sau este inclus în acesta („Contract de licenţă”). Un utilizator final nu va putea instala niciun Produs software care este însoţit de sau care include un Contract de licenţă, decât dacă este de acord mai întâi cu termenii Contractului de licenţă. Scripturile furnizate de terţe părţi sau codul asociat cu sau la care se face referire pe acest site vă sunt acordate prin licenţă de către terţele părţi care deţin acest cod, nu de Microsoft.

Produsul software este pus la dispoziţie pentru descărcare numai pentru utilizarea de către utilizatorii finali, conform Contractului de licenţă. Orice reproducere sau redistribuire a Produsului software care nu respectă Contractul de licenţă este strict interzisă prin lege şi poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienţii vor fi pedepsiţi în cea mai mare măsură posibilă.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE DE MAI SUS, ESTE STRICT INTERZISĂ COPIEREA SAU REPRODUCEREA PRODUSULUI SOFTWARE PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALTĂ LOCAŢIE PENTRU REPRODUCEREA SAU REDISTRIBUIREA ULTERIOARĂ, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE ACEASTĂ REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ESTE ÎN MOD EXPLICIT PERMISĂ PRIN CONTRACTUL DE LICENŢĂ CARE ÎNSOŢEŞTE PRODUSUL SOFTWARE.

PRODUSUL SOFTWARE ESTE FURNIZAT CU GARANŢIE, DACĂ ACEASTA EXISTĂ, NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII CONTRACTULUI DE LICENŢĂ. CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE LICENŢĂ, MICROSOFT CORPORATION EXCLUDE ORICE GARANŢIE SAU CONDIŢIE PENTRU PRODUSUL SOFTWARE, INCLUSIV ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII DE VANDABILITATE, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. ÎN SPRIJINUL DVS., MICROSOFT VĂ POATE PUNE LA DISPOZIŢIE, ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU A PRODUSELOR SOFTWARE, INSTRUMENTE ŞI UTILITARE PENTRU UTILIZARE ŞI/SAU DESCĂRCARE. MICROSOFT NU ASIGURĂ ACURATEŢEA REZULTATELOR OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTOR INSTRUMENTE SAU UTILITARE. RESPECTAŢI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE ALTOR PĂRŢI ATUNCI CÂND UTILIZAŢI INSTRUMENTELE ŞI UTILITARELE DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU PRODUSELOR SOFTWARE MICROSOFT.

LEGENDA DREPTURILOR RESTRICŢIONATE. Orice Produs software descărcat prin intermediul Serviciilor pentru sau în numele Statelor Unite ale Americii, al agenţiilor şi/sau al organelor sale („Guvernul”) este însoţit de Drepturi restricţionate. Utilizarea, multiplicarea sau dezvăluirea de către Guvernul S.U.A. se supune restricţiilor prevăzute la subparagraful (c)(1)(ii) din clauza Rights in Technical Data and Computer Software (Drepturile privind datele tehnice şi software-ul pentru computer) din cadrul DFARS 252.227-7013, sau la subparagrafele (c)(1) şi (2) din clauza Commercial Computer Software - Restricted Rights (Software-ul comercial pentru computer – drepturi restricţionate) din cadrul 48 CFR 52.227-19, după caz. Producătorul este Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Începutul paginii

Notificare specială pentru documentele disponibile pe acest site web

Anumite documente pot face obiectul termenilor de licenţă expliciţi distincţi de termenii incluşi în acest document. În măsura apariţiei unui conflict între termeni, termenii de licenţă expliciţi vor prevala.

MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU FAC NICIO DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA POTRIVIREA PENTRU VREUN SCOP A INFORMAŢIILOR DIN DOCUMENTE ŞI A IMAGINILOR ASOCIATE PUBLICATE CA PARTE A SERVICIILOR, ÎN ORICE SCOP. TOATE ACESTE DOCUMENTE ŞI IMAGINI ASOCIATE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. PRIN PREZENTUL DOCUMENT, MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI EXCLUD ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAŢII, INCLUSIV ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII DE VANDABILITATE, FIE ELE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE SAU DE ORICE ALT FEL, CAUZATE DE PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI, FIE ÎN BAZA UNUI CONTRACT, FIE DIN CAUZA UNUI ACT DE NEGLIJENŢĂ SAU A UNEI ALTE ACTIVITĂŢI CARE ADUCE PREJUDICII, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CALITATEA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR.

DOCUMENTELE ŞI IMAGINILE ASOCIATE PUBLICATE ÎN CADRUL SERVICIILOR POT INCLUDE INADVERTENŢE TEHNICE SAU ERORI TIPOGRAFICE. ACESTE INFORMAŢII SE MODIFICĂ PERIODIC. ÎN ORICE MOMENT, MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI AU DREPTUL SĂ ADUCĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI ŞI/SAU MODIFICĂRI PRODUSELOR ŞI/SAU PROGRAMELOR DESCRISE ÎN ACEST DOCUMENT.

Începutul paginii

Notificări referitoare la produsele software, documentele şi serviciile disponibile pe acest site web

MICROSOFT ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTE SAU DE ORICE ALT FEL, CAUZATE DE PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI, FIE ÎN BAZA UNUI CONTRACT, FIE DIN CAUZA UNUI ACT DE NEGLIJENŢĂ SAU A UNEI ALTE ACTIVITĂŢI CARE ADUCE PREJUDICII, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CALITATEA PRODUSELOR SOFTWARE, A DOCUMENTELOR, A FURNIZĂRII SAU NEFURNIZĂRII SERVICIILOR SAU INFORMAŢIILOR DISPONIBILE ÎN CADRUL SERVICIILOR.

Începutul paginii

Contul, parola şi securitatea membrilor

În cazul în care oricare dintre Servicii necesită deschiderea unui cont, trebuie să parcurgeţi procesul de înregistrare, oferindu-ne informaţiile actuale, complete şi exacte solicitate în formularul de înregistrare aplicabil. De asemenea, veţi alege o parolă şi un nume de utilizator. Sunteţi pe deplin responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei şi contului dvs. În plus, sunteţi pe deplin responsabil pentru toate activităţile desfăşurate în contul dvs. Sunteţi de acord să notificaţi imediat compania Microsoft cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă violare a securităţii. Compania Microsoft nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere pe care o puteţi suferi ca urmare a utilizării parolei sau contului dvs. de către o altă persoană, cu sau fără cunoştinţa dvs. Cu toate acestea, este posibil să fiţi tras la răspundere pentru pierderile suferite de Microsoft sau de o altă parte, din cauza utilizării contului sau parolei dvs. de către o altă persoană. Nu aveţi dreptul să utilizaţi niciodată contul niciunei alte persoane fără permisiunea proprietarului contului.

Începutul paginii

Fără utilizare ilegală sau interzisă

Ca a condiţie a utilizării Serviciilor de către dvs., nu veţi utiliza Serviciile în niciun scop ilegal sau interzis prin termenii, condiţiile sau notificările din prezentul document. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile în niciun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server Microsoft sau reţelele conectate la vreun server Microsoft sau care ar putea influenţa utilizarea Serviciilor de către orice altă parte. Nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau reţele de computere conectate la orice server Microsoft sau la oricare dintre Servicii, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace. Nu aveţi dreptul să obţineţi sau să încercaţi să obţineţi materiale sau informaţii prin orice mijloc pus la dispoziţie prin intermediul Serviciilor în mod neintenţionat.

Începutul paginii

Utilizarea Serviciilor

Este posibil ca Serviciile să conţină servicii de poştă electronică, servicii de avizier electronic, zone de discuţii, grupuri de ştiri, forumuri, comunităţi, pagini Web personale, calendare, albume de fotografii, cartoteci de fişiere şi/sau alte facilităţi de transmitere a mesajelor sau de comunicare, destinate să vă permită să comunicaţi cu alte persoane (denumite separat „Serviciu de comunicare” şi împreună „Servicii de comunicare”). Sunteţi de acord să utilizaţi Serviciile de comunicare numai pentru a publica, a trimite sau a primi mesaje şi materiale adecvate şi, dacă este cazul, corelate cu Serviciul de comunicare respectiv. Cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, sunteţi de acord ca, atunci când utilizaţi Serviciile de comunicare, să nu faceţi următoarele:

 • Să nu utilizaţi Serviciile de comunicare în legătură cu sondaje, concursuri, scheme piramidale, scrisori în lanţ, mesaje de poştă electronică nedorită, mesaje spam sau orice mesaje duplicate sau nesolicitate (comerciale sau de altă natură).
 • Să nu defăimaţi, să nu abuzaţi, să nu hărţuiţi, să nu urmăriţi, să nu puneţi în pericol sau să nu încălcaţi în niciun alt mod drepturile legale (cum ar fi drepturile la confidenţialitate şi la publicitate) ale altor persoane.
 • Să nu publicaţi, să nu încărcaţi, să nu distribuiţi sau să nu răspândiţi subiecte, nume, materiale sau informaţii inadecvate, profanatoare, defăimătoare, obscene, indecente sau ilegale.
 • Să nu încărcaţi sau să nu puneţi la dispoziţie în niciun alt mod fişiere care conţin imagini, fotografii, software sau alte materiale protejate prin legi privind proprietatea intelectuală, inclusiv, cu titlu de exemplu, şi nu ca limitare, legi privind dreptul de autor sau mărcile comerciale (sau prin drepturi la confidenţialitate sau la publicitate), decât dacă deţineţi sau controlaţi aceste drepturi sau aţi primit acordurile necesare pentru aceasta.
 • Să nu utilizaţi materiale sau informaţii, inclusiv imagini sau fotografii, puse la dispoziţie prin intermediul Serviciilor, în niciun mod care încalcă orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial sau alt drept la proprietate al oricărei părţi.
 • Să nu încărcaţi fişiere care conţin viruşi, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, roboţi de interzicere a serviciilor, fişiere deteriorate sau orice alte produse software sau programe similare, care pot prejudicia funcţionarea computerului sau a proprietăţii altei persoane.
 • Să nu faceţi publicitate sau să nu vă oferiţi să vindeţi sau să cumpăraţi bunuri sau servicii în niciun scop comercial, decât dacă Serviciile de comunicare permit astfel de mesaje în mod clar.
 • Să nu descărcaţi niciun fişier publicat de un alt utilizator al unui Serviciu de comunicare despre care ştiţi sau, în mod rezonabil, ar trebui să ştiţi că nu poate fi reprodus, afişat, executat şi/sau distribuit în mod legal în acest fel.
 • Să nu falsificaţi sau să nu ştergeţi nicio informaţie de administrare a dreptului de autor, cum ar fi drepturile autorului, notificările legale sau alte notificări adecvate, titlurile de proprietate, etichetele de origine, sursa produsului software sau alte materiale incluse într-un fişier încărcat.
 • Să nu restricţionaţi sau să nu opriţi alţi utilizatori să utilizeze şi să beneficieze de Serviciile de comunicare.
 • Să nu încălcaţi nicio normă de conduită sau alte norme care se pot aplica unui anumit Serviciu de comunicare.
 • Să nu adunaţi sau să nu colectaţi în niciun alt mod informaţii despre alte persoane, inclusiv adrese de poştă electronică.
 • Să nu încălcaţi nicio lege sau niciun regulament aplicabil.
 • Să nu vă creaţi o identitate falsă cu scopul de a înşela alte persoane.
 • Să nu utilizaţi, să nu descărcaţi, să nu copiaţi sau să nu furnizaţi (gratuit sau nu), unei persoane sau entităţi, directoare de utilizatori ai Serviciilor sau alte informaţii despre utilizatori sau utilizare sau părţi ale acestora.

Microsoft nu are obligaţia de a monitoriza Serviciile de comunicare. Cu toate acestea, Microsoft îşi rezervă dreptul de a revizui materialele publicate în cadrul Serviciilor de comunicare şi de a elimina orice materiale, la alegerea sa. Microsoft îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea accesului dvs. la oricare sau la toate Serviciile de comunicare în orice moment, fără notificare şi din orice motiv.

Microsoft îşi rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informaţii pe care le consideră necesare pentru a respecta orice lege, reglementare, proces juridic sau solicitare a statului; de asemenea, îşi rezervă dreptul de a edita, de a refuza să publice sau de a elimina orice informaţii sau materiale, în întregime sau parţial, la alegerea sa.

Fiţi întotdeauna atent când furnizaţi informaţii de identificare personală despre dvs. sau despre copiii dvs., în cadrul oricărui Serviciu de comunicare. Microsoft nu controlează sau nu aprobă conţinutul, mesajele sau informaţiile găsite în orice Serviciu de comunicare; prin urmare, Microsoft exclude în mod explicit orice responsabilitate cu privire la Serviciile de comunicare şi la orice acţiune rezultată în urma participării dvs. la orice Serviciu de comunicare. Administratorii şi gazdele nu sunt purtători de cuvânt autorizaţi ai Microsoft, iar părerile lor nu le reflectă în mod necesar pe cele ale companiei Microsoft.

Materialele încărcate în Serviciile de comunicare pot fi supuse limitărilor publicate cu privire la utilizare, reproducere şi/sau răspândire; în cazul în care descărcaţi materialele, sunteţi responsabil pentru aderarea la aceste limitări.

Începutul paginii

Materialele furnizate companiei Microsoft sau publicate pe orice site web Microsoft

Microsoft nu pretinde drept de proprietate asupra materialelor pe care i le furnizaţi (inclusiv păreri şi sugestii) sau pe care le publicaţi, le încărcaţi, le introduceţi sau le remiteţi către oricare Serviciu sau serviciu asociat, pentru a fi analizate de publicul larg sau de membrii oricărei comunităţi publice sau private (denumite separat „Remitere” şi împreună „Remiteri”). Cu toate acestea, prin publicarea, încărcarea, introducerea, furnizarea sau remiterea („Publicarea”) Remiterii dvs., Microsoft, afiliaţii săi şi companiile sublicenţiate necesare primesc permisiunea dvs. de a utiliza Remiterea pentru funcţionarea activităţilor desfăşurate pe Internet (incluzând, fără limitare, a tuturor Serviciilor Microsoft), incluzând, fără limitare, drepturile de licenţă pentru: a copia, a distribui, a transmite, a afişa public, a executa public, a reproduce, a edita, a traduce şi a reformata Remiterea dvs.; a publica numele dvs. în legătură cu Remiterea dvs.; de asemenea, dreptul de a sublicenţia aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor.

Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Remiterii dvs., conform prevederilor din prezentul document. Microsoft nu are obligaţia de a publica sau de a utiliza Remiterile furnizate de dvs. şi are dreptul de a elimina orice Remitere, în orice moment, la alegerea sa.

Prin publicarea unui Remiteri, garantaţi şi declaraţi că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs., conform descrierii din aceşti Termeni de utilizare, inclusiv, fără limitare, toate drepturile care vă sunt necesare pentru a furniza, a publica, a încărca, a introduce sau a trimite Remiterile.

În plus faţă de garanţia şi declaraţia de mai sus, prin Publicarea unei Remiteri care conţine imagini, fotografii sau care are caracter grafic în întregime sau parţial („Imagini”), garantaţi şi declaraţi următoarele: (a) deţineţi dreptul de autor asupra Imaginilor respective sau proprietarul dreptului de autor asupra acestora v-a acordat permisiunea de a utiliza Imaginile respective sau orice conţinut şi/sau imagini incluse în acestea, în conformitate cu modul şi scopul utilizării de către dvs. şi conform prevederilor din aceşti Termeni de utilizare şi din Servicii, (b) deţineţi drepturile necesare pentru a acorda licenţele şi sublicenţele descrise în aceşti Termeni de utilizare şi (c) fiecare persoană reprezentată în Imaginile respective, dacă există, v-a dat acordul pentru utilizarea Imaginilor conform prevederilor din aceşti Termeni de utilizare, incluzând, cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, distribuirea, afişarea publică şi reproducerea Imaginilor respective. Prin Publicare Imaginilor, le acordaţi (a) tuturor membrilor comunităţii dvs. private (pentru fiecare Imagine disponibilă pentru membrii comunităţii private) şi/sau (b) publicului larg (pentru fiecare Imagine disponibilă oriunde în cadrul Serviciilor, cu excepţia unei comunităţi private) permisiunea de a folosi Imaginile dvs. în legătură cu utilizarea oricărui Serviciu, conform prevederilor din aceşti Termeni de utilizare (incluzând, cu titlu de exemplu şi nu ca limitare, imprimări şi cadouri care includ Imaginile respective) şi inclusiv, fără limitare, o licenţă neexclusivă, internaţională, scutită de redevenţe pentru: a copia, a distribui, a transmite, a afişa public, a executa public, a reproduce, a edita, a traduce şi a reformata Imaginile dvs., fără ca numele dvs. să fie ataşat la Imaginile respective; de asemenea, dreptul de a sublicenţia aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor. Licenţele acordate unei Imagini la paragrafele anterioare vor înceta în momentul când eliminaţi în întregime Imaginile respective din Servicii, cu condiţia ca încetarea să nu afecteze nicio licenţă acordată în legătură cu Imaginile respective înainte de momentul în care aţi eliminat în întregime Imaginile. Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Imaginilor dvs.

Începutul paginii

Notificări şi procedurile de reclamare a încălcării drepturilor de autor.

În baza Articolului 17 din Codul Statelor Unite, Secţiunea 512(c)(2), notificările de reclamare a încălcării drepturilor de autor trebuie trimise la Agentul desemnat al Furnizorului de servicii. TOATE ÎNTREBĂRILE CARE NU AU RELEVANŢĂ PENTRU PROCEDURA URMĂTOARE NU VOR PRIMI RĂSPUNS.

Consultaţi secţiunea [Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement] (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx) (Notificările şi procedurile de reclamare a încălcării drepturilor de autor) la (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx).

Începutul paginii

Linkuri către site-urile terţelor părţi

LINKURILE DIN ACEASTĂ ZONĂ VĂ VOR PERMITE SĂ PĂRĂSIŢI SITE-UL MICROSOFT. SITE-URILE LEGATE NU SE AFLĂ SUB CONTROLUL COMPANIEI MICROSOFT, IAR MICROSOFT NU RĂSPUNDE PENTRU CONŢINUTUL NICIUNUI SITE LEGAT, AL NICIUNUI LINK INCLUS ÎNTR-UN SITE LEGAT SAU AL NICIUNEI MODIFICĂRI SAU ACTUALIZĂRI ADUSE SITE-URILOR RESPECTIVE. MICROSOFT NU RĂSPUNDE PENTRU DIFUZAREA PE WEB SAU PENTRU NICIO ALTĂ FORMĂ DE TRANSMISIE PRIMITĂ DE LA NICIUN SITE LEGAT. MICROSOFT FURNIZEAZĂ ACESTE LINKURI ÎN SPRIJINUL DVS., IAR INCLUDEREA UNUI LINK NU IMPLICĂ APROBAREA DE CĂTRE MICROSOFT A SITE-ULUI.

Începutul paginii

Politica privind remiterea ideilor nesolicitate

MICROSOFT SAU ANGAJAŢII SĂI NU ACCEPTĂ ŞI NU IAU ÎN CONSIDERARE IDEILE NESOLICITATE, INCLUSIV IDEILE REFERITOARE LA NOI CAMPANII PUBLICITARE, NOI PROMOŢII, NOI PRODUSE SAU TEHNOLOGII, PROCESE, MATERIALE, PLANURI DE MARKETING SAU NOI NUME DE PRODUSE. NU TRIMITEŢI ILUSTRAŢII, MOSTRE, PREZENTĂRI SAU ALTE LUCRĂRI DE CREAŢIE ORIGINALE. UNICUL SCOP AL ACESTEI POLITICI CONSTĂ ÎN EVITAREA EVENTUALELOR CONFUZII SAU NEÎNŢELEGERI CARE SE POT IVI ATUNCI CÂND PRODUSELE SAU STRATEGIILE DE MARKETING ALE MICROSOFT POT PĂREA SIMILARE CU IDEILE REMISE CĂTRE MICROSOFT. AŞADAR, NU TRIMITEŢI IDEI NESOLICITATE COMPANIEI MICROSOFT SAU ANGAJAŢILOR MICROSOFT. DACĂ, TOTUŞI, NE TRIMITEŢI IDEILE ŞI MATERIALELE DVS., ÎN CIUDA SOLICITĂRII NOASTRE DE A NU FACE ACEST LUCRU, REŢINEŢI CĂ MICROSOFT NU VĂ ASIGURĂ CONFIDENŢIALITATEA SAU DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA IDEILOR ŞI MATERIALELOR DVS.

Începutul paginii