Kontrolný zoznam urýchlenia zavedenia systému Dynamics 365

Dynamics 365 umožňuje skutočnú digitálnu transformáciu. Veľkú časť tejto transformácie tvorí spôsob fungovania organizačných procesov a práce ľudí. Tento kontrolný zoznam môže vášmu tímu pomôcť urýchliť transformáciu tým, že sa zameriate na ľudí a procesnú stránku svojho riešenia.

Vyťažiť maximum z výhod základného a prémiového plánu podpory. Mnohé plány okrem technickej podpory zahŕňajú aj prístup k odborníkom a školeniam.

Pridať sa ku skupine používateľov systému Dynamics 365. Spojte sa s ďalšími používateľmi systému Dynamics 365, ktorí vedia odpovedať na otázky, zdieľajú osvedčené postupy a omnoho viac.

Zostaviť plán zavedenia a podnietiť tak transformáciu ľudí a procesov. Identifikujte a začleňte kľúčových účastníkov projektu, scenáre používania, komunikáciu a plány školení.

Urýchliť zavedenie pomocou zavedenia, zmeny a služieb školení partnera. Mnohí partneri sú certifikovaní v oblasti riadenia zmien a majú nástroje na urýchlenie transformácie.

Poskytnúť koncovým používateľom zdroje vzdelávania a odpovede, ktoré vám pomôžu pri škálovaní. K dispozícii je množstvo zdrojov na získanie odpovedí, školenia a oboznámenie sa s ďalšími možnosťami.

Výberom tohto prepojenia si môžete stiahnuť kontrolný zoznam zavedenia systému Dynamics 365 vo formáte PDF.

Vyťažte maximum z plánov podpory

Plány podpory sú viac ako len technická podpora. Zistite, ako získať odpovede na technické otázky a ako využiť ďalšie výhody. Porovnajte plány podpory uvedené nižšie a na webe..

Vyťažte maximum z výhod základného plánu podpory pre predplatné

Získajte ďalšie výhody z ponuky priamej odbornej podpory

 • Prioritné smerovanie: Spojte sa vždy osobne s technickým správcom podpory a získajte tak rýchlejší prístup k technikom eskalácie podpory.
 • Webináre Opýtajte sa odborníkov: Odborníci spoločnosti Microsoft sa delia o svoje poznatky a odborné znalosti o konkrétnych témach súvisiacich so systémom Dynamics 365.
 • Riadenie poskytovania služieb: Zahŕňa poradenstvo, inováciu a pripravenosť vydaní, krízový manažment a pomoc pri eskalácii. Manažéri pre doručenie dokážu pomôcť s prispôsobenými plánmi doručovania a mesačnými kontrolami individuálnych služieb na účely sledovania pokroku smerom k obchodným cieľom.

Jednotná podpora

 • Získajte komplexnú podporu pre celú organizáciu, ktorá sa vzťahuje na všetky technológie spoločnosti Microsoft.
 • Rozšírte interné odborné znalosti o príslušnej téme pomocou školení na požiadanie a prevezmite kontrolu nad stavom IT vďaka hodnotiacim nástrojom podľa potreby.

Pridajte sa ku skupine používateľov pre Dynamics 365

Tisícky ďalších používateľov systému Dynamics 365 vám môžu pomôcť urýchliť zavedenie a nasadenie.

D365UG je oficiálna skupina používateľov, ktorá spája používateľov systému Dynamics 365 po celom svete. Pomáha im dosiahnuť ešte lepšie výsledky vďaka systému Dynamics 365, a to prostredníctvom vzdelávania, školení a podujatí. Tvorí ju viac ako 6 000 spoločností a viac ako 50 000 jednotlivcov. Vždy teda nájdete niekoho, na koho sa môžete spoľahnúť, keďže „sa s tým už stretol“ a „toto už urobil“. Skupina D365UG ponúka neoceniteľné vytváranie kontaktov, zdieľanie vedomostí, prípadové štúdie a školenia o všetkých záležitostiach súvisiacich so systémom Dynamics 365.

Školenia

 • Nepretržitý prístup k vzdelávacím školeniam (naživo aj zo záznamu). Témy zahŕňajú rýchlejšie zavedenie, tipy a triky.
 • 20 % zľavy na akademické školenia a ceny registrácie na podujatia.

Odpovede na otázky

 • Diskusné fóra na kladenie otázok a získavanie odpovedí od ostatných používateľov produktu Dynamics 365.
 • Diskusie z konkrétneho odvetvia a o konkrétnej úlohe a webináre zamerané na školenia o produktoch od inštruktorov naživo.

Vytváranie kontaktov

 • Bezplatná účasť na osobných regionálnych stretnutiach skupín používateľov vo vašom okolí.
 • Učte sa od ostatných ako vy, a to osobne aj virtuálne.
 • Zvýhodnená registrácia na každoročné podujatia User Group Summit (Európa, Severná Amerika a Austrália).

Prispôsobené zaraďovanie a zameranie

 • Zoznámte sa so svojím manažérom pre interakcie, ktorý s vami a s vaším tímom prejde cez všetky výhody skupiny používateľov.
 • Firemné členstvo môžu využívať pracovníci s ľubovoľnou funkciou v celej organizácii.

Zostavte plán zavedenia a zmien

Príručka zavedenia systému Dynamics 365 poskytuje intuitívny rámec, ktorý vás prevedie cez celý proces zavádzania. Každá fáza je rozdelená do jednoduchých krokov, ktoré vás prevedú osvedčenými postupmi, zdrojmi a nástrojmi potrebnými na vytvorenie a uvedenie prispôsobeného prístupu k zavedeniu do praxe.

Pracovný zošit plánovania zavedenia obsahuje šablóny, pomocou ktorých môžete zostaviť svoj plán. Príručka pre členov tímu vám zas pomôže zostaviť ten správny tím. Príručka pre šampiónov približuje kroky vytvorenia programu šampiónov.

Tri fázy plánu zavedenia: predstavivosť, zaraďovanie, zvyšovanie hodnoty

Urýchlite zavedenie, zmenu a vzdelávanie za pomoci partnerov

Sieť Partners poskytuje celý rad služieb, ktoré môžu podporiť digitálnu transformáciu z pohľadu ľudí a procesov.

Formálne riadenie zmien, ako napríklad riešenie Prosci, zahŕňa osvedčené prístupy k prekonaniu prirodzeného odporu ľudí voči zmenám. Mnohí partneri sú certifikovaní v oblasti riadenia zmien. Spoločnosť Microsoft tiež poskytuje partnerom rámce zavádzania a zmien, ako aj nástroje a osvedčené postupy prostredníctvom programu pre partnerov a zákazníkov. Spýtajte sa na tieto služby svojej kontaktnej osoby alebo partnera spoločnosti Microsoft.

Formálne riadenie zmien

Mnohí partneri môžu poskytovať služby riadenia zmien:

 • Zosúladenie cieľov a účastníkov projektu
 • Scenáre a obchodné procesy
 • Kľúčové ukazovatele výkonu a metriky
 • Plány zvyšovania informovanosti a zlepšovania komunikácie
 • Proces riadenia a podávanie správ

Hodnotiace workshopy

Spoločnosť Microsoft a partneri majú nástroje, ktoré pomôžu tímom bližšie sa zoznámiť s týmito oblasťami:

 • Zrozumiteľnosť obchodných cieľov
 • Zložitosť projektu
 • Zosúladenie scenárov a účastníkov projektu
 • Organizačná pripravenosť

Vzdelávanie a školenie

Široká paleta možností od partnerov systému Dynamics 365 poskytujúcich služby školení a zo siete Microsoft Learning Partners:

 • Školenie o štandardných a prispôsobených funkciách
 • Osobné a virtuálne školenia
 • Upevňovanie a nepretržité školenie nových zamestnancov

Študijné materiály a zdroje odpovedí na tému Dynamics 365

Microsoft.com/Learn

Primárny cieľ pre oboznámenie sa so systémom Dynamics 365 pomocou bezplatných videí, kurzov a praktického vzdelávania:

 • Podrobné školenie, ktoré vyhovuje vášmu plánu.
 • Na základe úloh, či pre začiatočníkov, alebo pokročilých.
 • Dosahujte výsledky a získajte uznanie za svoje zručnosti týkajúce sa produktov Microsoft.

Kurzy elektronického vzdelávania o systéme Dynamics 365 na stiahnutie

Stiahnite si a absolvujte kurzy elektronického vzdelávania na rôzne témy. Tieto kurzy (predtým dostupné cez databázu CustomerSource) sú teraz k dispozícii zadarmo na lokalite komunity.

Webináre o systéme Dynamics 365

Školenia založené na produktoch, ktoré pomáhajú pripraviť ľudí na efektívne používanie služieb a aplikácií.

Kanál YouTube pre Microsoft Dynamics 365

Videá s návodmi, oznámenia o produktoch, príbehy o úspechoch, technicky ladené rozhovory.

Získajte odpovede z webu a od komunít

Používajte svoj obľúbený vyhľadávací nástroj

Ak vaša otázka týkajúca sa produktu znie: „Ako môžem... v systéme Dynamics?“, skúste ju zadať do vyhľadávacieho nástroja.

Komunity systému Dynamics 365

 • Uverejňujte otázky vo fórach a odpovede na svoje otázky vyhľadávajte vo fórach, blogoch a videách.
 • Získajte prístup k elektronickému vzdelávaniu.

Skupina používateľov D365UG pre Dynamics 365

 • Nezávislé vzdelávanie riadené členmi, vytváranie kontaktov a podujatia.
 • Uverejňujte otázky, hľadajte odpovede, zvyšujte svoje vzdelanie, spájajte sa s partnermi.
 • Opýtajte sa na členstvo svojho projektového vedúceho.

Vyhľadajte odpovede vo vedomostnej databáze CustomerSource

Pozrite si tiež: