Sprievodca nastavením mobilného telefónu

 

_Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

Téma naposledy upravená: 2012-05-10

Pomocou tohto sprievodcu môžete získať personalizované inštrukcie na nastavenie mobilného telefónu na prístup k vášmu kontu.

Ak váš mobilný telefón alebo zariadenie podporuje službu Exchange ActiveSync (známu aj ako e-mail Exchange) a protokoly POP3 a IMAP4, môžete si vybrať, ktorý typ účtu chcete nastaviť. Služba Exchange ActiveSync je určená na synchronizáciu e-mailu, kalendára, kontaktov, úloh a ďalších údajov. Kontá s protokolmi POP3 a IMAP4 sú určené na odosielanie a prijímanie e-mailov. TIP   Ak pri zobrazení tejto stránky nevidíte rozhranie sprievodcu, táto stránka sa nezobrazuje z webovej lokality Help.Outlook.com. Ak chcete používať sprievodcu, prejdite na lokalitu Sprievodca pomocníkom pre konfiguráciu e-mailu na webovej lokalite Help.Outlook.com.

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] Funkcie mobilného telefónu

[config id="SelfHelpStateURL" text="Pripojenie k samostatnému nastaveniu riešenia problémov s aktuálnym nastavením"]

[config id="HelpTopicURL" text="Priame prepojenie na túto tému Pomocníka"]

[config id="TextBoxPrompt" text="Vyberte vhodnú položku"]

[config id="SolutionTopicIntro" text="Na základe odpovedí uvedených vyššie potrebujete tému Pomocníka uvedenú nižšie."]

[sh1 id="root" label="Vyberte operačný systém svojho mobilného telefónu."]

[sh2 text="Windows Phone alebo Windows Mobile" label="Možnosti"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailov systému Microsoft Exchange v telefóne so systémom Windows"]Nastavenie e-mailu služby Exchange ActiveSync v telefóne Windows Phone

[sh3 text="Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v telefóne so systémom Windows"]Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v telefóne Windows Phone

[sh3 text="Nastavenie e-mailu služby Exchange ActiveSync v telefóne s Windows Mobile 6.5"]Nastavenie e-mailov služby Exchange ActiveSync v telefóne typu Tilt

[sh3 text="Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v telefóne s Windows Mobile 6.5"]Nastavenie e-mailov s protokolom POP alebo IMAP v telefóne typu Tilt

[sh2 text="iOS (Apple iPhone, iPad aleb iPod Touch)" label="Možnosti:"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailu systému Microsoft Exchange v zariadení Apple iPhone, iPad alebo iPod Touch "]Nastavenie e-mailov systému Microsoft Exchange v zariadení Apple iPhone, iPad alebo iPod Touch

[sh3 text="Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v zariadení Apple iPhone, iPad alebo iPod Touch"]Nastavenie e-mailov s protokolom POP alebo IMAP v telefóne Apple iPhone

[sh2 text="Symbian OS (Nokia)" label="Možnosti"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailu systému Microsoft Exchange v telefóne Nokia"]Nastavenie e-mailu služby Exchange ActiveSync v mobilnom telefóne Nokia

[sh2 text="Android" label="Možnosti"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailu systému Microsoft Exchange v telefóne so systémom Android"]Nastavenie e-mailov v telefóne Android G1

[sh3 text="Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v telefóne so systémom Android"]Nastavenie e-mailov s protokolom POP alebo IMAP v telefóne Android G1

[sh2 text="BlackBerry" label="Možnosti"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailov na zariadeniach BlackBerry"]Nastavenie e-mailov s protokolom POP alebo IMAP v telefóne BlackBerry Curve

[sh2 text="Amazon Kindle Fire" label="Možnosti"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailu v telefóne Amazon Kindle Fire"]Nastavenie e-mailu v zariadení Amazon Kindle Fire

[sh2 text="Ďalšie" label="Možnosti"]

[sh3 text="Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v mobilnom telefóne s možnosťou internetového pripojenia"]Nastavenie e-mailu s protokolom POP alebo IMAP v mobilnom telefóne s možnosťou internetového pripojenia

SelfHelp_LightVersionText_Section