Domovská stránka služby FastTrack for Dynamics 365

Víta vás Microsoft FastTrack for Dynamics 365, naša služba pre zákazníkov, ktorá pomáha vašim zákazníkom úspešne implementovať a aktivovať tento systém, a tak rýchlejšie využiť jeho výhody. Je to program zaškolenia poskytovaný tímom technikov pre tento produkt, ktorý ponúka najlepšie postupy, nástroje, zdroje a odborné poradenstvo. Váš zákazník získa cenné poznatky spolu s implementáciou riešenia, zaškolením a ďalším vzdelávaním.

Program FastTrack for Dynamics 365 je vyjadrením nášho silného záväzku pomáhať našim zákazníkom k obchodného úspechu. Zapojením sa do programu FastTrack zákazníci získajú priebežné rady o osvedčených postupoch a plánovaní úspešného nasadzovania. Účastníci programu FastTrack dostávajú e-maily s pokynmi týkajúcimi sa implementácie a oznámenia o ich aktívnom využívaní služieb FastTrack. Okrem iniciatívneho poradenstva a priebežných workshopov sa zákazníci v rámci programu FastTrack takisto naučia, ako vytvárať nových používateľov a rozširovať možnosti systému – to všetko svojím vlastným tempom.

Čo môžete očakávať v rámci programu FastTrack

Architekti riešení FastTrack majú pri implementácii u zákazníka jedinečnú úlohu. Aj keď my v projekte nemáme žiadnu formálnu úlohu a nenavrhujeme ani nevyvíjame pre zákazníka žiadne riešenie, stále zodpovedáme za úspech programu a včasné zaškolenie používateľov. Náš rámec poskytovania služieb zákazníkom s riešením FastTrack sa nazýva Success by Design. Architektom riešení FastTrack poskytuje štruktúru, aby mohli efektívne, včasne a konzistentne komunikovať so zákazníkmi a partnermi a pomohli im úspešne nasadiť našu platformu Dynamics 365.

Včasná spolupráca

Rámec Success by Design umožňuje architektom riešení FastTrack spolupracovať s projektovými tímami prostredníctvom súboru strategických workshopov, ktoré sú zosúladené s kľúčovými fázami projektu s jasnými cieľmi, akciami a výsledkami. Workshopy sú v podstate zamerané na doladenie riešení a umožňujú ich architektom posúdiť, či sa uplatňujú najlepšie postupy, ako aj identifikovať a odhaliť problémy alebo potenciálne riziká, ktoré by mohli činnosť programu narušiť. Včasná spolupráca s architektmi riešení prostredníctvom workshopov zaručuje, že odborníci spoločnosti Microsoft majú príležitosť poskytnúť vám informácie, ktoré potrebujete pri rozhodovaní o návrhu architektúry, a pomôcť vám doladiť zameranie produktu a najlepšie postupy týkajúce sa výkonu a škálovateľnosti.

Výmena informácií

Projektový tím, ktorého súčasťou sú aj zákazník a partner, by mal poskytnúť informácie potrebné na uskutočnenie workshopov a mal by nás informovať o všetkých zmenách v návrhu, ktoré musí architekt riešenia FastTrack skontrolovať. Kvalita a hĺbka informácií bude mať priamy vplyv na odporúčania architekta riešení FastTrack. Čím aktívnejšie a otvorenejšie tím poskytuje architektovi riešenia FastTrack potrebné informácie, tým väčšiu protihodnotu dostane.

Časová investícia

Workshopy s architektom riešenia FastTrack si od projektového tímu vyžadujú určitú časovú investíciu v závislosti od zložitosti a počtu nasadzovaných aplikácií. Tie sa môžu od projektu k projektu líšiť. Čas strávený na workshopoch FastTrack by sa v zásade nemal vnímať ako ďalšia réžia, ale skôr ako príležitosť na prehodnotenie vašich rozhodnutí so zainteresovanou stranou z produktového tímu, ktorá vám môže pomôcť identifikovať potenciálne riziká a problémy. Služba FastTrack vám z dlhodobého hľadiska pomôže ušetriť čas a úsilie a výrazne zvýši vaše šance na úspešné zavedenie systému.

Komunikácia, odozva a prieskum

Pri spolupráci prostredníctvom programu FastTrack môžete očakávať:

  • e-mailové oznámenia, konferenčné hovory a osobné stretnutia s pracovníkmi produktovej skupiny,
  • prieskumy v rámci spätnej väzby k produktu, vašim skúsenostiam a záujmu o nové možnosti,  
  • pozvánky na exkluzívne udalosti produktovej skupiny, poradné rady a rokovania s produktovými manažérmi,
  • príležitosti spolupracovať s výkonnými pracovníkmi, vedúcimi produktovými a technickými lídrami spoločnosti Microsoft,
  • žiadosti o pripojenie sa k nášmu referenčnému programu, aby ste sa mohli podeliť o svoj úspešný príbeh a skúsenosti s ostatnými zákazníkmi a analytikmi.

Ak máte otázky týkajúce sa programu FastTrack, obráťte sa na svojho partnera alebo tím konta Microsoft.