Referenčné informácie o jazyku Data Analysis Expressions (DAX)

Referenčné informácie o jazyku Data Analysis Expressions (DAX) predstavujú knižnicu funkcií a operátorov, ktoré je možné pri vytváraní vzorcov a výrazov v excelových dátových modeloch v službách Power BI, Analysis Services a Power Pivot kombinovať.