Správcovia: Spravovanie prihlasovacieho formulára aplikácie Power BI Desktop

Po prvom spustení aplikácie Power BI Desktop sa zobrazí prihlasovací formulár. Informácie už môžu byť vyplnené, prípadne sa používateľ musí prihlásiť do služby Power BI, ak chce pokračovať. Správcovia môžu tento formulár spravovať pomocou kľúča databázy Registry.

Snímka obrazovky úvodného prihlasovacieho formulára aplikácie Power BI Desktop.

Ak chcú správcovia zakázať prihlasovací formulár, môžu použiť nasledujúci kľúč databázy Registry. Túto akciu je tiež možné pomocou globálnej politiky rozšíriť na celú organizáciu.

Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog

Môžete tiež vyskúšať nasledujúci kľúč, ktorý bol pre niektorých zákazníkov užitočný na základe ich konfigurácií:

Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog

Hodnotou 0 sa vypne dialógové okno.

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI