Obohatenie profilov zákazníkov o demografické údaje od spoločnosti Experian (ukážka)

Experian je svetový líder v oblasti marketingových služieb a zisťovania kreditu spotrebiteľov a firiem. So službami obohacovania údajov od spoločnosti Experian môžete hlbšie porozumieť svojim zákazníkom obohatením profilov svojich zákazníkov o demografické údaje, ako sú veľkosť domácnosti, príjem a ďalšie.

Predpoklady

Ak chcete nakonfigurovať Experian, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

 • Máte aktívne predplatné Experian. Ak chcete získať predplatné, kontaktujte Experian priamo. Ďalšie informácie o obohacovaní údajov Experian.

 • Pripojenie Experian už nakonfiguroval správca alebo máte povolenia správcu. Pre svoj účet Secure Transport (ST) s povoleným SSH, ktorý pre vás spoločnosť Experian vytvorila, potrebujete tiež ID používateľa, ID strany a Číslo modelu.

Konfigurácia obohatenia

 1. Prejdite na Údaje > Obohatenie a vyberte kartu Objavovať.

 2. Vyberte Obohatiť moje údaje na dlaždici Experian.

  Dlaždica Experian

 3. V rozbaľovacej ponuke stlačte možnosť pripojenie. Ak nie je k dispozícii pripojenie, kontaktujte správcu. Ak ste správca, pripojenie môžete vytvoriť výberom možnosti Pridať pripojenie a v rozbaľovacej ponuke Experian stlačte možnosť Vlastný import SFTP.

 4. Vyberte Pripojiť sa k Experian na potvrdenie zvoleného spojenia.

 5. Stlačte možnosť Ďalej a vyberte Množina údajov o zákazníkoch na obohatenie o demografické údaje z Experian. Môžete zvoliť entitu Zákazník, aby ste obohatili všetky svoje zákaznícke profily, alebo vyberte entitu segmentu, aby ste obohatili iba profily zákazníkov obsiahnuté v danom segmente.

  Snímka obrazovky pri výbere množiny údajov o zákazníkoch.

 6. Stlačte možnosť Ďalej a definujte, ktorý typ polí z vašich zjednotených profilov sa má použiť na vyhľadanie zodpovedajúcich demografických údajov z Experian. Aspoň jedno z polí Meno a adresa, Telefón alebo Email je požadované. Pre vyššiu presnosť zhody je možné pridať až dve ďalšie polia. Tento výber ovplyvní mapovacie polia, ku ktorým máte prístup v ďalšom kroku.

  Tip

  Viac kľúčových identifikačných atribútov zaslaných spoločnosti Experian pravdepodobne prinesie vyššiu mieru zhody.

 7. Stlačte možnosť Ďalej na spustenie mapovania poľa.

 8. Definujte, ktorý typ polí z vašich zjednotených profilov sa má použiť na vyhľadanie zodpovedajúcich demografických údajov z Experian. Požadované polia sú označené.

 9. Uveďte názov obohatenia a názov výstupnej entity.

 10. Stlačte možnosť Uložiť obohatenie po preskúmaní vašich možností.

Nakonfigurujte pripojenie pre Experian

Na konfiguráciu pripojení musíte byť administrátor. Stlačte možnosť Pridať pripojenie pri konfigurácii obohatenia alebo prejdite na Správca > Pripojenia a vyberte Nastaviť na dlaždici Experian.

 1. Vyberte položku Začíname.

 2. Zadajte názov pripojenia do boxu Zobrazovaný názov.

 3. Zadajte platné ID používateľa, ID strany a číslo modelu pre váš účet Experian Secure Transport.

 4. Skontrolujte a poskytnite svoj súhlas pre Ochrana osobných údajov a dodržiavanie súladu s nariadeniami označením začiarkavacieho políčka Súhlasím.

 5. Stlačte Overiť na overenie konfigurácie.

 6. Po dokončení overenia stlačte možnosť Uložiť.

  Konfiguračná tabla pripojenia Experian

Výsledky obohatenia

Proces obohatenia spustíte výberom položky Spustiť z panela príkazov. Môžete tiež nechať systém, aby obohatenie spustil automaticky ako súčasť a plánovaného obnovenia. Doba spracovania bude závisieť od veľkosti vašich zákazníckych údajov a procesov obohacovania nastavených pre váš účet spoločnosťou Experian.

Po dokončení procesu obohacovania môžete skontrolovať údaje o nových obohatených zákazníckych profiloch v časti Moje obohatenia. Ďalej nájdete čas poslednej aktualizácie a počet obohatených profilov.

Môžete získať podrobné zobrazenie každého obohateného profilu výberom Zobraziť obohatené údaje.

Ďalšie kroky

Stavajte na svojich obohatených údajoch o zákazníkoch. Vytvárajte segmenty, miery a dokonca exportujte údaje na poskytovanie prispôsobenej používateľskej skúsenosti svojim zákazníkom.

Ochrana osobných údajov a dodržiavanie súladu s nariadeniami

Keď povolíte prenos údajov spoločnosti Experian v službe Dynamics 365 Customer Insights, povoľujete tým prenos údajov mimo hranice súladu so službou Dynamics 365 Customer Insights vrátane potenciálne citlivých údajov, ako sú napríklad osobné údaje. Spoločnosť Microsoft prenesie tieto údaje na váš pokyn, ale vy ste zodpovední za zabezpečenie toho, aby spoločnosť Experian plnila všetky prípadné povinnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov alebo zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Microsoft. Váš správca služby Dynamics 365 Customer Insights môžete kedykoľvek prestať používať odstránením tohto obohatenia.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).