Nástroj na hodnotenie platformy CRM

Stiahnite si nástroj na hodnotenie platformy.

Nástroj na hodnotenie platformy CRM sa používa na zhromažďovanie relevantných technických informácií o nasadení systému CRM. Pomáha tiež spoločnosti Microsoft získavať potrebné údaje pri vykonávaní hodnotenia.

Nástroj zadáva dotazy na metaúdaje v rámci lokálnej inštancie systému CRM a extrahuje relevantné informácie slúžiace na určenie rizík a úsilia v súvislosti s prechodom do režimu online. Doplnkový nástroj vykresľuje výstup tohto nástroja a dokáže vyplniť vopred definované šablóny na použitie v štandardnom hodnotení migrácie.

Architekt riešenia spoločnosti Microsoft alebo správca databázy spúšťa tento nástroj prostredníctvom relácie zdieľania pracovnej plochy. Nástroj tiež môže spustiť vybratý zamestnanec, ktorý má prístup do databázy SQL systému CRM na základe roly správcu systému a verejnej roly. Po pripojení k databáze SQL systému CRM spustí funkcia Zhromažďovať údaje tohto nástroja sériu dotazov SQL, ktoré vygenerujú výstupné súbory. Tie potom spoločnosť Microsoft zhromažďuje na účely spustenia našej analýzy.

Nástroj na hodnotenie platformy CRM podporuje Dynamics CRM 2011 a novšiu verziu.

Prečo spúšťame tento nástroj?

  • Pripravenosť na migráciu: Určenie pripravenosti organizácie na migráciu.
  • Pripravenosť na cloudovú platformu: Určenie pripravenosti organizácie na život v cloude.
  • Pripravenosť na prispôsobenie: Identifikácia prispôsobení, ktoré si budú vyžadovať pozornosť po inovácii systému Dynamics 365.
  • Prehľad systému CRM: Prehľad systému CRM na výkonnej úrovni.

Predpoklady na spustenie nástroja

Pred spustením nástroja na hodnotenie platformy odporúčame klientovi vykonať nasledujúce kroky:

  • Pred rozbalením stiahnutého súboru balíka si prečítajte pokyny.
  • Spustite nástroj ako lokálny správca v počítači, ktorý môže prehľadávať SQL Server.
  • Spustite nástroj ako používateľ, ktorý má v databáze systému CRM rolu správcu systému a verejnú rolu, prípadne poskytnite poverenia servera SQL používateľovi servera SQL s požadovanými povereniami.

Dôležité

V záujme úspešného spustenia nástroja na hodnotenie platformy odporúčame klientovi nezastavovať tento nástroj, kým je spustený.

Pozrite si tiež:

Prehľad programu migrácie lokálnych riešení
Štandardné hodnotenie migrácie
Plán vylepšení pripravený pre firmy
Najčastejšie otázky o programe
Prechod zo systému Dynamics AX na Dynamics 365 v cloude
Porovnanie funkcií systémov Dynamics AX a Dynamics 365
Video: Program migrácie systému Dynamics 365