Povolenie overovania objektom služby pre rozhrania API správcu určené iba na čítanie

Objekt služby je metóda overovania, ktorá sa dá použiť na umožnenie prístupu aplikácie Azure Active Directory (Azure AD) k obsahu služby Power BI a rozhraniam API. Keď vytvoríte aplikáciu Azure AD, vytvorí sa hlavný objekt služby. Hlavný objekt služby alebo jednoducho objekt služby umožňuje službe Azure AD overiť vašu aplikáciu. Po overení môže aplikácia získať prístup k prostriedkom nájomníka služby Azure AD.

Metóda

Ak chcete v službe Power BI povoliť overovanie objektom služby pre rozhrania API len na čítanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vytvorte aplikáciu služby Azure AD. Tento krok môžete vynechať, ak už máte aplikáciu služby Azure AD, ktorú chcete použiť. Poznamenajte si ID aplikácie pre ďalšie kroky.

 2. Vytvorte v službe Azure Active Directory novú skupinu zabezpečenia. Prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť základnú skupinu a pridať členov pomocou služby Azure Active Directory. Tento krok môžete vynechať, ak už máte vytvorenú skupinu zabezpečenia, ktorú chcete použiť. Uistite sa, že ste ako typ skupiny vybrali Zabezpečenie.

  Snímka obrazovky dialógového okna na vytvorenie novej skupiny na portáli Azure.

 3. Pridajte ID svojej aplikácie ako člena skupiny zabezpečenia, ktorú ste vytvorili. Ak to chcete urobiť, použite nasledujúci postup:

  1. Prejdite na položky Portál Azure > Azure Active Directory > Skupiny a vyberte skupinu zabezpečenia, ktorú ste vytvorili v kroku 2.

  2. Vyberte položku Pridať členov. Poznámka: Uistite sa, že aplikácia, ktorú používate, nemá na portáli Azure nastavené žiadne roly správcu služby Power BI. Kontrola priradených rolí:

   • Prihláste sa na portál Azure ako globálny správca, správca aplikácie alebo správca cloudovej aplikácie.
   • Vyberte položku Azure Active Directory a potom položku Podnikové aplikácie.
   • Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete udeliť prístup do služby Power BI.
   • Vyberte položku Povolenia.

   Dôležité

   Uistite sa, že v tejto aplikácii nie sú nastavené žiadne povolenia vyžadujúce súhlas správcu služby Power BI. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa súhlasu so žiadosťami a hodnotenie žiadostí o súhlas.

 4. Povoľte nastavenia správcu služby Power BI:

  1. Prihláste sa na portál na správu služby Power BI. Ak chcete zobraziť stránku nastavení nájomníka, musíte byť správcom služby Power BI.

  2. V časti Nastavenia rozhrania Api správcu sa zobrazí povolenie hlavných predstaviteľov služieb používať rozhrania API správcu služby Power BI iba na čítanie. Nastavte prepínač do časti Povolené a potom vyberte prepínač Konkrétne skupiny zabezpečenia a pridajte skupinu zabezpečenia, ktorú ste vytvorili v kroku 2, do textového poľa zobrazeného pod ním, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

   Snímka obrazovky s povolením nastavenia nájomníka objektov služby.

 5. Začnite používať rozhrania API správcu iba na čítanie. Pozrite si zoznam podporovaných rozhraní API nižšie.

  Dôležité

  Po povolení používania objektu služby v službe Power BI sa už nebudú viac uplatňovať povolenia aplikácie Azure AD. Povolenia aplikácie sa potom spravujú prostredníctvom portálu na správu služby Power BI.

Podporované rozhrania API

Objekt služby aktuálne podporuje nasledujúce rozhrania API:

Dôležité informácie a obmedzenia

 • Do portálu služby Power BI sa nemožno prihlásiť pomocou objektu služby.
 • Na povolenie objektu služby v nastaveniach rozhrania API správcu na portáli na správu služby Power BI sa vyžadujú práva správcu služby Power BI.