Porovnanie funkcií systému Dynamics AX a funkcií aplikácií Finance and Operations

Pri rozhodovaní, či migrovať zo systému Dynamics AX do balíka cloudových aplikácií systému Dynamics 365, zvážte nové a vylepšené funkcie, ktoré ponúkajú. Nasledujúce grafy porovnávajú odvetvové funkcie dostupné v aplikáciách Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce a Dynamics 365 Supply Chain Management s funkciami dostupnými vo verziách systému Dynamics AX.

Tieto grafy porovnávajú funkcie pre tieto oblasti:

 • Financie
 • Organizácia
 • Manažment obstarávania
 • Výroba
 • Manažment predaja a maloobchod
 • Správa skladov a preprava
 • Celkové výhody

Používateľské rozhranie: Dynamics AX 2009 verzus aplikácie Finance and Operations

Pred porovnaním funkcií si pozrite porovnanie používateľských rozhraní pre Dynamics AX 2009 a aplikácie Finance and Operations.

Používateľské rozhranie systému Dynamics AX 2009 Používateľské rozhranie aplikácií Finance and Operations
Príklad používateľského rozhrania systému Dynamics AX 2009 Príklad používateľského rozhrania aplikácií Finance and Operations

Odvetvové funkcie – financie

Finančné porovnania medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Ďalšie finančné porovnania medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Odvetvové funkcie – v rámci celej organizácie

Organizačné porovnania medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Odvetvové funkcie – manažment obstarávania

Porovnania manažmentu obstarávania medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Odvetvové funkcie – výroba

Výrobné porovnania medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Odvetvové funkcie – manažment predaja a maloobchod

Porovnania manažmentu predaja a maloobchodu medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Odvetvové funkcie – správa skladov a preprava

Porovnania správy skladov a prepravy medzi verziami systému Dynamics AX a systémom Dynamics 365

Prečo by sa zákazníci mali zaujímať

Porovnajte verzie systému Dynamics AX a systém Dynamics 365 a objavte výhody

Prečo prejsť na Dynamics 365?

Zabezpečenie Flexibilita Zmenšenie údržby IT
Využite miliardové investície spoločnosti Microsoft do zabezpečenia údajových centier. Vytvorte výkonné ovládacie prvky zabezpečenia a prístupu pre aplikácie a údaje pomocou vstavaných funkcií, ktoré sa nachádzajú v aplikáciách Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management, vrátane týchto:
 • Fyzické údajové centrum, sieťové pripojenie a platforma hosťovania služieb.
 • Možnosti platformy Microsoft Azure – vstavané zotavenie po havárii a nepretržitá technická podpora na zaistenie kybernetickej bezpečnosti.
Model mesačného predplatného vám prinesie výhody, ako napríklad tieto:
 • Flexibilita prevádzkových nákladov verzus kapitálové náklady.
 • Potenciálne úspory nákladov, keďže kupujete iba to, čo potrebujete.
 • Elasticita na mieru a rast na základe potrieb.
Znížte náklady na údržbu servera spoločnosti a okrem toho:
 • Eliminujte nákup serverov a požadovaných licencií podporujúcich lokálne riešenie.
 • Vyhnite sa údržbe serverovne, monitorujte a aktualizujte základnú platformu (Windows, SQL Server) aj samotnú aplikáciu.
 • Znížte počet hodín údržby systému ERP zamestnancov IT.
Podpora viacerých platforiem Zachovajte si prehľad vďaka novým funkčným vylepšeniam Business Intelligence
Zaistite plynulé obchodné operácie odkiaľkoľvek a kedykoľvek prostredníctvom systému Dynamics 365, a to za podpory natívneho používateľského rozhrania na báze prehliadača HTML5, ktoré:
 • Poskytuje prístup v takmer každom zariadení (počítač, tablet, telefón) s ľubovoľným prehliadačom (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox atď.) alebo platformou (Windows, Mac atď.).
 • Eliminuje potrebu spoliehať sa na vzdialenú pracovnú plochu alebo podnikové portály.
Využite všetky výhody vyvíjajúcich sa i najnovších funkcií systému Dynamics 365:
 • Bezproblémové aktualizácie aplikácií pre všetkých zákazníkov.
 • Nové aktualizácie platformy Dynamics na zlepšenie výkonu a používateľského komfortu.
Získajte prístup k prehľadom v reálnom čase vďaka systému Dynamics 365 so vstavanou prediktívnou analýzou – na základe služby Microsoft Power BI:
 • Zjednodušte analýzu údajov, ktorá môže viesť k cenným obchodným prehľadom.
 • Konsolidujte pohľad na svoje údaje pomocou prispôsobiteľných, ľahko použiteľných a pohodlných tabúľ a zostáv.

Presvedčte sa sami

Pozrite si video s ukážkami vylepšení systému Dynamics 365, ktoré porovnáva systém Dynamics AX s modernými funkciami, produktovými vylepšeniami a modulmi systému Dynamics 365. Potom si pozrite videá s podrobným opisom vylepšení systému Dynamics 365 v oblasti financií, dodávateľského reťazcatechnológií.

Začnite už dnes

Vykročte na cestu migrácie so spoločnosťou Microsoft. Požiadajte na stránke programu migrácie systému Dynamics 365 o zaslanie bezplatného a nezáväzného hodnotenia vykonávaného spoločnosťou Microsoft.

Pozrite si tiež:

Prehľad programu migrácie lokálnych riešení
Štandardné hodnotenie migrácie
Plán vylepšení pripravený pre firmy
Najčastejšie otázky o programe
Prechod zo systému Dynamics AX na Dynamics 365 v cloude
Nástroj na hodnotenie platformy CRM
Video: Program migrácie systému Dynamics 365